Husk efterlønsbeviset i tide

Husk efterlønsbeviset i tide - det er din nøgle til den skattefrie præmie!

Efterlønsordningen er populær, men der er også mange, som benytter sig af den fleksibilitet som efterlønsordningen giver mulighed for.

Skrevet af Elin L. Andersen, Ret&Råd Djursland

Efterlønsordningen giver nemlig mulighed for, at man kan fortsætte med at arbejde, helt eller delvist, frem til man når pensionsalderen. Derved opnår man en ekstra bonus i form af den såkaldte skattefrie præmie.

Selv om du ikke har tænkt dig at gå på efterløn foreløbigt, skal du sikre dig efterlønsbeviset. Efterlønsbeviset er nemlig afgørende for, at du senere kan få del i den skattefrie præmie.

Selv om du ikke har tænkt dig at gå på efterløn foreløbigt, skal du sikre dig efterlønsbeviset. Efterlønsbeviset er nemlig afgørende for, at du senere kan få del i den skattefrie præmie.

Krav for at opnå efterløn

For at opnå efterløn, er der en række krav, som du skal opfylde. Bl.a. skal du have betalt efterlønsbidrag i 30 år, og senest have startet betalingerne på din 30 års fødselsdag.

Derudover skal du have ret til dagpenge, du må ikke være syg eller ude af stand til at arbejde, og tillige skal du opfylde beskæftigelseskravet.

De nærmere præcise betingelser, for at være berettiget til efterløn, kan du få oplyst hos din A-kasse. (Ovenstående oplysninger er ikke udtømmende)

Du anbefales at få alle oplysninger skriftligt fra A-kassen, således at du kan dokumentere, hvilke oplysninger du i sin tid fik, hvis der senere måtte opstå spørgsmål.

Ønsker du at fortsætte med at arbejde, og benytte dig at muligheden for at få udbetalt den skattefri præmie, er det alligevel vigtigt, at du sørger for at få dit efterlønsbevis på det tidspunkt, hvor du opfylder betingelserne for at få efterløn. Har du ikke modtaget dit efterlønsbevis i tide, mister du retten til den skattefrie præmie.

Skattefri præmie

Den skattefrie præmie udbetales, hvis du bliver på arbejdsmarkedet, efter du er fyldt 62, og du kan få udbetalt op til kr. 149.952 (2013-tal).

For at få den skattefrie præmie skal du også opfylde en række krav.

Du skal bl.a. udskyde efterlønnen i 2 år, men i denne periode er det en forudsætning, at du har fået dit efterlønsbevis, og dermed opfylder betingelserne for at modtage efterløn.

Derudover må du ikke være over 65 år.

Hvis du således ikke sørger for, at få dit efterlønsbevis, når du er berettiget til det, risikerer du at gå glip af den skattefrie præmie. Det er nemlig et krav for at få udbetalt den skattefrie præmie, at man har arbejdet i 2 år, efter man har fået sit efterlønsbevis.

Er du født 1. januar 1959 eller senere gælder der andre regler.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Ansættelse og arbejde kan rettes til din lokale Ret&Råd Advokat. Artiklen er skrevet af Elin L. Andersen, Ret&Råd Djursland og Djursland-Rønde