Erstatning for forsinket diagnose/undersøgelse

Efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsesenet kan du få erstatning, hvis du bliver påført en skade under behandling fra et sundhedspersonale (sygehuse, læge eller behandlere, f.eks. kiroprator, fysioterapeut m.fl.).

Hvis din skade skyldes, at du ikke modtager den rette behandling i tide fordi sundhedspersonalet ikke iværksætter den rette behandling i tide, kan du få erstatning for den mérskade, som du påføres.

En sag fra Vestre Landsret illusterer dette ganske godt (FED2016.95V). 

Her blev en person indlagt den 21. marts på sygehus med mistanke om perforeret blindtarm. Den 23. marts blev der konstateret stafylokokker i en blodprøve og at stafylokokkerne stammede fra hjertet. Der blev herefter rekvireret et ekkocardiografi (ultralydsskanning) af hjertet, men det blev først foretaget den 27. marts 2017. På baggrund af konklusionerne blev gennemført en hjerteklapsoperation og en bypassoperation. Senere måtte man amputere det ene ben og udføre flere hjerteoperationer.

Forløbet blev anmeldt til Patienterstatningen, som afviste at der var tale om en patientskade. Dette blev bekræftet af Ankenævnet for Patienterstatningen.

I Vestre Landsret fik patienten dog medhold i, at der var tale om en patientskade. 

Vestre Landsret fandt, at der var begået fejl, idet ultralydsskanningen af hjertet ikke var foretaget med det samme. Denne fejl kunne have forårsaget yderligere skade hos patienten (betændelse i hjerteklappen med ødelæggelser omkring hjerteklappen og ledningssystemet i hjertet), da man ikke havde iværksat korrekt behandling. Dermed var det tilstrækkeligt godtgjort, at patienten var blevet påført en mérskade på grund af den forsinkede diagnosticering af betændelsen i hjertet. Landsretten pålagde derfor Ankenævnet for Patienterstatningen af anerkede, at der var tale om en patientskade.

Når en skade er anerkendt som en patientskade, skal erstatningens størrelse opgøres efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Du kan her få godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for varigt mén og erstatning for nedsat erhvervsevne samt erstattet udgifter til medicin og behandling. 

Hvis du mener at du har pådraget dig en patientskade, så skal den anmeldese til Patienterstatningen på www.patienterstatningen.dk. Du skal anmelde din skade inden 3 år fra det tidspunkt, hvor du modtog behandlingen, som du klager år. 

Kontakt Ret&Råds erstatningsadvokater, hvis du har nogle spørgsmål. 

Du kan ligeledes downloade vores brochure om erstatning her.