Er du sommerhusejer er der godt nyt på vej

Er du sommerhusejer, er der godt nyt på vej

Den nye trekløver-regering har i regeringsgrundlaget lagt op til at hæve belåningsgraden på sommerhuse og fritidsboliger fra 60 pct. til 75 pct.

Skrevet af Niels Søndergaard, Ret&Råd Hinnerup

Det vil sige, at man fremover skal kunne låne 75 pct. af købesummen til køb af et sommerhus som et realkreditlån. Resten af lånet skal som hidtil finansieres på anden måde - f.eks. ved at tage et dyrere banklån, bruge af sin opsparing eller af friværdien i sin helårsbolig. 

Idéen med en højere belåningsgrad, som kommer til at gælde for såvel nuværende ejere som fremtidige købere, er at gøre det mere attraktivt for danskere at investere i sommerhuse og fritidsboliger. Det vil skabe et mere aktivt sommerhusmarked - bl.a. i de områder, hvor markedet er gået helt i stå. 

Det kan dog på sigt medføre, at sommerhusejerne bliver mere sårbare ved fremtidige prisfald. Med de nuværende regler har langt de fleste sommerhuskøbere opsparet en stor del af de 40 procent, de ikke kan belåne i realkreditinstituttet, enten ved en direkte opsparing eller ved at have oparbejdet en friværdi i deres helårsbolig.

Øvrige tiltag som også forventes vedtaget og vil forbedre markedet for fritidsboliger

Ud over at hæve belåningsgrænsen for realkreditfinansiering, forventes det også, at regeringen vil foreslå at forhøje det skattefrie bundfradrag for udlejning af både helårsboliger og fritidsboliger, ligesom man vil undersøge muligheden for at lade udlændinge købe fritidsbolig i udvalgte områder i Danmark, formentlig der hvor der er laveste priser og dårligste omsætning.

Desuden er der allerede fremsat et lovforslag, der vil gøre det muligt for pensionister at benytte et fritidshus som helårsbolig efter ét års ejerskab af huset, uanset om huset ligger i en landzone eller byzone. Indeholdt i lovforslaget er også en udvidelse af den periode, et fritidshus kan benyttes ubegrænset til overnatning. Perioden udvides til 34 uger mod i dag 26 uger. 

Forslagene skal tilsammen gøre det mere attraktivt at investere i fritidsboliger for at skabe et mere aktivt marked og derved styrke såvel turismen, beskæftigelsen og økonomien i sommerhusområderne.

Forslagene er endnu ikke endeligt vedtaget, men forventes at træde i kraft til sommer.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

}