Er det fyringsgrund ikke at give hånd i Danmark?

Er det fyringsgrund ikke at give hånd i Danmark?

I august måned traf en svensk domstol afgørelse om, at en muslimsk svensk kvinde var berettiget til erstatning for, at en jobsamtale blev afbrudt, idet hun nægtede at give hånd

skrevet af Elin L. AndersenRet&Råd Djursland og Djursland-Rønde 

Siden da har diskussion både herhjemme og i andre europæiske lande været i fuld gang og det har sågar i Danmark været på tale, at vedtage ved lov at det skal være en forudsætning, at man ved den formelle ceremoni ved modtagelse af statsborgerskab giver hånd.

Mere relevant for Danmarks befolkning er det dog nok nærmere om man som arbejdstager er forpligtiget til at give hånd, eller om man som arbejdsgiver berettiget kan opsige/bortvise medarbejdere der nægter at give hånd.

I Danmark har diskussionen også tidligere været aktuel, da den tidligere politiker og efterfølgende brobygger ansat ved Fyns politi, Asmaa Abdol-Hamid nægtede at give hånd som hilsen.

I Danmark kræver det en grund at opsige folk og en bortvisning kræver, at medarbejderen har væsentlig misligholdt sit ansættelsesforhold.

I Danmark er man herudover også underlagt regler om forbud mod diskrimination og forskelsbehandling samt den Europæiske menneskerettighedskonvention.

Sag i Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet har i 2015 taget stilling til en sag, hvor en taxachauffør fik medhold i at et taxaselskab havde forskelsbehandlet på grund af religion, idet indklagede antog at taxachaufføren nægtede at give hånd til kvindelige kunder af religiøse årsager.

Ligebehandlingsnævnet tilkender taxachaufføren en kompensation og bemærker at taxaselskabet ikke har godtgjort et legitimt formål med kravet om at give hånd.

Skal man analysere på ligebehandlingsnævnets afgørelse, er det ikke utænkeligt at man i Danmark vil have mulighed for at afvise ansættelse af eller mulighed for at opsige en medarbejder, der nægter at give hånd med henvisning til, at kravet herom har et legitimt formål ud fra ansættelsens karakter.

Ligebehandlingsnævnet kommer dog ikke med konkrete eksempler på hvad legitime formål kan være og det er derfor svært at angive nogen konkrete retningslinjer herfor.

I den svenske dom kommer man også frem til at man i henhold til den Europæiske menneskerettighedskonvention har en beskyttet ret til at nægte at give hånd af religiøse årsager.

EU-Domstolens afgørelse

I marts 2017 traf EU-Domstolen dog ( i tråd med den danske højesteretsdom fra 2005 )afgørelse om, at europæiske virksomheder, hvor dette anses for berettiget kan forbyde muslimske kvinder at bære tørklæde OG at medarbejderen kan opsiges, såfremt de ikke følger forbuddet.

Det vil derfor være en oplagt samlet konklusion, at en arbejdsgiver hvor dette er nødvendigt kan kræve at medarbejderne giver hånd og at arbejdsgiver kan opsige medarbejderen, såfremt dette nægtes.

I virkeligheden er det dog langt sværere at komme med en sikker konklusion før Højesteret og EU-Domstolen har taget konkret stilling til problematikken og det vil derfor også fremover være risikabelt for medarbejdere at nægte at give hånd og omvendt risikabelt for arbejdsgivere at opsige medarbejdere der nægter at give hånd.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Ansættelse & arbejde kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Elin L. Andersen, Ret&Råd Djursland og Djursland-Rønde