Emner:

Dusør ved salg af andelsbolig

Har du betalt penge under bordet for at få lov at købe en andelsbolig, kan du kræve pengene tilbage fra sælger efter handlen. Dette forudsætter dog, at du kan bevise, hvor meget og hvordan du har betalt.

Andelsboliger er en efterspurgt vare. Navnlig som følge af, at der er tale om en billig boligform, som særligt unge mennesker kan have behov for. Da efterspørgslen på andelsboliger er større end udbuddet, kan det være fristende for den, der disponerer over en andelsbolig, at forlange en dusør for at overlade brugsretten til boligen til en anden.

Prisen for en andelsbolig er ikke nødvendigvis markedsbestemt. Den følger af nogle maksimalprisbestemmelser i Lov om Andelsboligforeninger, eventuelt suppleret med vedtægterne for den enkelte andelsboligforening og beslutninger på foreningens generalforsamlinger. 

Det er ikke lovligt at kræve dusør

Sælgeren begår ikke noget direkte strafbart, men hvis du køber en andelslejlighed og betaler en dusør, kan du kræve pengene tilbagebetalt. Det samme gælder, hvis sælgeren har opnået overpris. Overpris vil sige, at en sælger ved en fejl har opnået en højere pris for boligen, end han efter Andelsboligforeningsloven og foreningens vedtægter var berettiget til.

Som køber skal du dog være opmærksom på, at kravet på tilbagebetaling af såvel dusør som overpris forældes 6 måneder efter, at aftalen er indgået eller på det tidspunkt, hvor du burde være blevet klar over, at du har betalt for meget.

Aftaler skal godkendes af bestyrelsen

En aftale om salg af en andelsbolig skal godkendes af andelsboligforeningens bestyrelse. Det gælder såvel prisen på andelen som på forbedringer og eventuelt medfølgende inventar. Bestyrelsen kan forlange, at den aftalte pris sættes ned, og en eventuel overpris betales tilbage. Dette forudsætter imidlertid, at prisen overstiger, hvad der er tilladt. 

Prisen på inventar skal være rimelig

Det følger endvidere af loven, at en sælgers vederlag ved salg af inventar ikke kan overstige det rimelige. Sælger kan altså ikke kamuflere en dusør ved at kræve overbetaling for forbedringer og inventar eller andet.

Hvis du vælger at betale

Hvis en andelsboligforening ikke bruger et ventelistesystem, kan en andelsejer frit vælge, hvem han vil sælge til, og som køber kan du stå i det dilemma, at du for at få boligen i konkurrence med andre købere tvinges til at betale dusør.

Vælger du at betale dusør, må du sikre dig så godt som muligt, for at du har betalt dusør, ved at forlange kvittering, optage samtaler herunder telefonsamtaler på bånd, eller ved at sørge for, at der er et vidne tilstede under betalingen. Det er nemlig dig, der under en retssag skal godtgøre, at du har betalt dusør, og beløbets størrelse.

Har du betalt dusør skal du snarest muligt kontakte en advokat, idet der ikke er tvivl om, at dusør kan kræves tilbagebetalt under de beskrevne betingelser.

Det er ikke sikkert, du får dine penge igen

Problemet kan være, at sælgeren ikke er i stand til at betale pengene tilbage. Han kan have formøblet pengene eller brugt dem til at betale gammel gæld. Det er den risiko, du må løbe, hvis du vælger at indgå i arrangementet.