Nyt skilsmissesystem skal styrke behandling skilsmissesager.

Det nye skilsmissesystem

I går offentliggjorde Børne- og Socialministeriet en aftale om et nyt familieretlig system - et system hvis hovedformål er en samlet og dermed styrket behandling af de fremtidige skilsmissesager. Systemet træder i kraft 1.4.2019.

I Ret&Råd følger vi som specialister inden for familieret udviklingen af det nye skilsmissesystem nøje, herunder vil vi løbende følge op på, hvorvidt det dels medfører en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling, men også og måske særligt, om det får taget bedre hånd om de meget konfliktfyldte sager, således gengangssagerne forhåbentlig bliver færre.

Barnets trivsel i centrum

Det nye system introducerer 5 nye tiltag - alle er med barnets trivsel som fokus:

1. Familieretshuset

For det første indføres ”familieretshuset”. Familieretshuset kommer til at erstatte Statsforvaltningen. Familieretshuset bliver således den nye og i dette system eneste administrative indgang. I Familieretshuset vil alle skilsmissesagerne blive screenet i røde, gule og grønne sager. De røde sager er de sager, hvor det vurderes, at der er omfattende behov for involvering af myndigheder for at sikre barnets trivsel. Disse afgøres i Familieretten. De gule sager er de mindre enkle sager, hvor der er behov for hjælp ved rådgivning til at dæmpe en konflikt, der dog endnu ikke anses for fastlåst. De grønne sager er de sager, hvor familien har så godt som ingen eller alene begrænset behov for at myndighederne involveres. Både de gule og grønne sager behandles i Familieretshuset.

2. Familieretten

Til løsning af de svære skilsmissesager indføres ”Familieretten”. Familieretten kommer til at ligge i byretten. Som en del af indførelsen af Familieretten ophører også adgangen til udlevering af barnet via fogedretten. Denne opgave kommer til at ligge hos Familieretten.

3. Børneenheden

Børneenheden bliver en del af det kommende system med henblik på at sikre at behandlingen af skilsmissesagerne altid tager udgangspunkt i barnets behov, og at børnenes perspektiv sikres, herunder ved direkte inddragelse af barnet i relevant omfang.

4. Delt børnecheck og delt bopæl

Derudover bliver det en del af det nye system, at det ligeværdige forældreskab i de sager, hvor det findes relevant styrkes, herunder med en deling af børnechecken og med mulighed for delt bopæl.

5. Refleksionsperiode

Endelig og for det femte indføres i de skilsmissesager, hvor der er børn involveret en såkaldt refleksionsperiode på 3 mdr. Således der ikke længere her vil være mulighed for en straksskilsmisse uanset enighed mellem parterne. I refleksionsperioden tilbydes parterne (også evt. børn) rådgivning, ligesom der vil være et tilbud om en såkaldt rådgivning og afklaringssamtale. Endelig vil forældre skulle gennemføre et digitalt forløb, der med bibringe viden bl.a. om barnets reaktion i brudsituationen. 

Kontakt

Har du spørgsmål til det nye system eller står du i en skilsmissesituation,så kontakt din lokale Ret&Råd familieretsadvokat. Artiklen er skrevet af Anne Kjærhus Mortensen, Ret&Råd Århus C og Randers.