Dagpengeret bibeskæftigelse

Hvornår står man til rådighed for arbejdsmarkedet?

I dagens aviser kan man læse om Gert Johansen der har mistet retten til at modtage dagpenge, idet han har lejet sin bil ud gennem firmaet GoMore.

Det er 3F´s opfattelse, at udlejningen må opfattes som et selvstændigt bierhverv og at Gert Johansen dermed ikke står til rådighed for et almindeligt lønmodtagerarbejde i 37 timer.

Advokatfuldmægtig Tina Møller, Ret&Råd Djursland udtaler:

Det er ved gennemgang af praksis på området ikke muligt, at fastlægge en klar grænse for hvornår man står til rådighed for arbejdsmarkedet og hvornår man ikke gør, idet der altid er tale om en konkret bedømmelse.

At man kommer frem til at Gert Johansen ikke er berettiget til dagpenge, er efter min opfattelse, alene resultatet af 3F´s fortolkning af de gældende regler; og jeg tvivler umiddelbart på at en dansk domstol ville komme frem til samme resultat.

Ud fra de oplysninger jeg har om sagen, er det derfor min umiddelbare opfattelse, at 3F går alt for langt i den pågældende sag; og jeg vil derfor råde alle der står i den samme eller i en lignende situation til at tage sagen op mod A-kassen og i første omgang klage over afgørelsen til Center for klager om arbejdsløshedsforsikring.

Har du brug for juridisk bistand kan Adv. fm. Tina møller kontaktes her.