Skolevalg og skoleskift ved fælles forældremyndighed

Kan uenighed om skolevalg eller skoleskift medføre ophør af fælles forældremyndighed?

Efter forældreansvarsloven er udgangspunktet, at forældre har fælles forældremyndighed, selv om forældrene har ophævet samlivet, er blevet separeret eller skilt.

Når forældre har fælles forældremyndighed, skal de være enige om væsentlige beslutninger vedrørende barnet. Væsentlige beslutninger er f.eks. religion, lægebehandling og skolevalg.

Hvis forældrene ikke kan bliver enige om skolevalg, ses det ofte, at den ene forælder anlægger sag om ophør af den fælles forældremyndighed.

Den fælles forældremyndighed vil normalt ikke kunne ophæves udelukkende på grund af konflikt om skolevalg, da der er tale om en uenighed af forbigående karakter.

Af domspraksis ses, at der i forbindelse med sager om skolevalg sondres mellem uenighed om skolestart og skoleskift.

Hvis der er risiko for, at barnets skolestart udskydes pga. forældrenes uenighed, vil den fælles forældremyndighed formentlig blive ophævet.

Retten kan vælge at ophæve den fælles forældremyndighed midlertidigt, således at den fælles forældremyndighed kan genetableres, når skolevalget er foretaget.

Hvis der er tale om uenighed om skoleskift, kan det som udgangspunkt ikke føre til ophør af denne fælles forældremyndighed.

Her afgøres sagerne som regel sådan, at den forælder, som kan sikre, at barnet kan fortsætte i sin nuværende skole, tillægges bopælen midlertidigt, medmindre en ændring af barnets bopæl konkret vurderes at være bedst for barnet.

Hvis den ene forælder har haft meget begrænset samvær med barnet, eller barnet ikke vil kunne fortsætte i sin nuværende skole, vil sagen kunne afgøres ved, at den ene forælder tillægges eneforældremyndighed.

Kontakt advokat Annemette Larsen ved Ret&Råd Århus C på e-mail til ala@ret-raad.dk, hvis du har brug for hjælp til forældremyndighed og skolevalg. Du kan læse flere af Annemette Larsens artikler her.

Find din lokale Ret&Råd advokat på vores hjemmeside, eller læs mere om Børn & Samvær på Ret&Råds hjemmeside.

Artiklen er oprindeligt bragt 5. november 2014

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.