Gør ikke dig selv til falskner

Undgå pletter på straffeattesten – brug ikke andres NemID – heller ikke selvom du har fået lov. Der er selvfølgelig ikke noget i vejen for, at du sidder ved siden af og hjælper et familiemedlem med at bruge sin NemID. Men måske har du et ældre familiemedlem eller en ægtefælle, som har udleveret sin NemID og kodekort til dig, således at du – uden at den pågældende selv er til stede og aktivt deltager i transaktionerne – kan overføre penge, betale regninger, ændre forskudsregistreringen eller måske ligefrem kan signere et vigtigt dokument fra banken eller tinglysningen?

Svarer til at underskrive med en falsk underskrift

Du gør det sikkert i bedste mening for at hjælpe den pågældende. I har måske haft en aftale om din assistance gennem flere år. Men NemID er personligt, og du må ikke oprette eller benytte NemID for en anden person. Hvis du gør det, risikerer du at gøre dig skyldig i dokumentfalsk.

Du gør det sikkert i bedste mening for at hjælpe den pågældende. I har måske haft en aftale om din assistance gennem flere år. Men NemID er personligt, og du må ikke oprette eller benytte NemID for en anden person. Hvis du gør det, risikerer du at gøre dig skyldig i dokumentfalsk.

Det skyldes, at brug af en anden persons NemID svarer til, at du skriver under med en falsk underskrift. Du udgiver dig for at være en anden overfor f.eks. banken, SKAT eller tinglysningen.

Bestemmelsen i § 171 i straffeloven om dokumentfalsk lyder således:

”Den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, straffes for dokumentfalsk.

Stk. 2. Ved et dokument forstås en skriftlig eller elektronisk med betegnelse af udstederen forsynet tilkendegivelse, der fremtræder som bestemt til at tjene som bevis.

Stk. 3. Et dokument er falsk, når det ikke hidrører fra den angivne udsteder, eller der er givet det et indhold, som ikke hidrører fra denne.”

Det hjælper ikke noget, at du har fået tilladelse til at benytte NemID’en af din ægtefælle eller dine ældre familiemedlemmer. Det er stadigvæk ulovligt at udgive sig for at være en anden over for omverdenen.

Det hjælper ikke noget, at du har fået tilladelse til at benytte NemID’en af din ægtefælle eller dine ældre familiemedlemmer. Det er stadigvæk ulovligt at udgive sig for at være en anden over for omverdenen.

Med en fuldmagt kan du disponere på andres vegne

Du kan få en fuldmagt fra din ægtefælle eller forældre til at disponere på den pågældendes vegne. I så fald kan du logge dig ind med din egen NemID f.eks. på den pågældendes bankkonti i henhold til fuldmagten og foretage de nødvendige disponeringer. Du benytter således ikke familiemedlemmets NemID. Det vil på den måde være tydeligt, hvornår det er dig, der har disponeret, og hvornår familiemedlemmet selv har disponeret.

Hvad gør man hvis det pågældende familiemedlem er f.eks. dement eller psykisk handicappet?

Personer, der er ude af stand til at varetage egne interesser på grund af sygdom (f.eks. demens) eller psykisk handicap, kan ikke gyldigt give fuldmagt til andre, hverken til familiemedlemmer eller til f.eks. personale på en institution. Der er imidlertid brug for anvendelse af NemID i mange situationer i hverdagen, også for denne gruppe af borgere.

For en del af disse borgere er der mulighed for, at den pågældende kan få beskikket en værge. Ansøgningen skal sendes til Statsforvaltningen. Den pågældende kan selv søge, men også familien eller kommunen kan ansøge. Hvis den pågældende får beskikket en værge, vil værgen få tilladelse til at underskrive på den pågældendes vegne. Værgen skal benytte sin egen NemID (ikke den dementes eller psykisk handicappedes), når der er brug for at disponere i forskellige sammenhænge. Det sikrer, at man efterfølgende tydeligt kan se, hvornår værgen har disponeret på vegne af den pågældende – og hvornår den pågældende selv har disponeret.

Gode råd til håndtering af NemID

  • Lad være med at give dit NemID til andre – og lad være med at bruge andres NemID. Undgå at udsætte dig selv for mistanke om dokumentfalsk.
  • Hvis dit familiemedlem er dement eller psykisk syg og ikke kan varetage sine egne interesser, må du søge værgemål for den pågældende, således at de nødvendige opgaver kan blive løst, uden at du opretter eller bruger den pågældendes egen NemID.
  • Undgå at udsætte dig selv for mistanke om at have misbrugt rådigheden over dit familiemedlems midler for at tilgodese dig selv. Det gør du netop også ved at det klart fremgår, hvornår du har disponeret, nemlig i henhold til din egen NemID, og hvornår familiemedlemmet selv har disponeret

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Strafferet kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Henriette Lyhne, Ret&Råd Århus C og Randers

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.