Er I gået fra hinanden efter et papirløst forhold?

Når man som ugift samlevende går fra hinanden, foregår det ikke som mellem ægtefæller en økonomisk deling. Det helt klare udgangspunkt er, at hver part tager det med, den pågældende har indbragt i forholdet. Har I købt noget sammen, ejer I det i et såkaldt sameje, og ejer altså blot en andel. I skal derfor I enighed finde ud af, om den ene skal købe den andens del, eller om aktivet skal sælges.

Der findes i dansk ret ikke særlige regler, der regulerer det økonomiske opgør mellem ugifte samlevende efter en papirløs skilsmisse.

Derfor er det vigtigt, at når man køber et større aktiv f.eks. en ejendom som ugifte samlevende, bør man lave en aftale- en såkaldt samejeoverenskomst- der beskriver, hvad der skal gælde, hvis man går fra hinanden.

Solidarisk gæld

Vær opmærksom i forhold til gæld, som I hæfter solidarisk for, at det, at I internt laver en aftale om fordelingen af gælden, ikke har virkning over for kreditor (banken, realkreditinstituttet mv.), medmindre aftalen godkendes af kreditor. Banken vil altså fortsat kunne kræve jer begge det fulde beløb, uanset at I internt har aftalt, at det var din ex-kæreste, der skal overtage og afdrage restgælden.

I tilfælde af bodeling i et papirløst forhold hvor der er tale om sameje vedrørende en række aktiver, således at det juridisk set kan betegnes som et ”bo”, vil I dog kunne få skifterettens hjælp til deling.

Har du behov for advokathjælp i forbindelse med en papirløs skilsmisse og bodeling mv. så kontant os: advokat Anne Kjærhus Mortensen, Ret&Råd Århus C, tlf. 89152500 eller am@ret-raad.dk.

Hvem skal overtage lejeboligen efter skilsmissen?

Hvis I har boet sammen i mindst 2 år, kan I i forbindelse med, at I flytter fra hinanden, aftale, hvem der skal have ret til at blive boende i en lejebolig. Udlejer er forpligtet til at godkende jeres aftale, uanset hvem der står på lejekontrakten.

Kan I ikke blive enige om, hvem der skal overtage lejeboligen, træffer Retten afgørelse.

Husk at tilbagekalde testamenter og begunstigelser:

Udgangspunktet er, at fælles testamenter, hvor I sikrer hinanden som samlevende, samt begunstigelser vedrørende forsikringer og pensioner vil anses for bortfaldet på grund af bristede forudsætninger. For at der ikke står tvivl om, at I har ønsket at opretholde sikringen/begunstigelsen, bør I imidlertid foretage jer noget aktivt- enten bekræfte, at det fortsat skal være gældende uanset samlivsophævelsen eller tilbagekalde sikringen/begunstigelsen.

Vi er gået fra hinanden efter en papirløs skilsmisse – hvem skal have børnene?

Det klare udgangspunkt vedrørende jeres fælles barn/børn er, at den fælles forældremyndighed fortsætter. I skal altså alene tage stilling til, hvem der skal have bopælen på barnet/børnene, hvor meget samvær den anden forælder skal have og i forlængelse af dette, om der skal betales børnebidrag.

Du kan læse mere om forældremyndighed, bopæl og samvær ved at klikke på forældremyndighed, bopæl, samvær.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.