8 gode råd, hvis du skal skilles

Skal du skilles eller separeres? Advokat Henriette Lyhne har i denne artikel samlet 8 gode råd du kan læse, hvis du skal separeres eller skilles.

 1. Lad være med at indgå nogle aftaler, heller ikke mundtligt, før du har fået overblik over dine rettigheder.
  Måske vil du gerne være flink. Måske føler du dig presset. Måske har du fejlagtigt den opfattelse, at du er forpligtet til at dele et formuegode med den anden. Eller måske glemmer du at tænke på, at du skal klare dig mange år frem. Få ro på og få delt ordentligt.

 2. Indsend din ansøgning om separation eller skilsmisse til Familieretshuset.
  Ægteskabet ophører uanset om du søger om det ene eller det andet, men du kan ikke blive gift på ny medmindre du forinden bliver skilt på et (evt. senere) tidspunkt. Du skal være opmærksom på, at hvis du har børn under 18 år sammen med din ægtefælle kan det være en fordel at ansøge om separation fremfor skilsmisse. Læs nærmere i artiklen “Tvungen refleksionsperiode på 3 måneder, hvis I skal skilles? Ja, hvis I har fælles børn under 18 år.

 3. Tal med din ægtefælle om, hvordan jeres individuelle formue og samlede formue kan opgøres  – eller lad advokaten gøre det.
  Lad som udgangspunkt være med at dele de enkelte aktiver fx bankkonti, medmindre I er helt sikre på at delingen af den samlede formue også giver det resultat, at kontiene skal deles ½-½. Læs mere om opgørelsen af bodeling i artiklen “Hvad betyder det at formuedele (tidligere kaldet fælleseje) og hvordan foregår det?“. Det kan være forholdsvis kompliceret at opgøre bodelene korrekt og sker det ikke, er der risiko for, at du ikke kommer ud af ægteskabet med den del af formuen, som du har krav på.

 4. Bliv enig med din ægtefælle om, hvad der skal ske med jeres bolig.
  Skal én af jer overtage eller skal den sælges? Hvis den skal sælges, hvem skal så bo der, i hvilken periode, og hvilke udgifter skal betales af hvem? Der gælder regler, hvorefter den der bor i en bolig, skal betale ”husleje” til fællesboet. Læs evt. artiklen “Bodeling ved skilsmisse: Hvem betaler for huset indtil bodelingen er afsluttet?

 5. Dan dig et overblik over din pension og tjek om dine eller din ægtefælles pensioner skal deles – eller om du har krav på pensionskompensation. 
  Som udgangspunkt skal pensioner ikke deles. Det gælder fx at alle såkaldte arbejdsmarkedspensioner ikke deles. På den anden side skal såkaldte ekstrapensioner deles, og pensioner skal også deles, hvis I har indgået en ægtepagt om dette. Derudover er det muligt, at en ægtefælle kan have krav på en kompensation fra den anden ægtefælle, hvis ægtefællen har en urimelig ringe pension eller har en dårlig pension på grund af, at den pågældende har været hjemmegående eller lignende.

 6. Hvis I har særeje, så forsøg at opnå enighed om, hvad der er omfattet af særejet og skriv det ned. 
  Måske har du arvet 1.000.000 kr. som særeje af dine forældre – er din ægtefælle enig i, at du har anvendt denne sum på at forbedre jeres fælles hus? Og at du derfor skal kompenseres herfor? Måske ejer du et firma, der drives i selskabsform. Der er ægtepagt om, at selskabet og udbyttet heraf er dit særeje. Er din ægtefælle enig i, at andre formueaktiver er købt for udbyttet? Det kan blive helt afgørende for din økonomiske situation. Sådanne aftaler bør ikke indgås uden af I begge er repræsenteret af advokat af hensyn til sikkerheden for, at aftalerne efterfølgende ikke kan tilsidesættes.

 7. Hvis du har virksomhed – pas på med opgørelsen
  Det er både en udfordring at finde ud af at fastsætte en handelsværdi af virksomheden. Og det kan være belastende for virksomheden – og dig – at der skal finansieres betaling af et boslodskrav. Derfor er det vigtigt, at du benytter rådgivere, der kender principperne for fastsættelse af værdien, og som også har erfaring med retssager. Fx skal det nøje overvejes, i hvilket omfang goodwill skal indgå.  På den måde får du det bedste resultat. Der skal evt. laves et vurderingstema til en neutral vurderingsmand – ellers vil den anden ægtefælle næppe acceptere vurderingen. Derefter skal der laves en opgørelse af de udskudte skatter. Din advokat skal vurdere, i hvilket omfang en dommer vil kunne anerkende fradrag af skatterne ved en bodeling.

 8. Overvej sammen med din ægtefælle, hvad der den bedste løsning for børnene med hensyn til bopæl, samvær, børnepenge osv. 
  Pas på med at indgå aftaler, der har langtrækkende konsekvenser for dine børn og dig – uden at du har overblik over betydningen og fortolkningen af disse aftaler.

De 8 gode råd er skrevet af advokat Henriette Lyhne ved Ret&Råd Randers og Ret&Råd Århus C

På vores hjemmeside kan du finde din nærmeste lokale advokat, læse mere om skilsmisse/separation eller downloade vores brochure Separation & Skilsmisse.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.