Uskiftet bo

Uskiftet bo

Når din ægtefælle dør, kan du vælge at sidde i uskiftet bo, hvis betingelserne herfor opfyldes. Uskiftet bo er dog ikke altid den bedste løsning. Bliv klogere på fordele og ulemper ved uskiftet bo.

Vil du vide mere om dødsbobehandling i forhold til uskiftet bo? Læs mere om dødsbobehandling og andre former for skifte på vores hjemmeside.

Hvad betyder det at sidde i uskiftet bo?

Hvis du som efterlevende ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo, indebærer det, at du indtræder i alle din afdøde ægtefælles rettidigheder og forpligtelser. Der sker således ikke noget egentlig skifte; du overtager blot afdødes ”position”.

Der skal derfor heller ikke udredes nogen arv til livsarvinger (dvs. børn, børnebørn etc.) mv.

Betingelser for at sidde i uskiftet bo

Der en række betingelser, som skal være opfyldt:

  1. Det er kun muligt med delingsformue. Har den afdøde ægtefælle således aktiver der er særeje, skal disse aktiver eller denne del af formuen skiftes.
  2. Der er kun en egentlig ret til at sidde i uskiftet bo med fælles livsarvinger. Førstafdødes særbørn skal samtykke til, at den længstlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo. Dette kan eventuelt ske ved et forhåndssamtykke i forbindelse med oprettelse af testamente. Det er ikke et krav, at man sidder i uskiftet bo med alle børnene, man kan godt skifte med nogle og sidde i uskiftet bo med andre.
  3. Længstlevende må ikke være under konkurs og skal kunne opfylde sine forpligtelser efterhånden som disse forfalder (det såkaldte solvenskrav) 
  4. Hvis længstlevende er umyndig eller under værgemål skal skifteretten tiltræde værgens eventuelle anmodning om uskiftet bo.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil hensidde i uskiftet bo? 

Du skal udfylde og indsende den blanket på www.domstol.dk, der hedder ”anmodning om uskiftet bo”. 

I forbindelse med boets udlevering vil skifteretten sørge for at indrykke proklama i statstidende. Dette hænger sammen med, at du som efterlevende ægtefælle overtager førstafdødes forpligtelser, og det således er afgørende, at du er klar over, hvilke gældsforpligtelser din afdøde ægtefælle havde.

Ulemper ved uskiftet bo

Som det fremgår ovenfor bliver du, ved at sidde i uskiftet bo personligt ansvarlig for alle de gældsforpligtelser din afdøde ægtefælle havde.

Endvidere indtræder du i afdødes skattemæssige stilling. Det er dog ikke nødvendigvis en ulempe, det kan også være en fordel, men det må undersøges.

Du er desuden underlagt en begrænset rådighed. Du råder som ejer, men du må ikke ”misbruge” det uskiftede bo.

Du har også en begrænset testationskompetence, idet du alene ved testamente kan råde over halvdelen af boet.

En beslutning om uskiftet bo er bindende, så du kan ikke ”gå tilbage”, men alene efterfølgende beslutte at skifte det uskiftede bo, og det vil så omfatte de værdier boet på det tidspunkt består af. Beslutning herom kræver derfor nøje overvejelse.

Endelig betyder det, at hvis du ønsker at indgå nyt ægteskab, skal boet skiftes.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.