Få hjælp af en Ret&Råd Advokat til solidarisk hæftelse

Solidarisk hæftelse

Ved solidarisk hæftelse, hæfter I hver især fuldt ud for den samme gæld. Det kan blive dyrt, hvis den ene ikke betaler. Det er derfor vigtigt, at du nøje overvejer betydningen af solidarisk hæftelse, før du forpligter dig hertil.

Har du brug for hjælp til gældsrådgivning? Find din lokale Ret&Råd Advokat eller ring til os på tlf. 70 20 70 70. Du kan også læse mere i vores brochure Gældssanering, eller læse en af vores artikler om privatøkonomi skrevet af Ret&Råd Advokater.

Hvad betyder solidarisk hæftelse? 

Solidarisk hæftelse betyder, at flere personer hver især hæfter fuldt ud for samme gældsforpligtelse. I det ligger, at overholder den ene part ikke sin del af afdragsordningen, kan kreditor, f.eks. banken eller kreditforeningen, afkræve den anden part det fulde afdragsbeløb, og ved misligholdelse af afdragene, den fulde gældspost.

Du risikerer således ikke alene at skulle tilbagebetale din egen andel af lånet, men også din meddebitors andel. Du vil naturligvis så have et internt krav mod din meddebitor, men er denne insolvent, vil dette (i hvert fald foreløbigt) være uden værdi.  

Solidarisk hæftelse mellem ægtefæller 

Mange er af den fejlagtige opfattelse, at ægtefæller hæfter for hinandens gæld. Dette er ikke korrekt.

Det klare udgangspunkt er, at du som ægtefælle alene kommer til at hæfte for din ægtefælles gæld, hvis gælden er stiftet i fællesskab. Altså at I begge har underskrevet som debitorer. Læs mere herom under emnet særråden og særhæften.

Det er imidlertid forholdsvist almindeligt at begge ægtefæller skriver under på gælden. Som udgangspunktet vil I kun kunne slippe fri af solidarisk hæftelse med kreditors samtykke til en overdragelse eller en opsplitning.

Det forhold, at forudsætningerne for solidarisk hæftelse bortfalder, f.eks. at I bliver separeret eller skilt, ændrer altså ikke på kreditors ret til at fastholde solidarisk hæftelse.

At I internt f.eks. i forbindelse med bodelingen aftaler, at den ene af jer skal overtage lånet, frigør således ikke den anden part for solidarisk hæftelse, medmindre at kreditor har godkendt debitorskiftet.

Over for kreditor vil I således, uanset jeres interne aftale, fortsat hæfte solidarisk. Dvs. undlader den ene af jer at betale et afdrag - eventuelt endda den ægtefælle, der internt har påtaget sig lånet - vil kreditor fortsat kunne kræve skylden betalt af den anden af jer.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse