Gældsrådgivning

Har du håbløs gæld, kan det være godt givet ud at søge gældsrådgivning. Med den rette gældsrådgivning kan du nemlig få hjælp til at få styr på gælden, så du kan blive den kvit på sigt.

Hvilke gældstyper er omfattet

Mange mennesker har desværre håbløs gæld. Det kan være pga. en tvangsauktion, skilsmisse eller et mislykket erhvervseventyr. Det kan også være pga. sygdom eller spillelidenskab eller blot pga. overforbrug eller lignende.

Uanset om årsagen til gælden er skilsmisse eller noget helt andet, har man behov for gældsrådgivning med henblik på, hvordan man bedst forholder sig i den konkrete situation, og hvordan man evt. kommer ud af gælden ved en akkord eller gældssanering.

Ofte skubber man problemerne foran sig ved blot at tage mere overarbejde eller ved at låne flere penge til at betale den gamle gæld med. Vi opfordrer i stedet til at søge gældsrådgivning så hurtigt som muligt.

Hos Ret&Råd har vi specialister i gældssaneringer og gældsrådgivning generelt. De kan vejlede dig, før du går ned med flaget. Gældsrådgivningen fra Ret&Råd giver dig hurtigt overblik over din gæld og de muligheder, du har for at få bugt med gælden. 

Hvornår kan jeg søge gældssanering?

I nogle tilfælde kan der søges om gældssanering gennem Skifteretten eller for København Sø- og Handelsretten. Der er dog rimelig skrappe betingelser for dette, herunder til årsagen til og tidspunktet for gældens opståen. Din gældsrådgiver kan hjælpe dig med at vurdere, om du opfylder betingelserne for gældssanering, og hvis det er tilfældet, kan advokaten ligeledes hjælpe dig med at søge om gældssanering. 

Selvom du ikke opfylder betingelserne for gældssanering, er det dog i de fleste tilfælde stadig muligt at komme gælden til livs med hjælp fra en gældsrådgiver. 

Hvad indebærer gældsrådgivning?

Opfylder du ikke betingelserne for gældssanering, vil gældsrådgiveren hjælpe med at søge en frivillig ordning med kreditorerne, enten i form af en akkordordning (nedskrivning) eller en moratorieordning (udsættelse), så du alligevel kan få bugt med gælden. Advokaten vil i disse tilfælde overtage kontakten til kreditorerne. Derved undgår du at blive presset af kreditorerne til at foretage nogle forkerte beslutninger, som kan påvirke din og advokatens plan for afvikling af gælden.

Gældsrådgivningen fra Ret&Råd indebærer også, at du får gældsrådgivning om, hvad der vil ske i fogedretten, når sagen sendes dertil, samt hvad det betyder, at sagen anmeldes til RKI.

Lad os hjælpe dig med at få styr på din gæld

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse