Advokat Dorthe Westerdahl Ret&Råd København Køge

Ret&Råd Advokater Køge

Torvet 21 C, 1 sal 4600 Køge

E-mail: dwe@ret-raad.dk Telefon: +45 69 66 30 24 / +45 24 61 19 20 Sikker e-mail: kbh-dwe@ret-raad.dk CVR: 26 37 66 29

Kontorinformation

Advokat i Køge

Ret&Råd Køge ved Advokatanpartsselskab Dorthe Westerdahl er en del af Advokatkæden Ret&Råd. 

Åbningstider:

Træffes efter aftale


Forsikring:
HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.

Bankinformation:

Klientbankkonto i Danske Bank.


Vores seneste artikler

Hvad betyder pålagt afholdelse af ferie i opsigelsesperiode?

Ferieloven er ændret. Det har betydning for den ferie, som en opsagt lønmodtager kan pålægges at afholde i opsigelsesperioden. Den nye ferielov anvender nemlig et samtidighedsprincip og ikke længere et optjeningsprincip. Det betyder, at ferie optjenes løbende og kan afholdes af lønmodtageren allerede den efterfølgende måned.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Vanvidsbilister, fartbøder og firmabiler

I foråret 2021 trådte nye regler i kraft, der giver politiet mulighed for straks at kræve nøglerne til en bil udleveret og dermed konfiskere bilen, der er benyttet af vanvidsbilisten. Det er ikke kun dyre leasede biler, der nu bliver konfiskeret.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Kan man få erstatning for sexchikane?

Ja, det er muligt at få sexchikane anerkendt som en arbejdsskade. En arbejdsskade kan medføre betydeligt højere erstatning, end godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Hvad skal du tåle som medarbejder – og hvad kan du sige 'nej tak' til?

Medarbejdere forventes i højere og højere grad at udvise stor fleksibilitet i forhold til udførelsen af arbejdet. Men hvordan er reglerne for ændringer af ansættelsesvilkår egentlig?
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Hvad virksomheden bør vide om hjemmearbejdspladser

COVID-19’s anden bølge sender i kraft af den delvise nedlukning store dele af danskerne hjem til privatboligen med arbejde ved køkkenbordet. Nogle medarbejdere er glade og trives med at arbejde hjemme – andre medarbejdere bliver ensomme og depressive. Hvordan kan virksomheden hjælpe med indretning og økonomisk støtte til hjemmearbejdsplads?
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

5 gode råd til virksomheden om sexchikane

Har I som virksomhed gjort jer klart, hvordan I forholder jer til sexchikane på arbejdspladsen? Det kan betale sig meget hurtigt at finde ud af, hvordan I behandler eventuelle sager, da den offentlige debat ruller, og det kan ramme virksomheder hårdt ikke at følge med tiden. Her er fem gode råd til virksomheder om sexchikane.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Er sexchikane på arbejdspladsen ulovlig?

Diskussionen om sexchikane har fået fornyet kraft i den offentlige debat. Mediearbejdspladser har været i fokus, men problemerne er langt mere udbredt. Hvad gør man for at komme det til livs? Og er der noget at komme efter i loven?
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Huslejekrig eller forlig mellem udlejer og lejer?

Coronakrisen har medført tvangslukning af butikker i butikscentre. Mange detailbutikker har valgt selv at lukke butikken delvist, eller med kortere åbningstid – men huslejen skal stadigvæk betales! Sker det ikke, kan udlejer betragte det som en væsentlig misligholdelse af indgået lejeaftale og skride til en ophævelse af lejeaftalen.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Coronavirus: Hvilke tiltag kan virksomheden foretage i forhold til medarbejderne?

Coronavirus påvirker i allerhøjeste grad alle danske virksomheder og deres ansatte. I Ret&Råd får vi mange spørgsmål fra private virksomhedsejere om hvilke tiltag, der kan iværksættes, hvis der f.eks. ikke er arbejde nok til alle i virksomheden.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Hvad betyder coronavirus for min ansættelse?

Statsministeren lukkede den 11. marts 2020 Danmark ned. Hvordan skal du forholde dig som ansat, hvis du f.eks. bliver sendt hjem, bliver syg eller sat i karantæne?
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Tyveri fra arbejdspladsen – bortvisning af medarbejder

Tyveriet kan bestå i en køkkenrulle, kopipapir og chokoladebar eller det kan være Brittas underslæb i 100-million kroner klassen. I denne artikel får du gode råd af advokat Dorthe Westerdahl om, hvordan ledelsen skal reagere, hvis der sker tyveri fra virksomheden.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Hvordan er det lige med persondatareglerne i erhvervsforeninger?

De fleste virksomheder har fokus på og arbejder løbende med at indrette deres dagligdag, så virksomhederne overholder de nye regler om beskyttelse af persondata. Men sidder du i en bestyrelse i en erhvervsforening, eksempelvis handelsstandsforening, erhvervsklub, Rotary, Round Table, sponsorklub tilknyttet en sportsklub eller lignende, skal du også have fokus på reglerne.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Hvad skal der stå i et opsigelsesbrev?

Det er aldrig rart at skulle opsige en medarbejder. Forud for opsigelsen er der mange informationer at huske på. I denne artikel finder du en tjekliste, der dækker de forhold, du bør overveje at nævne i opsigelsesbrevet.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Erfaring og ekspertise inden for ansættelsesretten

Der er mange problemstillinger at tage hensyn til, og jeg har den strategiske og forretningsmæssige tilgang til at yde en kvalificeret rådgivning.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Pas på med at stjæle arbejdsgiverens kunder!

Alle ansatte har en loyalitetspligt såvel under ansættelsen, men også efter samarbejdets ophør. Det følger i dag af den nye lov om forretningshemmeligheder. Tidligere fandt du bestemmelsen i markedsføringslovens § 19 – og senest i § 23.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Når den ansatte misbruger informationer ved jobskifte

Det kan blive dyrt for en ansat at kopiere mails, dokumenter eller kundelister på et usb-stik, hvis oplysningerne skal bruges i et nyt job. Har den ansatte opnået indsigt i en virksomhed, der ikke er alment tilgængelige for offentligheden – kan det være en overtrædelse af lov om forretningshemmeligheder.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Aldersdiskrimination

Trods større og større mangel på kvalificeret arbejdskraft er der fortsat mange sager om aldersdiskrimination af ældre medarbejdere. Diskriminationen sker f.eks ved opsigelse af ældre medarbejdere - eller ved at ældre medarbejdere frasorteres i en ansættelsesprocedure. I Danmark findes ikke en særlig lov, der kun gælder aldersdiskrimination. Overtrædelser behandles derfor i lov om forskelsbehandling.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Ind- og udflytningsrapport for lejemål

Der er obligatorisk for udlejer at udarbejde ind- og udflytningsrapporter, hvis udlejer lejer mere end et beboelseslejemål. Med virkning fra den 1. januar 2018 er proceduren nu gjort meget nemmere, idet rapporten kan sendes til og underskrives digitalt af lejeren.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Hvad skal en god fratrædelsesaftale indeholde?

Ofte er det en god ide at fastlægge vilkårene i en fratrædelsesaftale, når et samarbejde med en medarbejdere ønskes bragt til ophør. En fratrædelsesaftale kan forhandles efter at opsigelsen er sendt til den ansatte – andre gange kan det være en fordel at forhandle fratrædelsesvilkårene inden opsigelsen effektueres.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Ny standardlejekontrakt til beboelse

Med den nye lejelov, der trådte i kraft den 1. juli 2015, blev der samtidig autoriseret en ny standardlejekontrakt for beboelseslejemål. Den nye kontrakt hedder; typeformular A9. Det frarådes, at udlejer anvender den gamle typeformular A8.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Lejers ret til at bytte bolig

Efter både lejeloven og almenlejeloven har en lejer som hovedregel ret til at bytte bolig med en anden lejer. Lejere, der ønsker at bytte lejeboliger, skal minimum have boet i deres respektive boliger i 3 år.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Når arbejdsgiveren beder om en lægeerklæring

Et arbejdsforhold er en gensidig bebyrdende aftale – det vil sige, at den ansatte skal stille sin arbejdskraft til rådighed, og arbejdsgiveren skal som modydelse betale løn for det udførte arbejde. Kan den ansatte ikke opfylde sin arbejdsforpligtelse på grund af sygdom, kan arbejdsgiveren kræve bevis for sygdom ved en lægeerklæring.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Vil du betale kr. 275.000 for sælgers gamle skæve IKEA-skænk?

Næppe, men presset på de attraktive andelsboliger i de større byer har på ny medført, at der udtænkes mere eller mindre kreative løsninger. Uanset kreativiteten forbliver det stadigvæk; ulovlig overpris – penge under bordet – ulovlig dusør!
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Rødt kort - Bortvisning fra arbejdspladsen

Vælger din arbejdsgiver at skride til en bortvisning, skal der foreligge en grov og væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. Tilsidesætter domstolen bortvisningen, kan det blive dyrt for arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren skal også reagere hurtigt efter, at han bliver bekendt med misligholdelsen.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Statsansatte skal fremover selv betale for at holde fri juleaftensdag

SKAT har i en med spænding ventet kendelse fået medhold i, at SKAT kan opsige arbejdsgiverbetalte fridage på; grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag – uden lønkompensation.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Opsigelse af gravid medarbejder var lovlig

Højesteret har for nyligt cementeret arbejdsgiverens ret til at opsige en gravid medarbejder, uden at det automatisk udløser en stor godtgørelse efter ligebehandlingsloven
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Bevaringsværdig ejendom – det betyder det for dig

Der er i dag registeret ca. 360.000 bevaringsværdige bygninger i Danmark. Erklæres en ejendom bevaringsværdig, er det kun bygningens ydre som eksempelvis; facade, vinduer, døre, tag, kviste og skorstene, der er bevaringsværdige. Som ejer kan du derfor godt foretage modernisering og ændringer af ejendommens indre. Var ejendommen i stedet blevet fredet – ville det være hele ejendommen, der ikke kunne ændres uden myndighedernes tilladelse.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Som ny ejer af en virksomhed skal du være opmærksom på medarbejdernes rettigheder

Som køber af en igangværende virksomhed har man pligt til at indtræde i de eksisterende ansættelseskontrakter og eventuelle overenskomster. Det følger af virksomhedsoverdragelsesloven, der er en beskyttelseslov i forhold til lønmodtagere.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Er det lovpligtigt at udlevere el- og vvs-tjek i andelsboliger?

Nej, der er ikke noget lovkrav om el- og vvs-tjek ved salg af andelsbolig! Men det kan være en rigtig god ide, at du som køber stiller krav om modtagelse af begge rapporter.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Må en arbejdsgiver overvåge sine ansatte?

En arbejdsgiver kan med henvisning til sin ledelsesret som udgangspunkt lovligt indføre kontrolforanstaltninger på arbejdspladsen i form af for eksempel overvågningskameraer.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Ulovligt at aftale fratrædelse ved det fyldte 70 år

Efter 1. januar 2016 vil en på forhånd aftalt slutdato være ugyldig og blive betragtet som aldersdiskrimination grundet lovens generelle forbud mod direkte eller indirekte at forskelsbehandle på grund af alder. Arbejdsgivere, der endnu ikke har fået luget ud i ugyldige aftaler, bør gøre det straks. Ellers risikerer de at skulle betale en godtgørelse til den ansatte efter lov om ansættelsesbe-viser.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Hvordan er det lige med officielle helligdage og særlige fridage?

I løbet af en almindelig arbejdsuge arbejder de fleste lønmodtagere 5 hverdage, mens lørdage og søndage er hviledage. Derudover har alle lønmodtagere i hen-hold til Ferieloven ret til at afholde 5 ugers betalt ferie om året. Endelig er der dage, som har status af helligdage. Det er dage, hvor lønmodta-geren har ret til betalt frihed, med mindre andet er aftalt. På engelsk har man betegnelsen ”Public Holidays” altså ”officielle feriedage”, men i Danmark har de officielle helligdage altid fulgt folkekirkens helligdage.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Husk at restferie skal afholdes inden 30. april!

Har du ferie til gode, er det nu, du skal aftale afvikling af den sidste ferie med din chef, og så kan du bestille påskeferien med ungerne – eller cykelturen til Mallorca med gutterne.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Forurening i byzone

Alle ejendomme beliggende i byzonen er i dag klassificeret som ”lettere forurenet”. Det er ikke noget, du som køber sædvanligvis skal være bekymret for.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Hvordan beskattes fratrædelsesgodtgørelse?

Der gælder en særlige lempelige beskatning af fratrædelsesgodtgørelse efter ligningslovens § 7u. Det særlige fradrag på 8.000 kr. bliver dog mindre og mindre værd, da der ikke automatisk sker nogen prisregulering af bundfradraget.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Opsigelse af erhvervslejemål - undgå at det bliver en dyr fornøjelse

En udlejers muligheder for at opsige et erhvervslejemål vil som udgangspunkt være meget begrænsede, idet opsigelse altid skal ske med respekt for lejeaftalen og inden for rammerne af lejelovgivningens ufravigelige regler. Det er vigtigt, at man som udlejer er opmærksom på reglerne i forbindelse med lejeaftalens indgåelse, men i høj grad også, hvis man ønsker at opsige en lejer. Ukendskab til reglerne kan nemlig ende med at blive en dyr fornøjelse. Reglerne om opsigelse behandles kort i det følgende.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Regler ved opsigelse

Medarbejdere er en vigtig ressource i langt de fleste virksomheder. Er det nødvendigt at bringe samarbejdet til ophør, afhænger dine rettigheder af, hvilken opsigelsestype din arbejdsgiver har benyttet sig af.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Sommerferietiden nærmer sig

Langt de flest lønmodtagere er omfattede af ferieloven og har derfor ret til betalt ferie. Lønmodtagere har altid ret til 25 dages ferie, men retten til betalt ferie optjenes i ansættelsesperioden.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Kan et erhvervslejemål overdrages til en anden lejer?

Afståelsesretten i erhvervslejeforhold har stor betydning for såvel lejer som udlejer, og det er et punkt begge parter bør være meget opmærksomme på at forholde sig til ved aftaleindgåelsen.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Overenskomst for virksomheder og ansatte

Mange virksomheder er omfattet af overenskomster. Overenskomster er typisk branchespecifikke og regulerer virksomhedens ansættelsesforhold på en måde, som minder meget om den måde lovgivning fungerer på.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Advokat til Erhvervslejemål

Området for erhvervslejeret er præget af omfattende regulering. Manglende forståelse for, og/eller manglende overholdelse af lejekontraktens vilkår og reglerne på området kan medføre alvorlige økonomiske konsekvenser for de involverede parter. Risikominimering er ofte en væsentlig årsag til at søge advokat i forbindelse med erhvervslejemål.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Valg af ansættelseskontrakt

Det er vigtigt at vælge den rigtige ansættelseskontrakt, når man laver kontrakt med en medarbejder. De fire kategorier, som man normalt skal forholde sig til er Funktionær, Ikke-funktionær, Konsulent og Direktør.
Af Dorthe Westerdahl Advokat (L)

Få alle sanser i spil på spændende boligaften

Kom til spændende boligaften, der vækker alle sanser og få masser af nyttig information og lidt godt til ganen.

Læs mere her