Michael Dam Pedersen

Advokat, Inkassochef
CVR 35860312
Advokat, Inkassochef hos

Faglig profil

Jeg er specialiseret i inddrivelse af alle typer fordringer, herunder almindelig inkasso og pantebrevsinkasso, og rådgiver såvel private som virksomheder indenfor disse retsområder.

Jeg har bred erfaring indenfor civilsager om økonomiske krav, hvad enten det drejer sig om repræsentation af kreditor eller af debitor.

Jeg har i flere år beskæftiget mig med civile retssager om flyforsinkelser og flyaflysninger, og de tvister der måtte opstå i den forbindelse mellem passagerer og luftfartsselskaber i forhold til krav om kompensation og erstatning.

Endelig har jeg omfattende erfaring inden for immaterialret, hvor jeg har rådgivet og bistået både nationale og internationale virksomheder (rettighedshavere) med håndhævelse af immaterielle rettigheder.

CV

  • Cand. Jur. Københavns Universitet, 2012
  • Advokatbeskikkelse, 2021

Mine specialer

  • Inkasso
  • Realkredit- og Pantebrevsinkasso
  • Tvangsauktioner
  • Debitorundersøgelser
  • Behandling af krav i konkursboer
  • Retssager
  • Immaterialret