Advokat Anne Broksø Advokat Anne Broksø

Anne Broksø

Advokat (H)


Ret&Råd København Kontorfællesskab
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K
+45 70 70 16 09

E-mail: abr@ret-raad.dk Krypteret e-mail: kbh-abr@ret-raad.dk Telefon: +45 70 70 50 15 CVR: 35 76 69 60

Faglig profil:

Jeg er specialiseret i al rådgivning inden for familie- og arveret. Har undervist en del inden for emnet - bl.a. på Kbh. Universitet, advokatuddannelsen og dommeruddannelsen og underviser nu alene advokater i emnerne. Jeg er udnævnt bobehandler og håndterer dermed en del komplicerede bodelinger.

Jeg har i mange år været autoriseret bobestyrer ved retten i Hillerød og har således haft og har stadig mange dødsboer -  både private skifter og bobestyrerboer.


Jeg laver mange testamenter og ægtepagter og hjælper med separation/skilsmisse og deraf følgende udfordringer med børn (bopæl, forældremyndighed og samvær) og bodelinger.

I 2003 blev jeg optaget på listen over advokater, der anbefales til internationale børne-bortførelses sager og har således sager om børn, der bortføres henholdsvis til og fra Danmark.

Jeg er uddannet mediator og forestår mediationer, hvor parterne selv finder en løsning på deres konflikt. Det gør jeg både udenretligt og som retsmægler ved Østre landsret retskreds.

Bestyrelsesposter:

  • August 2012 - september 2014: Medlem af Danske Advokaters bestyrelse 
  • Marts 2010 - marts 2015: Bestyrelsesformand for Ret&Råd
  • Marts 15 - marts 2016: Bestyrelsesmedlem i Ret&Råd   
  • Oktober 2014 - 2015: Næstformand i Danske Familieadvokater
  • oktober 2015 - nu: Formand Danske Familieadvokater

Forsikringsselskab og garantistiller: HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.

Jeg har klientbankkonto i Sydbank.

Jeg er medlem af

Mine seneste blogs

Det skal I have styr på, når I skal skilles

En skilsmisse er for de fleste hård at skulle igennem. Men ved at sætte sig grundigt ind i hvilke forhold, I skal have styr på og få lavet præcise aftaler, er chancerne for at undgå konflikter større.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Hvordan sikrer jeg min virksomhed ved min død?

Når man afgår ved døden bliver alle ens aktiver lukket ned. Det betyder, at hvis du driver virksomhed i personlig form, vil ingen længere kunne tegne virksomheden. Evt. fuldmagter du har givet, falder bort. Det er uheldigt; ansatte kan dermed ikke få løn, banken er lukket for betalinger, også til husleje og vigtige leverandører mv.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Hvad sker der når man bortfører sine børn?

Danmark har tiltrådt Haagerkonventionen om børnebortførelser sammen med 48 andre lande. Konventionen er ratificeret ved, at man i Danmark har vedtaget Lov om børnebortførelser. I henhold til denne, er det ulovligt at bringe børn ud af landet, hvis ikke forældremyndighedsindehaverne samtykker heri. Det betyder, har man fælles forældremyndighed, skal begge forældre samtykke i, at barnet kommer ud af landet. Beviset er strengt.
Af Anne Broksø Advokat (H)