Advokat Anne Broksø Advokat Anne Broksø

Anne Broksø

Advokat (H)


Ret&Råd København Kontorfællesskab
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K
+45 70 70 16 09

E-mail: abr@ret-raad.dk Krypteret e-mail: kbh-abr@ret-raad.dk Telefon: +45 70 70 50 15 CVR: 35 76 69 60

Faglig profil:

Jeg er specialiseret i al rådgivning inden for familie- og arveret. Har undervist en del inden for emnet - bl.a. på Kbh. Universitet, advokatuddannelsen og dommeruddannelsen og underviser nu alene advokater i emnerne. Jeg er udnævnt bobehandler og håndterer dermed en del komplicerede bodelinger.

Jeg har i mange år været autoriseret bobestyrer ved retten i Hillerød og har således haft og har stadig mange dødsboer -  både private skifter og bobestyrerboer.


Jeg laver mange testamenter og ægtepagter og hjælper med separation/skilsmisse og deraf følgende udfordringer med børn (bopæl, forældremyndighed og samvær) og bodelinger.

I 2003 blev jeg optaget på listen over advokater, der anbefales til internationale børne-bortførelses sager og har således sager om børn, der bortføres henholdsvis til og fra Danmark.

Jeg er uddannet mediator og forestår mediationer, hvor parterne selv finder en løsning på deres konflikt. Det gør jeg både udenretligt og som retsmægler ved Østre landsret retskreds.

Bestyrelsesposter:

  • August 2012 - september 2014: Medlem af Danske Advokaters bestyrelse 
  • Marts 2010 - marts 2015: Bestyrelsesformand for Ret&Råd
  • Marts 15 - marts 2016: Bestyrelsesmedlem i Ret&Råd   
  • Oktober 2014 - 2015: Næstformand i Danske Familieadvokater
  • oktober 2015 - nu: Formand Danske Familieadvokater

Forsikringsselskab og garantistiller: HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.

Jeg har klientbankkonto i Sydbank.

Jeg er medlem af

Mine seneste blogs

Ægtefælleskifteloven

Den 1. marts 2012 trådte ægtefælleskifteloven i kraft. Reglerne afløste den såkaldte fællesboskiftelov fra 1874. Loven finder anvendelse på sager, hvor anmodning om separation/skilsmisse indgives efter 1. marts 2012.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Pas på værdiansættelsen af aktiver i dødsboer; bagefter kan det være svært at ændre

Når man skal afslutte et dødsbo skal man lave en opgørelse over afdødes aktiver og passiver og der skal man holde ”tungen lige i munden”, for en forkert værdiansættelse kan senere være svær eller i nogle tilfælde umulig at ændre.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Tvangsarv

Ifølge arveloven er 25 % af den arvelod, som tilkommer dine livsarvinger og din ægtefælle, deres såkaldte tvangsarv.
Af Anne Broksø Advokat (H)