Advokat Anne Broksø Advokat Anne Broksø

Anne Broksø

Advokat (H)


Ret&Råd København Kontorfællesskab
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K
+45 70 70 16 09

E-mail: abr@ret-raad.dk Krypteret e-mail: kbh-abr@ret-raad.dk Telefon: +45 70 70 50 15 CVR: 35 76 69 60

Faglig profil:

Jeg er specialiseret i al rådgivning inden for familie- og arveret. Har undervist en del inden for emnet - bl.a. på Kbh. Universitet, advokatuddannelsen og dommeruddannelsen og underviser nu alene advokater i emnerne. Jeg er udnævnt bobehandler og håndterer dermed en del komplicerede bodelinger.

Jeg har i mange år været autoriseret bobestyrer ved retten i Hillerød og har således haft og har stadig mange dødsboer -  både private skifter og bobestyrerboer.


Jeg laver mange testamenter og ægtepagter og hjælper med separation/skilsmisse og deraf følgende udfordringer med børn (bopæl, forældremyndighed og samvær) og bodelinger.

I 2003 blev jeg optaget på listen over advokater, der anbefales til internationale børne-bortførelses sager og har således sager om børn, der bortføres henholdsvis til og fra Danmark.

Jeg er uddannet mediator og forestår mediationer, hvor parterne selv finder en løsning på deres konflikt. Det gør jeg både udenretligt og som retsmægler ved Østre landsret retskreds.

Bestyrelsesposter:

  • August 2012 - september 2014: Medlem af Danske Advokaters bestyrelse 
  • Marts 2010 - marts 2015: Bestyrelsesformand for Ret&Råd
  • Marts 15 - marts 2016: Bestyrelsesmedlem i Ret&Råd   
  • Oktober 2014 - 2015: Næstformand i Danske Familieadvokater
  • oktober 2015 - nu: Formand Danske Familieadvokater

Forsikringsselskab og garantistiller: HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.

Jeg har klientbankkonto i Sydbank.

Jeg er medlem af

Mine seneste blogs

Pas på solidarisk hæftelse

Ved solidarisk hæftelse forstås, at to parter begge hæfter for den fulde gæld.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Privat skifte af dødsbo

Et privat skifte indebærer, at dødsboet behandles af boets arvinger uden indblanding af en af skifteretten udpeget bobestyrer.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Hvornår er det bedst at generationsskifte min virksomhed?

Du kan vælge at generationsskifte din virksomhed mens du stadig er i live eller du kan blot lade den overdrage ved din død. Uanset hvilken løsning du vælger, bør du sætte dig godt ind i de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser for at undgå ubehagelige overraskelser.
Af Anne Broksø Advokat (H)