Re&Råd Holstebro Ret&Råd Holstebro

Ret&Råd Holstebro

v/ Advokatpartnerselskabet Bjerre & Bjerre Lille Østergade 2, 1. sal 7500 Holstebro

E-mail: holstebro@ret-raad.dk Telefon: +45 97 95 18 33

Kontorinformation

Advokater i Holstebro, der er til at forstå

Juridisk rådgivning kan for nogle være som at begive sig ind i en jungle af uforståelige paragraffer og kompliceret jurasprog. Men sådan behøver det ikke at være.
Selvom vi er jurister, kan vi faktisk tale et sprog, som vores kunder forstår.

Kontakt os på 97 95 18 33 eller holstebro@ret-raad.dk 

Vi arbejder med hver vores specialeområder, og dækker tilsammen de fleste områder, som private og erhvervsdrivende har brug for.
Nedenfor kan du læse om nogle af de områder, som vi arbejder med og finde den advokat, der er bedst til netop din sag.

Ret&Råd Holstebro har eksisteret siden 1. januar 2016 og er en del af Advokatpartnerselskabet Bjerre & Bjerre, som har haft advokat kontor i Hurup i mere end 30 år. Advokatkontoret i Holstebro blev etableret med henblik på at være tættere på kunderne i lokalområdet og for at tilbyde nye kunder i Holstebro og omegn en lokal advokat i Holstebro med samme professionalisme, som vi i over 30 år har tilbudt kunder i Sydthy, Thyholm, Nordthy og på Mors fra Advokatkontorerne i Hurup Thy og Nykøbing Mors.

Til Ret&Råd Hurup-Thy

Ret&Råd Holstebro består af 3 advokater, som alle har tilknytning til advokatkontoret både i Hurup og Holstebro. På den måde sikrer vi, at vi kan tilbyde alle vores kunder en højt kvalificeret advokatbistand, som bygger på Hurup-kontorets 30 års erfaring kombineret med yngre kræfters tilgang til de digitale værktøjer, der hjælper til at advokaterne er tilgængelige i et langt større omfang, end det tidligere har været muligt.

Grundideen bag advokatkontoret i Holstebro er forståelsen for kundernes behov. Og med en god kombination af stor erfaring og yngre kræfter, er vores kunder sikre på, at vi forstår deres behov, uanset om der er behov for advokatrådgivning i forbindelse med et testamente, et generationsskifte, køb af hus eller noget helt fjerde.

Advokatkontoret har ingen strikse åbningstider, og folk er altid velkomne til at ringe til kontorets advokater, hvis de har brug for det. 
Advokaterne er let tilgængelige og fleksible og holder gerne møder aften og weekend, når det passer kunden - på advokatkontoret i Holstebro eller hjemme hos kunden. Det bestemmer kunden.

Forsikningsinformation: Tryg, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup

Vores seneste blogs

Ejerregistrering ved Erhvervsstyrelsen

Fra den 23.05.2017 har virksomheder haft en forpligtelse til både at registrere oplysninger omkring deres legale- og reelle ejere ved Erhvervsstyrelsen.
Af Jeppe Ravn Hattens Jensen Advokat

Går arven til den, som du havde i tankerne?

Opretter man ikke et testamente fordeles arven efter bestemmelserne i arveloven, og det kan betyde, at arven går til andre en den, som afdøde måske havde tænkt sig skulle arve. Derfor er det altid en god ide, at oprette et testamente, så der tages stilling til fordeling af arven.
Af Niels Bjerre Advokat

Bolighandel uden tilstandsrapport og elinstallationsrapport

Til trods for, hvad mange tror, så er det ikke et krav, at der skal udarbejdes en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. For sælger kan der var en del penge at spare, i hvert fald ved første øjekast. Advokat Jeppe Ravn, Ret&Råd Holstebro forklarer her hvilke risici der er forbundet med at købe eller sælge en ejendom.
Af Jeppe Ravn Hattens Jensen Advokat

Er din gamle gæld forældet

En gæld kan blive så gammel, at den helt automatisk er forældet, hvilket betyder, at din gæld ikke længere eksisterer. Dette er særligt aktuelt at være opmærksom på i år, da det d. 1/1-2018 er 10 år siden, at den ”nye” forældelseslov trådte i kraft. Derfor skal du være særlig opmærksom på ikke at underskrive en skylderklæring, frivillig forlig eller anden aftale om en gammel gæld inden, at du har undersøgt om gælden er forældet.
Af Niels Bjerre Advokat

Kunde- og konkurrenceklausuler efter 1½ år

Den 1. januar 2016 trådte den nye lov om ansættelsesklausuler i kraft. Loven medførte en række væsentlige ændringer for kunde- og konkurrenceklausuler i ansættelsesaftaler. Lovens formål har været at begrænse brugen af ansættelsesklausuler. Hvilken virkning har loven så haft? Det ser vi på nu 1½ år efter at den trådte i kraft
Af Jeppe Ravn Hattens Jensen Advokat

Et lejeforhold kan ophæves ved misligholdelse – af både udlejer og lejer

En lejeaftale om et lejemål danner sammen med lejelovgivningen i øvrigt rammerne for aftalen mellem udlejer og lejer omkring lejeforholdet. Ved misligholdelse af lejeforholdet, hvad enten det er udlejer eller lejer, der er skyld i misligholdelsen, er det efter omstændighederne muligt at ophæve lejeforholdet.
Af Niels Bjerre Advokat

Det skal du som udlejer være opmærksom på, ved lejeres fraflytning fra erhvervslejemål

Når dagen kommer for en lejers fraflytning af dit erhvervslejemål, er det en god idé at have styr på reglerne om lejeres fraflytning. Det kan i sidste ende koste dig mange penge, hvis ikke lejerens fraflytning bliver håndteret efter reglerne. Læs her, hvad du skal have styr på.
Af Niels Bjerre Advokat

7 gode råd til dig der vil leje din lejlighed ud

Skal du udleje din lejlighed, så er det vigtigt at du får udarbejdet en lejekontrakt, der tager højde for alle faldgruberne. En dårlig lejekontrakt kan koste dig mange penge. Følger du disse 7 gode råd, er du dog et godt skridt på vejen til at undgå dyre fejl.
Af Niels Bjerre Advokat

Udlejers istandsættelseskrav mod lejer

I forbindelse med lejers fraflytning fra et boliglejemål opstår der jævnligt tvister om omfanget af lejers forpligtelse til at istandsætte lejemålet. Lejers istandsættelsesforpligtelse afhænger bl.a., af hvad parterne har aftalt, og er begrænset af lejelovens ufravigelige regler.
Af Niels Bjerre Advokat

Sov trygt om natten i dit nye hjem

At købe fast ejendom er en af de største økonomiske dispositioner, vi foretager os. Det er derfor vigtigt, at du kender alle vilkår for handlen, når du skal træffe din beslutning om at købe fast ejendom – hvad enten der er tale om et hus, en ejerlejlighed, en andelsbolig eller en erhvervsejendom.
Af Jeppe Ravn Hattens Jensen Advokat

Ændringer til selskabs- og årsregnskabsloven på vej

Erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen har netop fremsat et nyt lovforslag der vedrører flere ændringer i selskabs- og årsregnskabsloven. Med lovforslaget følger bl.a. en mulighed for at sende kapitalselskaber til tvangsopløsning, hvis disse ikke opfylder kravet om ejerregistrering.
Af Jeppe Ravn Hattens Jensen Advokat

Har du været udsat for en forbrydelse?

Hvis du har været udsat for en forbrydelse, så har du ofte krav på at få din egen bistandsadvokat - helt gratis
Af Jeppe Ravn Hattens Jensen Advokat

Vælg den rigtige entrepriseform

Når du står for at skulle bygge nyt – hvad enten der er tale om et nyt køkken, en ny tilbygning, en ny renovering, et nyt hus, eller måske nye erhvervslokaler – er det vigtigt at vælge den rigtige entrepriseform i samarbejde med din håndværker, således at ansvarsområderne er klar fordelt på forhånd og inden at en potentiel konflikt opstår.
Af Jeppe Ravn Hattens Jensen Advokat

Arealmangler

Når man køber bolig, er det naturligt at ville have det, som man har betalt for. Dette gælder også for arealet af boligen. Hvis arealangivelsen i købsaftalen er større end det faktiske areal, foreligger der arealmangel.
Af Niels Bjerre Advokat

Mangler ved fast ejendom

Investeringen i en fast ejendom er for mange en meget stor investering, og det er derfor afgørende, at der ikke er mangler ved ejendommen, der forrykker de økonomiske forudsætninger man havde til købet.
Af Niels Bjerre Advokat

Refusionsopgørelse

I forbindelse med køb af fast ejendom, skal der, som hovedregel, senest 30 dage efter overtagelsesdagen sædvanligvis udarbejdes en refusionsopgørelse.
Af Niels Bjerre Advokat

Retsfortabende passivitet

Har du fået udført mangelfuldt håndværkerarbejde? Pas på, dit krav kan mistes ved passivitet.
Af Niels Bjerre Advokat

Skøde - Hvad er det?

Ved at få tinglyst et skøde er køber sikret imod sælgers kreditorer og imod forsøg på at sælge boligen igen.
Af Niels Bjerre Advokat

Din privatøkonomi – sådan kommer du af med gælden

Der er rigtig mange, der af den ene eller anden grund er havnet i en situation, hvor gælden er uoverkommelig, og hvor privatøkonomien er helt håbløs. Det kan skyldes mange forskellige ting såsom skilsmisse, sygdom, konkurs, for stort forbrug eller noget helt andet. Fælles er dog, at hverdagen for mange er en kamp at komme igennem, men der er heldigvis for de fleste en vej tilbage på sporet, hvis man kontakter den rigtige rådgiver.
Af Niels Bjerre Advokat

Er du sikker på, at din tidsbegrænsede lejekontrakt holder vand?

Flere oplever på et tidspunkt i deres liv, at de ikke kan sælge deres bolig, og måske allerede har købt en ny bolig og derfor ønsker at udleje den hidtidige bolig indtil, den kan sælges igen. Det kan også være, at man via jobbet midlertidigt skal udstationeres i udlandet, og man derfor gerne vil leje sin bolig ud indtil, man kommer tilbage. Udlejningen af boligen for en begrænset periode er imidlertid ikke uden faldgruber, og er begrundelsen for den tidsbegrænsede udlejning ikke ”god nok” risikerer man, at tidsbegrænsningen tilsidesættes af Retten, og at lejeren får ret til at forblive boende i lejemålet.
Af Niels Bjerre Advokat

Udsættelse af lejer

Hvis en lejer ikke betaler husleje eller lejemålet opsiges af andre årsager, og uden at lejer fraflytter, vil det være nødvendigt at få foretaget en egentlig udsættelse af lejeren.
Af Niels Bjerre Advokat

Hvad gør man, når der er fejl i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten?

Når man køber et hus, hvor sælger har udarbejdet tilstandsrapport og elinstallationsrapport samt tilbudt at betale mindst halvdelen af købers udgift til en ejerskifteforsikring, er sælger som udgangspunkt fri for sit ansvar for eventuelle mangler ved ejendommen i forhold til køberen. Er der mangler ved tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, er det som udgangspunkt den byggesagkyndige, som har lavet rapporten, der bærer ansvaret over for køberen.
Af Niels Bjerre Advokat

Hvad kan udlejer stille op, hvis lejer misligholder lejemålet?

Når der indgås en lejeaftale mellem udlejer og lejer om et lejemål, følger der særlige forpligtelser for lejeren i forhold til lejemålet. I mange tilfælde har udlejeren pålagt lejeren at vedligeholde lejemålet indvendigt med pligt til maling, hvidtning og tapetsering af lejemålet samt anden vedligeholdelse af lejemålet.
Af Niels Bjerre Advokat

Hvem skal afgøre uoverensstemmelser i kontrakten?

I erhvervslivet indgås der dagligt et stort antal kontrakter mellem virksomheder omkring leverancer om alt fra lejemål til køb og salg af varer. Disse kontrakter indeholder forpligtelser og rettigheder for hver part. Overholder en part ikke kontrakten, er det kontraktbrud. Er andet ikke aftalt, er det de almindelige domstole, som afgør uoverensstemmelser, men der findes også andre måder at afgøre uoverensstemmelser på.
Af Niels Bjerre Advokat

Håndværkerfradraget gælder også for lejere

De fleste, der har hørt om håndværkerfradraget, ved, at fradraget kan anvendes af boligejere til istandsættelse af boligen således, at man kan få fradrag for en del af arbejdslønnen til håndværkeren. Til gengæld er det ikke alle, der ved, at håndværkerfradraget også er relevant for de mange lejere, der skal have istandsat deres bolig f.eks. i forbindelse med fraflytning.
Af Niels Bjerre Advokat

Lejers betalingsmisligholdelse

Det sker med jævnlige mellemrum, at man som udlejer støder på en lejer, som ikke betaler sin leje eller ikke betaler rettidigt. Udlejers reaktionsmuligheder er herefter afsendelse af påkrav til lejer, og hvis lejebetalingen stadig udebliver, kan udlejer ophæve lejemålet.
Af Niels Bjerre Advokat

Tænk dig om, før du kautionerer for en andens gæld

Det ses ofte i forbindelse med køb af en ejendom, at banken stiller betingelse om, at køberen skal finde en kautionist, for at få bevilliget lånet. Der er imidlertid en række risicis ved at stille kaution over for en andens gæld, som man er nødsaget til at være opmærksom på inden, man tilbyder at være kautionist.
Af Niels Bjerre Advokat

Slut med aftaler om at medarbejdere skal fratræde stillingen ved det fyldte 70 år

Folketinget har vedtaget at ophæve 70-års-reglen, som har gjort det muligt for virksomheder og medarbejdere at aftale, at medarbejderen skulle fratræde sin stilling, når denne fyldte 70 år. Pr. 1. januar 2016, er en sådan aftale, som udgangspunkt, ikke længere lovlig.
Af Niels Bjerre Advokat

Ulovlige kapitalejerlån

Kapitalejerlån er ulovlige. Låner kapitalejeren eller direktøren alligevel penge af selskabet, risikerer han bøde.
Af Niels Bjerre Advokat

Ændringer i den nye lejelov

Der er med virkning fra d. 1/7-2015 sket en række ændringer i lejeloven, som udlejere skal være særligt opmærksom på. Det drejer sig bl.a. om indflytnings- og fraflytningssyn, istandsættelse ved fraflytning og reguleringen af lejen. Det kan blive en dyr fornøjelse for udlejer, hvis han ikke er opmærksom på de nye ændringer.
Af Niels Bjerre Advokat

Hårde sanktioner ved ulovlig erhvervsmæssig udlejning af sommerhuse

Erhvervsmæssig udlejning af sommerhuse uden tilladelse er ikke lovlig, og man risikerer en bødestraf og konfiskation af det økonomiske udbytte, hvis man overtræder loven.
Af Niels Bjerre Advokat

Husk nu at få sendt dine fakturaer ud!

Når du som erhvervsdrivende har udført et stykke arbejde for en kunde, er det en god ide, at du hurtigt sender fakturaen til kunden. Dette skal gerne ske i løbet af nogle få dage. Der er ingen grund til at vente mange dage eller uger med at sende fakturaen ud. Sendes fakturaen hurtigt, reduceres risikoen for at den i sidste ende ikke betales, og det er samtidig med til at forbedre din virksomheds likviditet. Begge punkter er vigtige for din virksomheds økonomi, uanset om virksomheden er stor eller lille.
Af Niels Bjerre Advokat

Opsigelse af beboelseslejemål til eget brug

Det er almindelig kendt, at man som udlejer af en beboelseslejlighed eller et parcelhus har mulighed for at opsige lejemålet med henblik på eget brug. Dog er der flere forhold som skal være opfyldt, for at udlejer har mulighed for at komme igennem med en opsigelse af lejer.
Af Preben Bjerre Advokat

Klar til gældssanering efter konkurs

Et økonomisk sammenbrud behøver ikke et være indledningen til en lang, usikker periode med håbløs gæld, tilsigelser til fogedretten, RKI registrering  osv.
Af Niels Bjerre Advokat

Der er forskel på udlejningsejendomme!

Det siges ofte at være en relativ sikker og god investering, at sætte sine sparepenge i fast ejendom herunder specielt en bolig udlejningsejendom. Dette gælder ikke mindst i krisetider. Nu hvor renterne såvel som ejendomspriserne er lave kan man gøre en god investering.Det er imidlertid ikke lige meget hvilken ejendom man køber.
Af Preben Bjerre Advokat
Hurtig og kompetent hjælp

Jeg kontaktede Niels Bjerre, da jeg ud af det blå havde fået en regning fra et mobilselskab. Niels hjalp med at sende selskabet et brev, og det endte med at selskabet trak sagen tilbage.

Jeg er meget tilfreds med den hjælp, som jeg fik af Niels.

Karl-Heinz Kasch
En advokat der taler, så man forstår det!

Vi har fået hjælp af advokat Niels Bjerre i forbindelse med køb af vores hus, og har været meget tilfredse med den behandling, som vi har modtaget.
Vi synes, at vi blev mødt af en advokat, der gav sig tid til at se på alle sagens mange dokumenter og forklare os på ”dansk”, hvad de betød for os i vores situation.

Michael MeldgaardI trygge hænder med Niels Bjerre

Vi her brugt Ret&Råd ved Niels Bjerre i forbindelse med udarbejdelse af testamente.  Vi oplevede i den forbindelse en god og kompetent rådgivning med en imødekommende advokat, hvor juraen blev forklaret på en forståelig og ukompliceret måde. Vi kan varmt anbefale Ret&Råd/Niels Bjerre, da vi har følt os i trygge hænder.

Per Larsen og Mette SørensenFamilie og dødsfald

Jeg hjælper dig med bodeling, hvis du skal separeres eller skilles og med samvær og bopæl, når du har mindreårige børn. Jeg hjælper også gerne med at lave et testamente eller en ægtepagt. I dødsboer hjælper jeg fra start til slut med udarbejdelse af boopgørelser og andet i forbindelse med dødsfald.

Kontakt mig for en indledende og uforpligtende samtale på tlf.: 60 18 51 53 eller på mail

Send en mail til Niels

Skal du købe en udlejningsejendom?

Uanset om ejendommen er med bolig og/eller erhvervslejemål, så rådgiver vi dig.

Kontakt os for en indledende og uforpligtende samtale på tlf.: 97 95 18 33 eller på mail

Send os en mail

Har du en stor og uoverskuelig gæld?

Så kan jeg i mange tilfælde hjælpe dig med at få et overblik over din økonomi og med at lave ordninger med dine kreditorer.

Kontakt mig for en indledende og uforpligtende samtale om min gældsrådgivning på tlf.: 97 95 18 33 eller på mail

Send en mail til Jeppe

Har du været ude for en ulykke?

Hvis du har været involveret i en ulykke, hvor du er kommet til skade, så hjælper jeg dig gerne med at skaffe dig den rigtige erstatning.

Kontakt mig for en indledende og uforpligtende samtale på tlf.: 60 18 51 53 eller på mail

Send en mail til Niels

Er du lejer eller udlejer? 

Vi rådgiver omkring boliglejemål og erhvervslejemål og hjælper også med at udarbejde såvel boliglejekontrakter som erhvervslejekontrakter.

Kontakt os for en indledende og uforpligtende samtale på tlf.: 97 95 18 33 eller på mail

Send os en mail

Bistandsadvokat

Har du været udsat for en forbrydelse, har du i mange tilfælde ret til at få en gratis bistandsadvokat der kan hjælpe dig i sagen med at opgøre dit erstatningskrav og i det hele taget varetage dine interesser under sagen. 

Kontakt mig for en indledende og uforpligtende samtale om dine muligheder for at få hjælp på tlf.: 97 95 18 33 eller på mail

Send en mail til Jeppe

Skal du købe bolig?

Vi hjælper dig med at gennemgå købsaftalen og handlens øvrige dokumenter. Har du brug for hjælp til at udarbejde skøde og refusionsopgørelse, klarer vi også det. vi sikrer dig en uafhængig rådgivning og tryghed i forbindelse med din bolighandel.

Kontakt os for en indledende og uforpligtende samtale på tlf.: 97 95 18 33 eller på mail

Send os en mail

Forældremyndighed, bopæl og samvær

Kontakt os for en indledende og uforpligtende samtale på tlf.: 97 95 18 33 eller på mail