Skattefrit salg af jord

Vindmøller

Sælg et par hektar af din landbrugsjord til naboen, og undgå skat på avancen!
Det lyder måske næsten for godt til at være sandt, men ikke desto mindre er det en mulighed for mange.

Salg af hele ejendomme

Mange landmænd og deres rådgivere er opmærksomme på, at en lang række mindre landbrugsejendomme kan sælges i sin helhed uden at sælgeren skal betale skat på avancen, hvis blot tingene gribes an på den rigtige måde. Forinden et salg skal man således sikre sig, at ejendommen er vurderet som enfamiliehus. Dernæst skal man sikre sig dokumentation for, at kommunen ikke vil tillade udstykning af ejendommen til yderligere beboelsesejendomme, og endelig bør man for en god ordens skyld rette henvendelse til skat for at få bekræftet at et salg med disse forudsætninger vil kunne ske skattefrit.

Salg af del af ejendom

Mange er imidlertid ikke opmærksom på, at det også er muligt at frasælge alene en del af sin ejendom uden at blive beskattet af avancen. Skattefriheden kræver i første omgang det samme som ved salg af hele ejendomme. Hertil kommer imidlertid, at salget skal ske ved købsaftale underskrevet forud for udstykning af det frasolgte areal eller ved arealoverførsel. Såfremt landmanden derimod vælger at udstykke en del af ejendommen for efterfølgende at sælge denne del til en anden landmand som en selvstændig landbrugsejendom, så skal der betales skat af avancen.

Praksis

SKAT har taget konkret stilling til ovenstående model ved flere lejligheder. Bl.a. kan der henvises til den nu efterhånden gamle afgørelse TfS 2000.829 LR hvorved reglen præciseres. Ligningsrådet havde i sagen afgivet bindende forhåndstilsagn om, at et grundstykke på 7.350 m2 fra et enfamilieshus (på 28.070 m2) kunne sælges skattefrit til en nabolandmand. Tilsagnet om skattefrit salg skete under forudsætning af at arealet blev overdraget efter reglerne om arealoverførsel, eller at aftalen var betinget af udstykning, men at udstykning endnu ikke var sket. Det præciseredes, at ér der gennemført en udstykning, hvorefter den udstykkede del sælges, er der tale om salg af en selvstændig ejendom, hvorfor salget ikke kan ske skattefrit.

Som det fremgår af ovenstående er det ikke helt uden økonomisk betydning, hvordan sagen gribes an, hvis man står overfor helt eller delvist salg af en mindre landbrugsejendom. Med en relativ høj pris på jorden og en høj skatteprocent kan der således være mange penge at spare, såfremt man disponerer i den rigtige rækkefølge.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.