Arveafkald og gældssanering

Er din gæld håbløs stor, det vil sige at du ikke har udsigt til at kunne tilbagebetale dine kreditorer indenfor rimelig tid, så kan det være nærliggende at overveje, hvordan du skal forholde dig til en potentiel arv fra dine nærtstående.

Såfremt du arver aktiver eksempelvis som fast ejendom, biler, dyrt indbo eller penge, så vil dine kreditorer kunne gøre udlæg i aktiverne via fogedretten. Således risikerer du at arven tilfalder dine kreditorer, hvilket måske ikke er ønsket fra hverken dig selv eller fra den du skal arve. Ligeledes vil sådanne aktiver også kunne tilfalde kreditorerne, såfremt du søger gældssanering.

En mulighed for at undgå at modtage arv, således arven netop ikke tilfalder kreditorerne, vil være at afgive et såkaldt arveafkald. Arveafkald gives efter arvelovens § 42 og det kan gives før dødsfaldet eller efter dødsfaldet. Arveafkaldet har som udgangspunkt virkning for både dig selv og dine livsarvinger (børn), dette kaldes også et blankt arveafkald. Du kan også give arveafkaldet til fordel for dine børn, dette kaldes et personligt arveafkald.

Arveafkald kan få betydning for dine muligheder for gældssanering

Giver du et personligt eller blankt arveafkald, netop fordi du ikke ønsker arven skal tilfalde dine kreditorer, så skal du være opmærksom på, at det kan betyde du ikke kan opnå gældssanering. Det fremgår af konkurslovens § 197, stk. 2., nr. 6, at en skyldner der har indrettet sig med henblik på gældssanering, vil i almindelighed ikke kunne få gældssanering, herunder denne bestemmelse ligger således et arveafkald. Så det er en vigtig overvejelse at gøre sig, før du afgiver arveafkald, om du har planer for ansøgning om gældssanering nu eller i fremtiden. Hertil kan tilføjes, at såfremt du vil søge eftergivelse af gæld til det offentlige, så kan et arveafkald også forhindre dette.

At indrette sig på gældssanering

Udover arveafkald, så er der også andre forhold som kan gøre, at skifteretten vurderer, at du har indrettet dig på gældssanering. Dette vil således som udgangspunkt også betyde, at du ikke kan opnå gældssanering. Af eksempler kan her nævnes at du f.eks. overdrager dit hus eller din bil til et nærtstående familiemedlem, også benævnt at ”bringe aktiver i kreditor-ly”. Det kunne også være, at du indretter dine indtægtsforhold til en lavere indkomst før du ansøger, du venter som lønmodtager med at søge indtil du går på pension, du stifter ny gæld eller flytter til en dyrere bolig. Alle dispositioner hvor du bevidst sikrer at kreditorerne opnår lavere betaling i din gældssanering, vil kunne omfattes af konkurslovens § 197, stk. 2., nr. 6, der som udelukkelsesgrund derfor betyder, at du må nægtes gældssanering.

Fortsætte din tidligere virksomhed i en andens navn

Det er ikke sjældent, at behovet for at søge gældssanering er med baggrund i en virksomhed der er gået konkurs eller lukket med et stort tab. Som skyldner kan du have ønsker om at fortsætte indenfor samme branche og måske endda fortsat levere til dine tidligere kunder. Det kan i den situation være nærliggende at din ægtefælle eller andet nærtstående familiemedlem fortsætter driften i en anden virksomhed. Dette kan, hvis visse betingelser er opfyldt, fint lade sig gøre i forhold til din opnåelse af gældssanering. Det er her væsentligt hvem der reelt drifter virksomheden og om der oparbejdes et overskud i denne. Er virksomheden eks. ejet af din ægtefælle, uden han eller hun i praksis har noget med denne at gøre, altså at det reelt fortsat er dig som driver den i ægtefællens navn, så kan et oparbejdet overskud anses som værende ”dit”, som du således har holdt udenfor kreditorernes rækkevidde og således må gældssanering nægtes.

Få hjælp til arveafkald og gældssanering hos Ret&Råd

Alle de ovenfor nævnte udelukkelsesgrunde er ikke uden undtagelser, derfor kan du med fordel søge rådgivning om dine muligheder. Om du vil afgive arveafkald, fortsætte drift af virksomhed, søge gældssanering eller skal have hjælp til eftergivelse af offentlig gæld, så kan Ret&Råds advokater hjælpe dig videre.

Gratis sagsvurdering

Artiklens forfatter tilbyder en uforpligtende og gratis sagsvurdering for en drøftelse af dine økonomiske forhold og muligheder for at blive gældfri.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.