Båndlæggelse af arv

Hvordan fungerer det, hvis du ønsker at båndlægge, altså begrænse brugsretten til noget af arven? I denne artikel giver advokat Jette Jessen et overblik over, hvad du kan gøre, hvis du som testator ønsker at foretage båndlæggelse af din arv.

Båndlæg arven og begræns råderetten

Hvis du synes, at det vil være bedst, at en eller flere af dine arvinger ikke fik fuld og fri råderet over det der falder i arv efter dig, kan du i et testamente bestemme at arven skal båndlægges. Læs mere i arveloven.

Hvis arvingen er en livsarving, kan den fjerdedel af arven, der er tvangsarv, dog kun båndlægges indtil arvingen fylder 25 år. Den øvrige del kan båndlægges uden tidsbegrænsning og f.eks. indtil en bestemt begivenhed sker. Det kunne f.eks. være indgåelse af ægteskab, at arvingen får et barn eller at en bestemt tilstand ophører.

Hvis arvingen ikke er livsarving, kan hele arven båndlægges.

Under alle omstændigheder er konsekvenserne af båndlæggelse, at arvingen ikke kan disponere over kapitalen, men kun modtage afkast heraf.

På samme måde kan arvingens kreditorer heller ikke gøre krav på betaling fra båndlagt arv eller foretage udlæg heri.

Båndlagt arv skal administreres af et pengeinstitut

Udgangspunktet er at båndlagt arv skal indsættes og administreres i en godkendt forvaltningsafdeling, der er en særlig afdeling i et pengeinstitut. Hvis arvingen samtykker, kan arven også båndlægges i andre aktiver, typisk i fast ejendom. Der tinglyses i så fald en deklaration om båndlæggelsen, så arvingen med samtykke fra Familieretshuset, kan sælge eller yderligere pantsætte ejendommen. Hvis salg tillades, skal salgsprovenuet båndlægges.

Frigivelse af båndlagt arv

Det er ikke fuldstændig sikkert, at en testamentarisk bestemmelse om båndlæggelse bliver overholdt. Hvis nettoarven ikke overstiger et beløb på ca. 100.000 kr. kan arvingen anmode om fritagelse for båndlæggelsen, med henvisning til at arven må anses for at være af ringe værdi. Dette kan også ske, efter at båndlæggelse er foretaget.

På tilsvarende vis kan arvingen ansøge om frigivelse, hvis der er tale om tvangsarv og arvingen er mellem 18 og 25 år. Der kan også søges om frigivelse, hvis det er en velfærdssag for arvingen eller båndlæggelse ikke længere tjener et rimeligt formål. Det kan f.eks. være arvingens behov for midler til køb af bolig eller udgifter til uddannelse.

Hvis du som arvelader vil bidrage til vurderingen af om båndlæggelse tjener et rimeligt formål, er det derfor en god idé at skrive noget herom i testamentet.

Hvordan kan jeg båndlægge min arv?

Hvis du overvejer at båndlægge arv, er det en god idé at rådføre dig med en advokat, der har kendskab til oprettelse af testamenter og håndtering af dødsboer.

På Ret&Råds hjemmeside kan du finde din lokale Ret&Råd-advokat, eller downloade brochuren Arv, der er skrevet af Ret&Råds arveretsadvokater.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.