Gode råd til en velfungerende bestyrelse

Grundig forberedelse er vigtig, når du vil etablere en professionel bestyrelse. Derefter gælder det om at skabe gode rammer, så du får mest muligt ud af din bestyrelse, mener advokat Thomas Vang Christensen fra Ret&Råd Nordsjælland. Få hans gode råd til en velfungerende bestyrelse her.

De rigtige medlemmer

Når du indleder jagten på kvalificerede kandidater til en velfungerende bestyrelse, er mit bedste råd at gå til din lokale advokatkæde og trække på en specialist eller til dit lokale erhvervsråd. Forhør dig også gerne hos andre erhvervsråd i din region. Dog vil jeg sige, at kendskab til dit nærmiljø kan være vigtigt for et bestyrelsesmedlem. Medlemmerne skal kende de rammer, som din virksomhed agerer i til daglig. Desuden må profilerne blandt medlemmerne gerne være forskellige. Et fodboldhold har ikke kun angribere på holdet. Forskellige relevante erfaringer styrker bestyrelsen.

God kemi er vigtig

God kemi i form af gensidig tillid, fortrolighed og tryghed er nødvendig, når bestyrelse og ejere skal diskutere virksomhedens forhold – ellers får du ikke det optimale udbytte af bestyrelsen. Men det kan på forhånd være svært at vide, hvordan den personlige kemi er. Derfor kan du med fordel aftale en prøveperiode, hvor du og din bestyrelse finder ud af, hvordan I fungerer sammen.

Fast aftale om honorar kan anbefales

Når du får en bestyrelse, skal du vide helt præcis, hvad den koster. Derfor foreslår jeg altid virksomhedsejere at lave en aftale om et fast honorar til bestyrelsesmedlemmerne. Det giver tryghed, fordi prisen aldrig bliver et issue. Der kan altid opstå uforudsigelige situationer i en virksomhed, som kræver ekstra møder, men med den faste aftale undgår du store ekstraregninger.

Honorarets størrelse varierer

Der findes ingen regler for bestyrelseshonorarets størrelse. Honoraret afhænger typisk af de enkelte medlemmers kompetencer og erfaring, din virksomheds størrelse og kompleksitet, hyppigheden af bestyrelsesmøder og naturligvis virksomhedens økonomi. Forhør dig eventuelt om priser i dit netværk, i dit lokale erhvervsråd eller hos din advokat.

Sørg for at afregne hver måned

Jeg anbefaler, at en virksomhed afregner med sine bestyrelsesmedlemmer hver måned. Så kører alt i en fast procedure, og aflønning vil aldrig komme i vejen for et velfungerende samarbejde i bestyrelsen.

Forretningsordenen sætter rammerne

En god forretningsorden er afgørende for, at du får en velfungerende og effektiv bestyrelse. Forretningsordenen bestemmer blandt andet antallet af møder, og hvad der skal diskuteres på bestyrelsesmøderne. Få eventuelt din advokat til at hjælpe dig, så du sikrer dig, at alle lovkrav bliver overholdt.

Opstil mål og krav

Sørg for at alle kender de krav, du stiller til bestyrelsesarbejdet, og hvad der skal arbejdes med. Ved at opstille mål og forventninger samt definere bestyrelsens rolle er du også med til at skabe den sunde ramme for din bestyrelse. Det er dog vigtigt, at du altid er klar til at lade bestyrelsen komme tæt på din virksomhed og er villig til at afgive noget af din suverænitet.

Husk mulighed for udskiftning i bestyrelsen

Forandring kan skabe behov for udskiftning i din bestyrelse. Din virksomhed, dine kunder og markedet er i konstant bevægelse, og det stiller hele tiden nye krav til bestyrelsens kompetencer. Derfor skal du sikre, at aftalerne med dine bestyrelsesmedlemmer giver mulighed for en smidig udskiftning og udvidelse, hvis bestyrelsen ikke længere matcher din virksomheds behov. Det er altid selskabets ejer, der vælger bestyrelsen.

Bestyrelsen kan stilles til personligt ansvar

Bestyrelsesarbejde er forbundet med et stort ansvar og en række forskellige forpligtelser alt efter bestyrelsens form og din virksomheds forretningsområde. Forpligtelserne omfatter blandt andet kontrol af virksomhedens organisation samt økonomiske og finansielle situation, mens ansvaret betyder, at bestyrelsesmedlemmer kan stilles til personligt ansvar for deres handlinger.

Undgå tantebestyrelser

Det er efter min mening dybt risikabelt for en virksomhed at have en såkaldt tantebestyrelse, som udelukkende består af familie, venner eller medarbejdere. En bestyrelse skal kunne stille kritiske spørgsmål, og det er ens nærmeste måske ikke altid de rette til at gøre. Hvis virksomheden kommer i modvind, risikerer ”tanterne” at hæfte personligt for de fejl, der er begået. Det sker faktisk af og til.

Husk ansvarsforsikring

Med direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring undgår du, at uforudsete problemer får vidtrækkende konsekvenser for både dine bestyrelsesmedlemmer og din virksomhed. Har du en direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring, forbedrer du sikkerheden for din bestyrelse væsentligt. Og det gælder uanset, om din bestyrelse er professionel eller arbejder gratis. Men pas på! Forsikringen dækker ikke, hvis bestyrelsesarbejdet ikke er udført eller er meget fejlbehæftet.

FORDELE VED EN PROFESSIONEL BESTYRELSE:

Du sender et stærkt signal om en professionel drift af din virksomhed. Det har stor betydning, når din bank, dine kunder og dine leverandører bedømmer din virksomhed. Bestyrelsens faglige kompetencer kan styrke din virksomhed ved at optimere, skabe udvikling og vækst samt sikre, at din virksomhed handler i overensstemmelse med den overordnede strategi.

En bestyrelse kan hjælpe din virksomhed med at etablere netværk/kontakter til andre virksomheder.

For langt de fleste er det personligt udviklende at stå til ansvar overfor en bestyrelse. Du vil blive udfordret på dine evner og dine beslutninger. Din chance for at komme helskindet igennem en krise stiger betragteligt, hvis din virksomhed har en professionel bestyrelse. Det er veldokumenteret, at virksomheder med en bestyrelse klarer sig bedre end virksomheder uden.

ULEMPER VED EN PROFESSIONEL BESTYRELSE:

Det koster tid. Der stilles krav om afrapportering, og du skal afsætte tid til møder og mødeforberedelse.

Det koster penge. En professionel bestyrelse forventer at få et honorar for arbejdet.

Store beslutninger og nye strategiske tiltag i virksomheden kan ikke besluttes uden at høre bestyrelsen først. Det betyder reelt, at du er med til at afgive magt til bestyrelsen.

Du skal være klar til, der bliver stillet kritiske spørgsmål, og du skal kunne forsvare dine beslutninger.

Få flere gode råd om en velfungerende bestyrelsen i artiklen om bestyrelsens roller, pligter og ansvar.

Læs mere om virksomhedsrådgivning.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.