Er det en god ide at have et holdingselskab?

Danmarks økonomi bæres af små og mellemstore virksomheder, men der er rigtig mange, der ikke har glæde af de selskabsretlige og skatteretlige muligheder. Det skyldes, at virksomhederne drives i forkerte strukturer

Det er en god ide at etablere et holdingselskab, hvis din virksomhed er overskudsgivende. Er den ikke det, så bliver det ikke spor bedre af at få et selskab mere, snarere tværtimod. Så er virksomheden overskudsgivende, så vil et holdingselskab have mange fordele.

Udlodde overskud til holdingselskabet

For det første er der mulighed for at udlodde overskud til holdingselskabet, og det udløser ikke beskatning. Beskatning kommer først når holdingselskabet udlodder til dig privat. Holdingselskabets formue kan investeres typisk i værdipapir og ejendomme med håbet om, at der er værditilvækst for begge dele. På denne måde investerer man brutto, dvs. før der er betalt udbytte skat, og det er helt lovligt og helt i orden.

Det giver en mulighed for at sikre pension og for at skabe formuer til senere benyttelse. Desuden kan der udloddes lidt hen ad vejen til en lempeligere beskatning.

Afstå driftsselskabet på senere tidspunkt

For det andet er der mulighed for at afstå driftsselskabet på et senere tidspunkt, uden at det udløser skat. Sælges selskabet vil købesummen tilfalde sælger, som er holdingselskabet, og det udløser ikke skat i sig selv.

Nemmere at optage nye medejere

For det tredje er det relativt nemmere at optage nye medejere, fordi det igen er relativt nemt at sælge dele af aktiekapitalen eller udvide aktiekapitalen i drift selskabet. Der udløses ikke skat i den forbindelse.

Der er lidt ulemper ved at etablere et holdingselskab, idet der er et selskab mere, der skal passes, og man skal sikre sig, at økonomierne i de to selskaber ikke blandes sammen. Sker det, så hæfter selskaberne for hinanden, og så er ideen langt hen ad vejen ødelagt. Det er altså et spørgsmål om at få strukturen på plads på den rigtige måde og i god tid.

Det kan lade sig gøre at etablere et holdingselskab ved at benytte reglerne om skattefri aktieombytning. Det betyder, at man kan etablere holdingselskabet, uden at der er skat, og uden at det er nødvendigt at tilføje kapital (forudsat at der er værdier i driftsselskabet).

Med andre ord kan det lade sig gøre at få rettet op på det manglende holdingselskab uden, at det koster hverken skat eller formue. Selskabs- og skattelovgivningens regler muliggør således, at når holdingselskabet ”er blevet glemt”, kan der rettes op på forglemmelsen ved at få etableret et holdingselskab ved brug af de værdier, som der allerede er i selskabskapitalen i driftsselskabet.

Kort fortalt går det ud på, at man indskyder sin kapital fra driftsselskabet i det nye holdingselskab, og så får man som betaling nye aktier eller anparter i holdingselskabet.

Det er en forudsætning at egenkapitalen mindst er 40.000 kr. i driftsselskabet, og det er – som det fremgår ovenfor – en forudsætning for at få glæde af reglerne, at der er overskud i driftsselskabet og måske udsigt til at sælge driftsselskabet på et senere tidspunkt.

Man har ingen glæde af ikke at benytte sig af de legale muligheder, som der er for at optimere sin formue, og det er fjollet ikke at undersøge mulighederne. Derfor bør man rette henvendelse til sin erhvervsadvokat i Ret&Råd med henblik på at få gennemgået mulighederne.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.