Brandhane

Forsikringsret

Med mere end 25+ års ledelseserhvervserfaring indenfor både national- og international forsikring, rådgiver og repræsenterer vi kunder indenfor forsikringsret.

Ret&Råd Glostrup-Ballerup har omfattende brancheerfaring, som gør at vi kan udarbejde praktiske og omkostningseffektive løsninger for vores kunder.

Vi tilbyder gratis vurdering af din sag og juridisk rådgivning indenfor blandt andet følgende områder:

  • Retssager
  • Forsikringsskader og opgørelser
  • Ejendoms- og allrisk forsikring
  • Entrepriseforsikring
  • Erhvervs- og Produktansvarsforsikring
  • Forsikringsformidling og aftaler
  • Personforsikring
  • Regulatoriske forhold
  • Policebetingelser og erstatningsansvar

Vi har stor erfaring i at håndtere disse sager, og kan hjælpe dig med at opnå det, du har krav på.

Vi kan rådgive om mulighederne for forsikringsdækning, og kan hjælpe med en sag over for forsikringsselskabet, uanset om sagen skal indbringes over for Ankenævnet for Forsikring eller over for domstolene.

Som specialister i forsikringsret har vi mange års erfaring i at vurdere, om en skade giver ret til forsikringsdækning og erstatningens størrelse. Vi håndterer hvert år et stort antal meget forskelligartede forsikringssager og yder vores kunder den nødvendige hjælp til deres forsikringssag.

Vi bistår også med eventuel klage over forsikringsselskabet og fører klagesager ved Ankenævnet for Forsikring for private klienter.

Vores klienter er private, danske og udenlandske forsikringsselskaber, erhvervsvirksomheder og forsikringsmæglere. 

Uanset om du er privatklient eller erhvervsdrivende er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 77 34 26 00 eller via e-mail: glo-bal@ret-raad.dk.

Læs mere om Ret&Råd Glostrup og om Ret&Råd Ballerup.