Pensioner & Forsikring

Hvad der sker med vores forsikringer og pensioner, når vi afgår ved døden kan afhænge af, om vi selv aktivt har taget stilling til, hvad der skal ske, eller om det er bestemmelserne i lovgivningen, der kommer til at afgøre det.

Når vi afgår ved døden, udbetales vores forsikring og pensioner til nærmeste pårørende, hvis vi ikke selv via testamente eller ved at begunstige en person, selv har taget stilling til, hvem der skal have disse udbetalt. 

På de følgende sider, kan du læse mere om, hvem nærmeste pårørende er i følge lovgivningen, hvordan du begunstiger en person, så vedkommende kan få udbetalt pension og forsikring samt hvilke regler og betingelser, der skal være opfyldt for at få udbetalt ATP

Så vores rådgiver indenfor pensioner og forsikring