Start af egen virksomhed

Start virksomhed på det rette grundlag

Ret&Råd Advokater rådgiver inden for alle områder af selskabsretten, herunder om valg af virksomheds- og selskabsform samt erhverv og ledelse. Vi rådgiver om aktie- og anpartsselskaber og særlige forhold vedrørende interessentskaber, kommanditselskaber, partnerselskaber og andre selskabskonstruktioner, særskilt i forbindelse med køb, salg, omstrukturering og ledelse af erhverv og virksomheder og i forbindelse med virksomheders almindelige drift.

Vores rådgivning retter sig særskilt til små og mellemstore virksomheder, som både er drevet af en ledelse som personlige virksomheder og i selskabsform.

Skal du starte virksomhed, kan du trygt henvende dig til os. Vi rådgiver om valg af selskabsform, etablering af koncernstrukturer, ledelse og stiftelse af selskaber og erhverv samt om ejeraftaler.

Start virksomhed i den rette virksomhedsform

Alene at finde frem til den rette virksomhedsform kan virke uoverskuelig ved start af virksomhed. Der findes nemlig et væld af muligheder for at drive virksomhed under forskellige former for erhverv. Udfordringen består i at finde den struktur og den ledelse, som passer bedst til netop dit erhverv.

Få hjælp til at oprette virksomhed - klik her

Som advokater rådgiver vi om start af virksomhed med alle former for ledelse og erhverv, selskaber, samarbejder, herunder joint ventures, konsortier og lignende.

Du kan læse mere om de forskellige virksomhedsformer her

Personligt firma eller erhverv

Den mest enkle måde at starte virksomhed på er ved at skabe et personligt firma - en enkeltmandsvirksomhed med dig selv som ledelse.
Der er ingen formelle krav, så du kan bare gå i gang. Du skal registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og have et CVR-nummer til brug ved indberetning af moms og skat.

Erfaringsmæssigt er det også en god ide at starte virksomhed som et personligt ejet erhverv og en enkeltmandsvirksomhed med dig selv som ledelse. Den første periode giver nemlig ofte et 0–resultat eller måske endda underskud. Det vil sige, at du typisk lever af kassekreditten.

Firmaets navn

Når du skal starte virksomhed er det vigtigt, at du er opmærksom på, at det navn, som du driver dit erhverv under, og som du bruger, når du som ledelse skriver under for virksomheden tydeligt skal adskille sig fra andre erhverv, og du må kun bruge andres navne med disses tilladelse.

Hæftelse

Du hæfter som ejer af et personligt erhverv over for omverdenen med alt, hvad du ejer.
Din ægtefælle hæfter dog ikke for dit erhverv, medmindre han eller hun er en del af din ledelse og har påtaget sig det ved sin underskrift, for eksempel over for banken.

Grundet den personlige hæftelse kan det være en fordel at drive virksomheden i et anparts- eller aktieselskab.
Det kan være en god ide at drive dit erhverv i selskabsform, hvis du har gammel gæld. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du selv ejer anparterne, kan dine kreditorer gøre udlæg i dem. Hvis du skylder 100.000 kr. eller mere til det offentlige, risikerer du, at din ansøgning om et næringsbrev eller en autorisation bliver afvist.

Skat

Skattemæssigt behøver der ikke længere være forskel på, om du har en et privat erhverv, en enkeltmandsvirksomhed, eller et anpartsselskab/aktieselskab.
Det overskud du ikke hæver som løn, kan i begge tilfælde beskattes med en foreløbig virksomhedsskat på 25 % efter virksomhedsskatteordningen. Som ledelse har du også mulighed for, i stedet for virksomhedsordningen, at anvende en kapitalafkastordning, som er kendetegnet ved at give fuldt rentefradrag i indkomsten. Få din revisor til at regne på den bedste løsning for dig.

Fradrag for tab af erhverv

Bliver du ved med at køre med underskud, og ender du derfor med at lukke dit erhverv - dog uden at gå konkurs, så kan du fratrække underskuddet i din eller din ægtefælles indkomst i de følgende år.

Det kan du ikke, hvis du driver det i et selskab. Lukker dit selskab ved en konkurs, vil du som ledelse ofte alligevel have en stor gæld til banken som følge af en personlig kaution for selskabets kassekredit. Den får du ikke fradrag for.

Vælger du som ledelse at lukke aktiviteten i selskabet – uden at lukke selskabet – kan du bevare underskuddet i selskabet og fratrække det i fremtidige overskud, hvis du lægger en ny aktivitet ind i selskabet, der giver overskud.

Få hjælp til at oprette virksomhed

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse

Artikler relateret til oprettelse af virksomhed

Stiftelse af selskab

Advokaterne hos Ret&Råd Advokater rådgiver om stiftelse af selskab, herunder stiftelse af aktieselskaber og anpartsselskaber.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Fordele ved holdingselskaber

Et holdingselskabs primære formål er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, kaldet driftsvirksomheder, og kan derfor være både et iværksætterselskab, et anpartsselskab eller et aktieselskab. Et holdingselskab er som udgangspunkt ikke momsregistreret og driver heller ikke aktiv driftsvirksomhed.
Af Jeppe Ravn Hattens Jensen Advokat

Foreninger

I foreningsretten skelnes mellem foreninger med økonomiske formål og ideelle foreninger. Der findes i lovgivningen ingen definition af ideelle foreninger. Foreninger der ikke har til formål at skabe et økonomisk overskud til fordeling blandt medlemmerne betegnes som ideelle foreninger. Økonomiske foreninger anvendes ofte om andelsforeninger.
Af Jens Hessel Advokat (H)