Interessentskab I/S

Et interessentskab er en virksomhed, hvor alle deltagerne hæfter personligt, solidarisk og uden begrænsning for virksomhedens forpligtelser.

Navn

Det navn virksomheden drives under, og som anvendes ved underskrift for virksomheden, skal tydeligt adskille sig fra andre erhverv og må kun bruge andres navne med disses tilladelse. Kun interessentskaber har ret til at bruge denne betegnelse eller tilføjelsen I/S.

Kapitalkrav

Der er ingen kapitalkrav til interessentskaber.

Stiftelse

Når man stifter et interessentskab, aftaler man ejerforholdet om sit erhverv. Er intet aftalt er formodningen for lige store ejerandele. Indskud kan være lån eller aftalt kapitalindskud, der svarer til ejerandele.

Indskud i interessentskabet behøver ikke at være i kontanter, men kan også være i andre værdier, f.eks. i biler, maskiner, virksomheder, værdipapirer eller lignende.

Personlig hæftelse

At man hæfter personligt medfører, at den enkelte interessent hæfter med alt, hvad den pågældende ejer og kommer til at eje. Det vil sige, at interessentskabets kreditorer vil kunne gøre udlæg hos hele den enkelte interessents private formue.

Derimod kan de kreditorer, som de øvrige interessenter har privat, kun søge sig fyldestgjort i den pågældende interessents ideelle andel i interessentskabet og ikke i de andre interessenters private formue eller i de andre interessenters andel af interessentskabet.

Solidarisk hæftelse

At man hæfter solidarisk betyder, at hver enkel af interessenterne, og dermed også ledelsen, hæfter for al den gæld, som interessentskabet har. Også for de gældsforpligtelser som de øvrige interessenter ellers skulle have betalt.

Hvis interessentskabets drift medfører, at interessentskabet kan risikere store erstatningskrav, kan det være en fordel, alene for at undgå denne risiko, at etablere virksomheden i et anparts– eller aktieselskab.

Registrering

Interessentskaber skal som alle andre erhverv også registreres hos Erhvervs– og Selskabsstyrelsen. Nogle interessentskaber vælger at lave en ganske kort interessentskabskontrakt, der sendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og en intern, “uofficiel” og væsentligt mere omfattende overenskomst, der løbende kan rettes til med ønskede ændringer.

Skat

Hver enkel interessent er skattemæssigt stillet, som om interessenten drev et personlig ejet erhverv.

Det betyder, at hæver du mindre, end du tjener, bliver det beløb, som du lader blive stående i interessentskabet alene beskattet med nu 25 %, hvis virksomhedsskatteordningen anvendes. Denne skatteprocent svarer til skatteprocenten i et ApS eller et A/S.

Specielle regler

Er der mere end ti interessenter i interessentskabet, gælder der specielle skattemæssige regler, der bør drøftes med en skatteadvokat eller en revisor.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.