ApS eller A/S

Når dit personlige erhverv efter en periode får overskud, eller hvis du risikerer store erstatningskrav fra dine kunder, bør du overveje et selskab med begrænset hæftelse. Du kan omdanne det til et ApS eller et A/S både med og uden skattemæssige konsekvenser for dit erhverv eller din ledelse.

Kører selskabet med underskud, er du ofte nødt til at kautionere over for banken. Går selskabet derefter konkurs, hænger du på en stor gæld til banken. Du kan hverken fratrække underskuddet i det lukkede selskab eller fratrække kautionsbeløbet i din personlige indtægt.

Havde virksomheden været drevet som et personligt erhverv, uden at du gik konkurs, havde du kunnet fratrække underskuddet i din egen personlige indtægt eller i din ægtefælles i de efterfølgende år.

Et ApS eller et A/S kan du stifte alene eller sammen med andre. Der skal mindst indskydes en kapital på 40.000 kr. i et ApS og 400.000 kr. i et A/S.
Pengene skal ikke blive stående på bankkontoen hele tiden. De må gerne bruges med det samme, f.eks. til køb af maskiner, inventar, biler, vareindkøb med mere, som derefter repræsenterer en værdi, og til lønninger.

Pas meget på at du ved navnevalget ikke krænker andre firmaer – eller varemærkenavne.

Momsregistrering – sikkerhedsstillelse

Der skal være en formue i selskabet på min. 50.000 kr. eksklusive goodwill på det tidspunkt, hvor selskabet henvender sig til Erhvervs– og Selskabsstyrelsen for at blive registreret. Formuen skal være opgjort efter handelsværdier, være dokumenteret ved en erklæring fra en registreret eller statsautoriseret revisor og være underskrevet af din ledelse.

CVR-nummer

På dine forretningspapirer skal du angive navn, hjemsted (hovedkontor) og det CVR-nummer, du får fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Du skal tydeligt gøre dine leverandører og kunder opmærksomme på, at de handler med et ApS eller A/S.

Bestyrelse, tilsynsråd og ledelse

Der behøver normalt ikke være en bestyrelse, et tilsynsråd eller en ledelse i et ApS. I et A/S skal der altid være enten en bestyrelse, et tilsynsråd eller en ledelse på minimum tre medlemmer.

Hæftelse i selskaber

Det er kun selskabet, der hæfter for selskabets gæld, men du vil ofte af visse kreditorer blive bedt om at kautionere for selskabets gæld, og derved kommer du som ledelse også til at hæfte personligt for dit erhverv.

Det er typisk dit pengeinstitut, der vil bede om en personlig kaution af dit erhverv og undertiden visse større leverandører, hvis den eneste sikkerhed, der tilbydes, er kapitalen på de 40.000 kr./400.000 kr.

Ulemper ved selskabsform

En ulempe ved selskabsformen er, at går det så galt, at selskabet kører med underskud i så lang en periode, at det til sidst må opløses, så skal der i hele underskudsperioden betales A–skat af den løn, som indehaveren hæver til dækning af sit privatforbrug.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

*” indikerer påkrævet felt

Navn
Postnummer*
Samtykke*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.