Erhvervsdrivende og retshjælpsdækning

Mange virksomheder har i deres erhvervsforsikring også retshjælpsdækning.

Vilkårene for retshjælpsdækning til virksomheder er typisk meget tilsvarende private retshjælpsforsikringer, og oftest også med samme dækningsmaksimum. Virksomhedens minimumsselvrisiko vil derimod ofte være forhøjet til 10-15.000 kr. ekskl. moms.

Ved afregning af omkostninger til en virksomheds retshjælpsforsikring, vil forsikringsselskabet dække udgifterne ekskl. moms med den konsekvens, at det er virksomheden der skal betale denne del af omkostningen. Virksomheden kan derefter medtage udgiften i momsregnskabet.

Proceduren ved ansøgning m.v. er den samme som ved privat retshjælpsforsikring.