Covid-19: Midlertidig udskydelse af betalingsfrister

Midlertidig udskydelse af betalingsfrister

Som følge af coronakrisen har Folketinget besluttet at udskyde en række betalingsfrister for at give en likviditetsmæssig buffer for virksomhederne.

Skrevet af advokat Wivi H. Larsen, Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve

A-skat og AM-bidrag for april, maj og juni forlænges betalingsfristen med 4 måneder til betaling den 10. i den femte måned efter afregningsperioden, dvs. a-skat for april betales den 10. september, A-skat for maj den 10. oktober og A-skat for juni den 10. november.

Det betyder, at A-skat for juli betales til sædvanlig forfaldstid, og fremover betales A-skat til sædvanlig forfaldstid – ved siden af betalingerne for april, maj og juni, der begynder den 10. september. Det skal virksomhederne være meget opmærksomme på – og forberede likviditeten til.

Er virksomheden pålagt fremrykket afregning i medfør af kildeskattelovens § 56, er der ikke mulighed for denne forlængelse.

B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag for april forfalder til betaling den 1. juni 2020, og skal betales senest den 20. juni 2020, mens B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag for maj forfalder til betaling den 1. december 2020, og skal betales senest den 20. december 2020.

Fristen for angivelse af moms for store virksomheder med omsætning på over 50 mio. udskydes den månedlige afregning for månederne marts 2020 til og med maj 2020 til den 25. i den anden måned efter afgiftsperiodens udløb.

For mindre virksomheder med en omsætning mellem 5 – 50 mio. kr. kan første kvartal 2020 sammenlægges med andet kvartal, således at angivelsesfristen for den samlede periode udløber den 1. september 2020, medmindre

virksomheden angiver et momstilsvar for første kvartal 2020 senest den 1. juni 2020.

For virksomheder med en omsætning under 5 mio. kr. årligt sammenlægges første halvdel af kalenderåret 2020 med anden halvdel af kalenderåret 2020, således

at angivelsesfristen for den samlede periode udløber den 1. marts 2021, medmindre virksomheden angiver et momstilsvar for første halvår 2020 senest den 1. september 2020.

Loven har virkning fra og med den 25. marts 2020.

Overvejer I at søge om kompensation? 

Al information og ansøgning foregår via den fællesoffentlige platform, virksomhedsguiden.dk.

Virksomheden skal ansøge om kompensation her: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/soeg/?ydelsetype=all&page=1&q=corona (bemærk, direkte link til ansøgning).

Ret&Råd er klar til at rådgive

Ret&Råds erhvervsadvokater sidder klar til at hjælpe virksomhederne i denne svære situation. Vi kan hjælpe med at regne på, om det kan betale sig at gøre brug af den midlertidige lønkompensation. Vi kan også hjælpe med andre spørgsmål vedrørende håndteringen af de ansatte, betalingsaftaler, udfordringer med eksisterende kontrakter, spørgsmål i forbindelse med manglende leverancer, aftaler med banken osv.

Ring eller skriv til din lokale erhvervsadvokat for et godt råd og en uforpligtende vurdering af din sag.

Denne artikel er skrevet af advokat Wivi H. Larsen, Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve. Wivi kan kontaktes på tlf. +45 46 30 46 79 eller mail whl@ret-raad.dk.

Læs flere af vores artikler om de jurisdiske aspekter ved coronakrisen.

}