Covid-19: Midlertidig udskydelse af betalingsfrister

Udskydelse af frister

Som følge af coronakrisen har Folketinget besluttet at udskyde en række betalingsfrister for at give en likviditetsmæssig buffer for virksomhederne.

Skrevet af advokat Wivi H. Larsen, Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve

Vær opmærksom på, at de hjælpepakker, som omtales i artiklerne, alle er udfaset senest med udgangen af august 2020. I stedet har folketinget vedtaget en række stimuli-initiativer såsom førtidig udbetaling af danskernes feriepenge

31.03.2020 blev selvangivelsesfristen forlænget til 1. september.

30.03.2020 blev der fritaget for renter og gebyrer, hvis coronakrisen er årsag til, at der ikke er indbetalt A-skat og am-bidrag for marts, og som straks efter hindringens ophør foretager betaling, kan ansøge Skattestyrelsen om fritagelse for renter og gebyrer, som virksomheden normalt ville skulle betale. Der kan først ansøges, når coronasituationen er normaliseret, og når den forfaldne A-skat og am-bidrag for marts faktisk betales.

24.03.2020 kom en opfordring til at indberette moms til oprindelig frist.

19.03.2020 A-skat og AM-bidrag for april, maj og juni forlænges betalingsfristen med 4 måneder til betaling den 10. i den femte måned efter afregningsperioden, dvs. a-skat for april betales den 10. september, A-skat for maj den 10. oktober og A-skat for juni den 10. november.

Det betyder, at A-skat for juli betales til sædvanlig forfaldstid, og fremover betales A-skat til sædvanlig forfaldstid – ved siden af betalingerne for april, maj og juni, der begynder den 10. september. Det skal virksomhederne være meget opmærksomme på – og forberede likviditeten til.

Er virksomheden pålagt fremrykket afregning i medfør af kildeskattelovens § 56, er der ikke mulighed for denne forlængelse.

B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag for april forfalder til betaling den 1. juni 2020, og skal betales senest den 20. juni 2020, mens B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag for maj forfalder til betaling den 1. december 2020, og skal betales senest den 20. december 2020.

Fristen for angivelse af moms for store virksomheder med omsætning på over 50 mio. udskydes den månedlige afregning for månederne marts 2020 til og med maj 2020 til den 25. i den anden måned efter afgiftsperiodens udløb.

For mindre virksomheder med en omsætning mellem 5 – 50 mio. kr. kan første kvartal 2020 sammenlægges med andet kvartal, således at angivelsesfristen for den samlede periode udløber den 1. september 2020, medmindre

virksomheden angiver et momstilsvar for første kvartal 2020 senest den 1. juni 2020.

For virksomheder med en omsætning under 5 mio. kr. årligt sammenlægges første halvdel af kalenderåret 2020 med anden halvdel af kalenderåret 2020, således at angivelsesfristen for den samlede periode udløber den 1. marts 2021, medmindre virksomheden angiver et momstilsvar for første halvår 2020 senest den 1. september 2020.

Loven har virkning fra og med den 25. marts 2020.

Du kan læse mere om, hvilke forholdsregler du kan tage i din virksomhed på virksomhedsguiden.dk.

Overvejer I at søge om kompensation? 

Al information og ansøgning foregår via den fællesoffentlige platform, virksomhedsguiden.dk.

Virksomheden skal ansøge om kompensation her: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/soeg/?ydelsetype=all&page=1&q=corona (bemærk, direkte link til ansøgning).

Ret&Råd er klar til at rådgive

Ret&Råds erhvervsadvokater sidder klar til at hjælpe virksomhederne i denne svære situation. Vi kan hjælpe med at regne på, om det kan betale sig at gøre brug af den midlertidige lønkompensation. Vi kan også hjælpe med andre spørgsmål vedrørende håndteringen af de ansatte, betalingsaftaler, udfordringer med eksisterende kontrakter, spørgsmål i forbindelse med manglende leverancer, aftaler med banken osv.

Ring eller skriv til din lokale erhvervsadvokat for et godt råd og en uforpligtende vurdering af din sag.

Denne artikel er skrevet af advokat Wivi H. Larsen, Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve. Wivi kan kontaktes på tlf. +45 46 30 46 79 eller mail whl@ret-raad.dk.

Læs flere af vores artikler om de jurisdiske aspekter ved coronakrisen.