Holdingselskaber er stadig en god idé

Risikobegrænsning

En fordel ved holdingselskabet er, at det kan bruges som "pengetank". Dvs. risikoen ved driften af virksomheden kan begrænses til datterselskabets formue. Holdingselskabet hæfter ikke for datterselskabets forpligtelser.

Skattefrit udbytte

En anden fordel er, at holdingselskabet kan modtage udbytte skattefrit fra datterselskabet, bare det ejer 10 % af datterselskabet. Skal du som person have udbytte, beskattes du med 28 % af de første 48.300,- (96.600,- hvis du er gift) og med 42 % af beløb over 48.300/96.600 kr.

Skattefrit salg

Når holdingselskabet sælger kapitalandelene i datterselskabet, kan det ske skattefrit, hvis ejerandelen er mindst 10 % (eller holdingselskabet har bestemmende indflydelse i datterselskabet). Sælger du som person, skal du betale den samme skat som ved udbytte (28/42 %). Ejer holdingselskabet mindre end 10 %, beskattes udbytte med 25 %.

God forberedelse af generationsskifte

Derfor er det også en god måde at forberede et generationsskifte på. Formuen i datterselskabet kan begrænses til det allermest nødvendige for driften, så det ikke er så svært for næste generation at købe sig ind. Og det udløser ikke skat i holdingselskabet, hvis ejerandelen er over 10 % kapitalandele.

Holdingselskabet kan opnås ved en skattefri ombytning af kapitalandele

D.v.s. du stifter det nye holdingselskab ved at indskyde værdien af de kapitalandele, du ejer i dit nuværende driftsselskab - og uden at blive beskattet.

Du kan gøre det uden forudgående tilladelse, aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6 – eller med forudgående tilladelse.

En række betingelser skal være opfyldt. Dem hjælper advokaten med.

Advokat- og revisoromkostninger ved stiftelse af holdingselskab

Fra 1.1.2010 er der ikke længere fradrag for udgifter til advokat og revisor i forbindelse med omstruktureringer, etablering, tilførsel af aktiver eller udvidelse af en erhvervsvirksomhed, Ligningslovens § 8 j er ophævet ved L 2009 525 med virkning fra indkomståret 2010.