Afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentant

Er du arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads? Kender du dine rettigheder som arbejdsmiljørepræsentant og den beskyttelse, som stillingen medfører?

Som arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads varetager du dine kollegers tarv i forhold til at skabe og opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø på jeres fælles arbejdsplads.

Stillingen som arbejdsmiljørepræsentant må i nogle henseender betegnes som udsat, idet du varetager opgaven som talsmand for alle medarbejderne, og du påtaler eventuelle brister i det gode arbejdsmiljø og stiller krav til din arbejdsgiver på vegne af dine kolleger.

Særlige procedurer for afskedigelse

Som følge af din udsatte stilling som arbejdsmiljørepræsentant er du i henhold til arbejdsmiljøloven beskyttet mod usaglig afskedigelse. Beskyttelsesomfanget kan variere i takt med, hvad der er almindeligt på det enkelte fagområde.

Er du omfattet af en overenskomst, kan overenskomsten indeholde bestemmelser om beskyttelsen samt fastlægge særlige procedurer for afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentanter.

De særlige procedurer for afskedigelse skal sikre, at navnlig afskedigelsessager af denne art bliver behandlet grundigt og seriøst af arbejdsgiveren. Derudover er opsigelsesvarslet for arbejdsmiljørepræsentanter ofte forlænget i forhold til det opsigelsesvarsel, som gælder for øvrige medarbejdere.

Det er således vigtigt at være opmærksom på, hvorvidt dit arbejdsområde er dækket af en overenskomst, og hvad der i så fald er fastsat i denne overenskomst. Hvis dit erhvervsområde ikke er dækket af en overenskomst, skeler man til, hvad der gælder på lignende arbejdsområder.

Bliver din stilling nedlagt, kan du som arbejdsmiljørepræsentant være berettiget til, at arbejdsgiveren, så vidt det er muligt, omplacerer dig i virksomheden i stedet for at foretage afskedigelse. I forbindelse med en sådan omplacering må en vis (videre)uddannelse og/eller oplæring accepteres af arbejdsgiveren.

Kompensation

Beskyttelsen af arbejdsmiljørepræsentanter omfatter kun usaglige afskedigelser. Der findes naturligvis situationer, hvor du som arbejdsmiljørepræsentant kan afskediges på et sagligt grundlag.

En saglig afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentanten kan efter omstændighederne finde sted, hvis der sker omstrukturering på arbejdspladsen eller i forbindelse med masseafskedigelser. Desuden kan du som arbejdsmiljørepræsentant blive afskediget, ligesom dine kolleger i øvrigt, hvis du forsømmer dine almindelige pligter som arbejdstager eller begår kriminelle handlinger.
Det må dog holdes in mente, at arbejdsgiveren skal kunne redegøre for den saglige afskedigelsesgrund. Kan arbejdsgiveren ikke det, foreligger der en usaglig afskedigelse, med deraf følgende kompensation til dig.
Som altovervejende hovedregel er der tale om, at du får et økonomisk godtgørelseskrav mod din tidligere arbejdsgiver. Du får på den måde et økonomisk ”plaster på såret” for at være opsagt fra din beskyttede stilling uden saglig begrundelse. I særlige tilfælde kan en arbejdsmiljørepræsentant, som er blevet udsat for en usaglig afskedigelse, have krav på genansættelse.

Artiklen er oprindeligt udgivet 17. januar 2014.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.