Delingsformue

Hvis I er gift uden, at I har oprettet ægtepagt om særeje, har I formuefællesskab eller delingsformue i jeres ægteskab . De to ord betyder det samme.

Hvad betyder det at have delingsformue?

Formuefællesskabet vil omfatte alt, hvad I ejer ved ægteskabets indgåelse og senere erhverver (medmindre I har modtaget særeje ved arv eller gave, f.eks. fra jeres forældre). Formuefællesskabet opstår ved ægteskabets indgåelse og ophører ved separation, skilsmisse eller død. Når formuefællesskabet ophører, skal formuen opgøres og deles lige imellem jer.

Ligedeling forudsætter dog, at ægtefællerne har positive bodele. Ved en ægtefælles bodel forstås den del af fællesboet, som ægtefællen har indbragt ved ægteskabets indgåelse eller under ægteskabets beståen. Et fællesbo består således af 2 bodele. Ved et ægtefælleskifte opgøres bodelene, og i det omfang en bodel er positiv, ”afleveres” halvdelen af værdien af bodelen til den anden ægtefælle som et såkaldt boslodskrav.

Hvis din bodel f.eks. er 1.000.000 kr. værd, og din ægtefælles bodel er 500.000 kr. værd, skal I hver især have værdier for 750.000 kr. med jer ud af ægteskabet. I eksemplet skal du derfor betale 250.000 kr. til din ægtefælle.

Men hvis din ægtefælle er forgældet og skylder 500.000 kr. til sine kreditorer, skal du i stedet betale halvdelen af din formue, dvs. 500.000 kr. til din ægtefælle. Og din ægtefælle skal ikke betale noget til dig, men skal dog selv betale sin gæld.

Viser den foretagne opgørelse over en ægtefællens bodel sig negativ, sker der altså ingen deling af denne bodel.

Enkelte værdier indgår ikke i delingsformuen

Der er nogle enkelte dele af formuen, som ikke indgår i delingsformuen eller formuefællesskabet.

F.eks. indgår pensionsordninger ikke i formuefællesskabet. Hvis du og din ægtefælle finder det forkert, at pensionsordningerne i jeres ægteskab ikke indgår i ligedelingen, kan I oprette en pensionsægtepagt om ligedeling. Det er dog kun visse former for pensioner, I kan aftale ligedeling for. Hvis I ikke ønsker at ligedele ved skilsmisse, kan I i stede oprette særejeægtepagt