Hvilke familieretlige forhold kan forhindre gældssanering?

Man skal tænke sig godt om, inden man træffer vidtrækkende beslutninger om fx arveafkald eller overdragelse af virksomhed og hus, hvis man samtidig vil holde muligheden åben for at søge gældssanering.

Har du overvejet gældssanering? Det er skifteretten, der beslutter, om du kan få indledt gældssanering på baggrund af din ansøgning. Du skal vide, at der er forskellige forhold, der kan føre til, at du får afvist din ansøgning evt. allerede på det første møde i skifteretten. Denne artikel handler om forskellige familieretlige situationer, som kan forhindre gældssanering.

Afkald på arv

  • Hvis du har givet afkald på arv fx efter dine forældre eller din ægtefælle for at undgå, at arven skal gå til dine kreditorer, kan dette forhindre gældssanering. Det gælder i særdeleshed, hvis du allerede er i økonomiske vanskeligheder – fx tæt på konkurs/tvangsauktion – når du giver arveafkald, og du giver afkald på arv efter en person, der allerede er død. Det kan også tænkes, at du giver afkald på forventet arv, dvs. i tilfælde, hvor arveladeren stadig er i live på tidspunktet for arveafkaldet. I så tilfælde kan skifteretten næppe se væk fra arveafkaldet, medmindre fx den forventede arv var ubetydelig og arveafkaldet begrundet i helt særlige personlige forhold, eller arveafkaldet var givet, før du selv kom i økonomiske vanskeligheder.

Særligt bemærkes, at det forhold, at fx dine forældre har oprettet testamente og dermed har reduceret din arv til tvangsarven, hvilket er ¼ af, hvad du ellers ville arve, ikke har nogen indflydelse på dine muligheder for gældssanering.

  • Hvis du giver afkald på boslod i forbindelse med en -og-skilsmisse/skilsmisse/, og du samtidig eller senere søger gældssanering, kan afkaldet forhindre gældssanering. Hvis du og din tidligere ægtefælle er separeret eller skilt, og I har såkaldt delingsformue, skal du efter loven modtage et beløb, der svarer til halvdelen af din ægtefælles formue. Hvis du accepterer et beløb, der er mindre end dette, kan det få den konsekvens, at du bliver nægtet gældssanering. Der foreligger retspraksis herom. Hvis du og din ægtefælle derimod har aftalt særeje skal i ikke dele din ægtefælles formue.
  • Hvis du giver afkald på børnebidrag i en situation, hvor du efter retspraksis har ret til børnebidrag, kan det medføre, at du ikke kan få gældssanering. Sædvanligvis vil du have ret til børnebidrag fra den anden forælder, hvis et barn har bopæl hos dig og opholder sig mere end ½ af tiden hos dig. Der udarbejdes et særligt børnebudget for hvert barn, og blandt indtægterne, der vedrører barnet, medregnes børnebidrag.

Grunden til at man lægger vægt på disse afkald på indtægter er, at det betragtes som en form for uforsvarlig adfærd i økonomiske anliggender, hvilket ifølge loven forhindrer gældssanering. Det kan også opfattes på den måde, at du som ansøger har indrettet dig med henblik på gældssanering, hvilket anses for kritisabelt.

Download vores brochure om gældssanering.

Ubetalte børnebidrag

Ubetalte børnebidrag kan tale imod gældssanering. Hvis du efter en skilsmisse eller en samlivsophævelse bliver pålagt at betale børnebidrag, men undlader at betale, vil pengene i stedet blive lagt ud af det offentlige. Hvis du på den måde har oparbejdet en ikke uvæsentlig gæld til det offentlige, kan du blive nægtet gældssanering. Skifteretten vil evt. kunne se væk fra børnebidragsgælden, hvis den udgør under 5 % af den samlede gæld. Det har også betydning, hvor gammel gælden er. Der skal således foretages en konkret vurdering i den enkelte sag.

Overdragelse af virksomhed eller hus til ægtefælle eller familie kan være en forhindring for gældssanering. Det er ikke usædvanligt, at en gældssaneringssøgende – op til eller under konkurs – overdrager sin virksomhed eller sin ejendom til fx sin ægtefælle. Selvom overdragelsen sker på vilkår, som bank mv. har accepteret, er der udfordringer i forbindelse med en gældssanering. Hvis du som ansøger arbejder i samme virksomhed som tidligere, nu blot som ansat hos din ægtefælle, kan du risikere, at skifteretten nægter gældssanering. Det skyldes, at overskuddet i virksomheden, der reelt drives af dig, bliver akkumuleret hos din ægtefælle i stedet for at tilgå kreditorerne.

Hvis du har overdraget et hus til din ægtefælle i forbindelse med dit økonomiske sammenbrud, kan dette forhindre gældssanering, hvis der er overdraget til en billigere pris end handelsprisen, hvis du stadig hæfter for husgælden, eller hvis din ægtefælle faktisk ikke selv kan klare at betale for de almindelige driftsudgifter (termin, ejendomsskat, ejendomsforsikring osv.) til ejendommen ud af sine egne indtægter. Sammenfattende kan man konkludere, at mange forskellige forhold kan spænde ben for en gældssanering. Man skal tænke sig godt om, inden man træffer vidtrækkende beslutninger om fx arveafkald eller overdragelse af virksomhed og hus, hvis man samtidig vil holde muligheden åben for at søge gældssanering.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.