Er det ulovligt at afskedige gravide eller barslende medarbejdere?

Det forekommer fra tid til anden, at pressen omtaler, at en gravid eller barslende medarbejder er blevet tilkendt økonomisk godtgørelse som følge af ulovlig afskedigelse i forbindelse med graviditeten. Men er det ulovligt eller umuligt at afskedige en gravid medarbejder fra arbejdspladsen?

Frygten for at skulle udrede en stor godtgørelse har gjort mange arbejdsgivere nervøse for at afskedige netop gravide eller barslende kvinder, og nogle afholder sig herfra simpelthen for helt at undgå risikoen for ballade.

Men det er hverken ulovligt eller umuligt at afskedige en gravid medarbejder fra arbejdspladsen.

Problemet er dog, at man som arbejdsgiver skal bevise, at opsigelsen ikke har noget med den forestående eller indtrufne familieforøgelse at gøre, men derimod baserer sig på saglige overvejelser omkring hvilke medarbejdere, der ønskes afskediget fra virksomheden.

Afskedigelse må ikke være begrundet i graviditet

Hvis en gravid kvinde afskediges fra sin arbejdsplads, fordi hun venter sig, er det i strid med ligebehandlingsloven. Beskyttelsen omfatter også eksempelvis barslende mænd og adoptionsforældre.

En sådan afskedigelse blev prøvet i en sag, hvor Vestre Landsret for nylig har afsagt dom. Sagen omhandlede en rengøringsmedarbejder, som blev opsagt, mens hun var på barsel. Vestre Landsret tilkendte kvinden en godtgørelse, da arbejdsgiveren ikke havde bevist, hvorfor kvinden – som i øvrigt var en dygtig medarbejder – skulle afskediges, når andre medarbejdere kunne blive. Kvinden fik en godtgørelse på 220.000 kr. svarende til omtrent 9 måneders løn.

Saglig begrundelse kan legitimere afskedigelse af barslende

Odense Kommune havde derimod et eksempel på en arbejdsgiver, som kunne bevise, at afskedigelse var foretaget sagligt og uden at have baggrund i de pågældende kvinders graviditet og barsel.

Kommunen stod over for en større sammenlægning og nedskæring, og nogle af de medarbejdere, der blev afskediget, var barslende kvinder. Tre afskedigede ergoterapeuter indbragte sagen for Ligebehandlingsnævnet, da de mente afskedigelsen var ulovlig.

Ligebehandlingsnævnet gav kvinderne medhold og tilkendte dem en godtgørelse på ca. 9 måneders løn. I afgørelsen lagde nævnet blandt andet vægt på, at der mellem de afskedigede var et relativt stort antal kvinder på barselsorlov. Nævnet mente ikke, at kommunen havde dokumenteret, at afskedigelserne var foretaget uafhængigt af graviditeterne.

Kommunen accepterede ikke nævnets afgørelse, hvorfor sagen blev indbragt for domstolene. Byretten gav kommunen medhold i, at der var tale om saglig afskedigelse. Kommunen havde ført det nødvendige bevis for, at de i forbindelse med afskedigelsen havde lagt vægt på, hvilke kompetencer der ikke kunne undværes blandt de tilbageværende ansatte efter nedskæringen og ikke på, om de opsagte var gravide eller på barsel.

Hvad skal der til for at opsige en gravid medarbejder?

Det er ikke nogen hemmelighed, at arbejdsgiverens bevisbyrde kan være svær at løfte i en sag, hvor en gravid eller barslende medarbejder er blevet afskediget.

Det er dog et faktum, at hvis du som arbejdsgiver er i stand til at bevise, at afskedigelsen var sagligt begrundet, så er opgaven ikke umulig. Det er ikke nok i sig selv, at opsigelsen begrundes med et behov for nedskæring på arbejdspladsen. Kan det derimod bevises, at den gravide eller barslende medarbejder på færrest punkter besidder de kompetencer, som virksomheden efterspørger, vil opsigelsen ikke være ulovlig.

Som det fremgår af artiklen, så risikerer du som arbejdsgiver at skulle betale en godtgørelse, hvis en afskedigelse kendes ulovlig ifølge reglerne i ligebehandlingsloven. Godtgørelsens størrelse vil i henhold til domstolenes praksis som hovedregel udgøre et beløb, som svarer til 9 måneders løn. Gør særlige forhold sig gældende, kan godtgørelsen være større eller mindre. Et moment i vurderingen kan eksempelvis være den pågældende medarbejders anciennitet på arbejdspladsen.

Er du i tvivl om, hvorvidt begrundelsen for at afskedige en gravid eller barslende medarbejder i en konkret situation er saglig, så kontakt din advokat for nærmere råd og vejledning, inden du foretager afskedigelsen.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.