Advokat Jette Jessen Advokat Jette Jessen

Jette Jessen

Advokat (H)


Ret&Råd Hinnerup Bogøvej 15
8382 Hinnerup
+45 87 64 11 11

E-mail: jette-jessen@ret-raad.dk Mobil: (+45) 20 77 94 64 Telefon: (+45) 87 64 11 12

Faglig profil:

Jeg har været advokat hos Ret & Råd-Hinnerup siden 1990, og beskæftiget mig med en bred vifte af traditionelle advokatopgaver. Jeg vil derfor betegne mig som en rutineret generalist. Jeg bestræber mig på altid at levere en seriøs og engageret indsats, og jeg mener jeg besidder en god forståelse og indlevelsesevne. Til gengæld melder jeg også "rent ud af posen" hvis kundens ønsker ikke kan bære juridisk, moralsk/etisk eller økonomisk.

Jeg startede i øvrigt min juridiske uddannelse i 1984 på Københavns Universitet, men flyttede efter blot et år tilbage til Jylland og fortsatte i Århus. Jeg blev herefter kandidat i sommeren 1988 og fik 15/9-88 arbejde som advokatfuldmægtig hos advokat Claus Søgaard-Christensen, Århus. Den 1. september 1990 kom jeg "tilbage" til Hinnerup, hvor jeg også havde arbejdet i studietiden.

Jeg rådgiver i dag om stort set alle privat- og familieretlige spørgsmål, men beskæftiger mig også i vidt omfang med erhvervsretlige forhold, typisk leje- og ansættelsesret samt tvister og uenigheder af en hver art. Jeg rådgiver privatskiftende arvinger i dødsboer og bistår med de nødvendige opgørelser, indberetninger og redegørelser til myndighederne (skifteret og skattevæsen). Tilsvarende fungerer jeg som kurator i forbindelse med endelig afvikling og opgørelse af konkursramte virksomheder.

Jeg fører også stadig mange retssager om stort set alle typer konflikter. Majoriteten af sagerne drejer sig nok om kontraktsforhold (fortolkning og misligholdelse), men jeg fører også mange ægteskabssager samt sager om erstatnings- og forsikringsretlige spørgsmål. Jeg fik således allerede i 1993 møderet for landsret og i 1998 møderet for Højesteret, hvor jeg også frem til i dag har ført i alt 6 sager.

Mine seneste blogs

Udenlandske ægteskaber – hvad skal jeg være opmærksom på?

Vi lever i en globaliseret tid, og det betyder af gode grunde, at stadig flere mennesker forelsker sig i og gifter sig med hinanden på tværs af statsborgerskaber og landegrænser, og det betyder, at mange bosætter sig i andre lande end det land, som de er statsborgere i eller det de blev gift i.
Af Jette Jessen Advokat (H)

Kan jeg blive opsagt, hvis jeg bliver syg?

Sygdom kan man jo ikke ”gøre for”, og det er derfor såkaldt lovligt forfald, hvis du bliver syg og ikke kan udføre dit arbejde. Til gengæld har du pligt til at meddele din arbejdsgiveren, at du er syg. Du er dog ikke forpligtet til at fortælle, hvad du fejler, og heller ikke pligt til på eget initiativ at indsende en lægeerklæring.
Af Jette Jessen Advokat (H)

Gaver og jura

En gave er i henhold til juridisk ordbog defineret som, ”det forhold at, giveren overfører en økonomisk fordel til modtageren, som udslag af gavmildhed”. Det vil blandt andet sige, at der ikke forventes at blive ydet nogen modydelse.
Af Jette Jessen Advokat (H)