Virksomhedsoprettelse

Ret&Råd Advokater rådgiver inden for alle områder af selskabsretten, herunder om valg af virksomheds- og selskabsform samt erhverv og ledelse. Vi rådgiver om aktie- og anpartsselskaber og særlige forhold vedrørende interessentskaber, kommanditselskaber, partnerselskaber og andre selskabskonstruktioner, særskilt i forbindelse med køb, salg, omstrukturering og ledelse af erhverv og virksomheder og i forbindelse med virksomheders almindelige drift.

Vor rådgivning retter sig særskilt til små og mellemstore virksomheder, som både er drevet af en ledelse som personlige virksomheder og i selskabsform.
I den indledende fase rådgiver vi om valg af selskabsform, etablering af koncernstrukturer, ledelse og stiftelse af selskaber og erhverv samt om ejeraftaler.

Virksomhedsformer – erhverv og ledelse

Der findes et væld af muligheder for at drive virksomhed under forskellige former for erhverv. Udfordringen består i at finde den struktur og den ledelse, som passer bedst til netop dit erhverv.

Få hjælp til at oprette virksomhed - klik her

Som advokater rådgiver vi om etablering af alle former for ledelse og erhverv, selskaber, samarbejder, herunder joint ventures, konsortier og lignende.

Du kan læse mere om de forskellige virksomhedsformer her

Personligt firma eller erhverv

Den mest enkle måde at starte et erhverv på er ved at skabe et personligt firma - en enkeltmandsvirksomhed med dig selv som ledelse.

Der er ingen formelle krav, så du kan bare gå i gang. Du skal registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og have et CVR-nummer til brug ved indberetning af moms og skat.

Erfaringsmæssigt er det også en god ide at starte et personligt ejet erhverv og en enkeltmandsvirksomhed med dig selv som ledelse. Den første periode giver nemlig ofte et 0–resultat eller måske endda underskud. Det vil sige, at du typisk lever af kassekreditten.

Firmaets navn

Det navn som du driver dit erhverv under, og som du bruger, når du som ledelse skriver under for virksomheden, skal tydeligt adskille sig fra andre erhverv, og du må kun bruge andres navne med disses tilladelse.

Hæftelse

Du hæfter som ejer af et personligt erhverv over for omverdenen med alt, hvad du ejer.

Din ægtefælle hæfter dog ikke for dit erhverv, medmindre han eller hun er en del af din ledelse og har påtaget sig det ved sin underskrift, for eksempel over for banken.

Grundet den personlige hæftelse kan det være en fordel at drive virksomheden i et anparts- eller aktieselskab.

Det kan være en god ide at drive dit erhverv i selskabsform, hvis du har gammel gæld.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du selv ejer anparterne, kan dine kreditorer gøre udlæg i dem.

Hvis du skylder 100.000 kr. eller mere til det offentlige, risikerer du, at din ansøgning om et næringsbrev eller en autorisation bliver afvist.

Skat

Skattemæssigt behøver der ikke længere være forskel på, om du har en et privat erhverv, en enkeltmandsvirksomhed, eller et anpartsselskab/aktieselskab.
Det overskud du ikke hæver som løn, kan i begge tilfælde beskattes med en foreløbig virksomhedsskat på 25 % efter virksomhedsskatteordningen. Som ledelse har du også mulighed for, i stedet for virksomhedsordningen, at anvende en kapitalafkastordning, som er kendetegnet ved at give fuldt rentefradrag i indkomsten. Få din revisor til at regne på den bedste løsning for dig.

Fradrag for tab af erhverv

Bliver du ved med at køre med underskud, og ender du derfor med at lukke dit erhverv - dog uden at gå konkurs, så kan du fratrække underskuddet i din eller din ægtefælles indkomst i de følgende år.

Det kan du ikke, hvis du driver det i et selskab. Lukker dit selskab ved en konkurs, vil du som ledelse ofte alligevel have en stor gæld til banken som følge af en personlig kaution for selskabets kassekredit. Den får du ikke fradrag for.

Vælger du som ledelse at lukke aktiviteten i selskabet – uden at lukke selskabet – kan du bevare underskuddet i selskabet og fratrække det i fremtidige overskud, hvis du lægger en ny aktivitet ind i selskabet, der giver overskud.


Læs vores brochure omkring opstart af egen virksomhed her.


Få hjælp til at oprette virksomhed

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse

Blogs relateret til oprettelse af virksomhed

Ledelse og revisor

Vi sætter atter fokus på de 3 selskabsorganers ansvar: Direktør, bestyrelse og revisor i aktieselskaber. De 3 selskabsorganers funktion og ansvar og deres indbyrdes rollefordeling har betydning for forståelsen af, hvad de hver især faktisk og retligt kan blive/selv gøre sig bekendt løbende med under deres normale arbejde.
Af Steen Petersen Advokat (H)

Selskabsloven ændres… igen!

Selskabsloven er på vej til at blive ændret igen. Et forslag om at der fremover skal foretages registrering af reelle ejere i selskaber og andre tilsvarende juridiske personer, har således netop været sendt i høring og forventes vedtaget inden nytår.
Af Kim Mouritsen Advokat

Begræns risikoen med den rigtige selskabsstruktur

Selskabsstrukturen har stor betydning ved eventuel optagelse af kreditter. Hvem kan kreditorer f.eks. rejse krav mod, hvis virksomhedens økonomi kuldsejler? Det er de færreste virksomhedsejere dog opmærksomme på.
Af Ole Krabbe Advokat (H) /Partner