Accept af cookies fra www.ret-raad.dk

Ret&Råd bruger cookies på hjemmesiden, for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies igen.

Accepter cookies Læs mere om cookies på www.ret-raad.dk

Ny selskabslov vedtaget - hvad nu?


Den 1. marts 2011 trådte 2. fase af selskabsloven i kraft

 

1. fase af selskabsloven trådte i kraft den 1. marts 2010.

Fra 1. marts 2011 gælder næsten alle bestemmelserne i selskabsloven – dvs. lov nr. 470 af 12. juni 2009 med efterfølgende ændringer.

Bestemmelserne om ejerregistret sættes i kraft senere.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvor vi i hele marts satte fokus på de dele af den nye selskabslov, som trådte i kraft. Du kan også gå ind under Nyhedsbreve, og læse det sidste nye.


Nedenfor gennemgår vi de vigtigste ændringer, der trådte i kraft den 1. marts 2010 og gælder for alle selskaber. Vær opmærksom på dem!

De er:

 1. 2 ugers anmeldelsesfrist, dvs. de gamle frister på 8 uger ved stiftelse af ApS og 6 mdr. ved stiftelse af A/S er forkortet til 2 uger
 2. Registrering skal ske digitalt i det omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er klar til det
 3. A/S’er kan stiftes ligesom ApS’er i én arbejdsgang – dvs. uden konstituerende generalforsamling og tegningslister
 4. ApS’er kan stiftes med en kapital på 80.000 kr. Det er ikke lngere nødvendigt med en kapital på 125.000 kr.
 5. Anparter og aktier ændres til ejerandele, der kan lyde på beløb – eller på stykandele, f.eks. brøkdele = 1/3 af kapitalen. Det er enklere at sige: jeg ejer en halvpart af selskabskapitalen, og den er 450.000 kr. værd – end at sige: jeg ejer 62.500 nominelt, der har en kursværdi på 450.000 kr.
 6. Mulighed for at lave stemmeretsforskelle udvides, så ejerandele kan være helt uden stemmeret
 7. Der kan gives tidsubegrænsede fuldmagter til andre end selskabets ledelse. Ledelsen kan fortsat kun få tidsbegrænsede fuldmagter til en specifik generalforsamling
 8. Anpartshaveroverenskomster og aktionæroverenskomster hedder fremover ejeraftaler og er ikke længere bindende for selskabet og de beslutninger, der træffes på generalforsamlingen, medmindre de indarbejdes i vedtægterne. Det betyder, at rigtigt mange skal overveje at få ændret vedtægterne
 9. Ledelsen kan fremover være en direktion, en direktion og en bestyrelse eller en direktion og et tilsynsråd. Et ApS kan vælge kun at have en direktion. Tidligere havde man ikke mulighed for at have tilsynsråd
 10. I ApS’er skal ledelsen orientere generalforsamlingen og handle, hvis egenkapitalen kommer under 62.500 kr. I A/S er det fortsat, hvis ½ af kapitalen er tabt
 11. Kapitalejerne kan ved enighed fravælge en række dokumenter i forbindelse med generalforsamlingsbeslutninger om kapitalforhøjelse og kapitalafgang
 12. Kapitalejerne kan ved enighed fravælge en række dokumenter i forbindelse med generalforsamlingsbeslutninger om fusion og spaltning, dog kan plan og kreditorerklæring stadig ikke undlades
 13. Er de fusionerende eller spaltende selskaber alle ApS’er kan beslutningen straks gennemføres, hvis vurderingsmandseklæringen om kreditorernes stilling konkluderer, at kreditorerne er tilstrækkeligt sikrede.
 14. Bemyndigelse til ledelsen om udbetaling af ekstraordinært udbytte skal ikke længere fremgå af vedtægterne
 15. Egne kapitalandele kan erhverves inden for de frie reserver, dvs. ApS’ers forbud mod egne anparter og A/S’ers 10% grænse ophæves

Kontakt din Ret&Råd advokat og få hjælp til opdatering af dine vedtægter og de øvrige ændringer, som du vil kunne have glæde af i forbindelse med den delvise ikrafttræden af den nye selskabslov.

Der vil blive fastsat yderligere overgangsregler vedrørende indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling, så selskaber ikke kommer i klemme i overgangen mellem de gældende regler og den nye selskabslovs regler.

Derudover planlægger Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i overgangsperioden at tillade, at der kan træffes beslutning om vedtægtsændringer på baggrund af den nye selskabslov, således at generalforsamlingerne allerede nu kan træffe beslutning om, hvordan deres vedtægter angående indkaldelse og afholdelse af generalforsamling skal udformes, når den nye selskabslov er trådt i kraft.

Artikler:
Kan man begrænse risikoen for konkurs?
Især hvis man driver sin forretning i enkelmandsvirksomhed, er der særdeles gode muligheder for at begrænse risikoen for konkurs situation.

Får nyskabelsen i dansk selskabsret, tilsynsrådene, nogen praktisk betydning ved den nye selskabslovs ikrafttræden?
Det danske corporate goverrnance kodeks om risikostyring - soft law.

Husker din virksomhed at angive navn, hjemsted og cvr-nummer på jeres forretningspapirer?
Den nye selskabslov indeholder ganske som den hidtidige aktieselskabslov og anpartsselskabslov regler om kapitalselskabernes navne.

Ejerbogen – tidligere aktiebog og anpartshaverfortegnelse
Når den nye selskabslov træder i kraft, indføres samtidig et nyt samlet begreb for aktieselskabernes aktiebog og anpartsselskabernes anpartshaverfortegnelse

Det centrale ledelsesorgan
Med den nye selskabslov, der omfatter både aktie- og anpartsselskaber, har Folketinget indført en ny ledelsesstruktur.

Nyt indkaldelsesvarsel til generalforsamling

I henhold til den nye selskabslov skal der indkaldes til generalforsamling med mindst 2 ugers varsel.

Ejeraftaler (tidligere aktionær- eller anpartshaveroverenskomster)
Ejeraftaler ikke er bindende for selskabet og de beslutninger, der træffes på generalforsamlingen.

Ny selskabslov på vej til vedtagelse i Folketinget 
Læs hovedtrækkene på ledelsen og medarbejderrepræsentationen samt ledelsens erstatningsansvar.

Ny selskabslov giver fleksible beslutningsmuligheder
Erhvervslivet  får en række fleksible muligheder for at træffe beslutninger på generalforsamlingsniveau.

Ny selskabslov giver nye muligheder for stiftelse af selskab
Alt tyder på at kravet til hvor meget, der skal indskydes som kapital bliver begrænset, hvilket resulterer i alt i alt bliver det nu lettere at stifte selskab.

Dele af selskabsloven træder i kraft
Vi gennemgår her de vigtigste ændringer, der træder i kraft den 18. januar 2010.

Til toppen af siden Sitemap Større skrift Tip et link Print
Sidst opdateret: 13.10.2014

Din virksomhed

Har du brug for at vide, hvad den nye selskabslov kan betyde for netop dig og din virksomhed.

Wivi H. Larsen
Advokat (H)
 Send en mail

Telefon: 43 43 43 61

Vi er der for dig!

Tilmeld nyhedsbrev
Ny selskabslov

Finanskrise 2011

Lad os hjælpe dig og din virksomhed godt igennem - få hjælp til at genkende krisetegn i god tid.

 Læs mere her