Ejerskifte

Ved et ejerskifte er det vigtigt, at du sammen med dine rådgivere lægger en præcis strategi for, hvordan ejerskiftet skal foregå.

Ved ejerskifte af virksomheden, skal du og din rådgiver svare på en række spørgsmål såsom:

  • Er der behov for investorer?
  • Er der foretaget risikoafdækning?
  • Er organisationen og produktporteføljen trimmet?

Har du et klart overblik over værdierne og potentialet i din virksomhed?

Overdragelse af virksomhed kan f.eks. ske ved ejerskifte til en medarbejder. 

Du kender din virksomhed. Det gør dine leverandører og kunder til dels også. Men i sidste ende er det afgørende jo, at din medarbejder kan se værdien – og potentialet.

Til forberedelsen af et ejerskifte hører derfor også, at du får optimeret din virksomhed bedst muligt.

For at få styr på alle elementer, der bidrager til din virksomheds handelsværdi, skal du bruge en advokat, der er specialist i salg, ejerskifte og generationsskifte. Rigtig rådgivning øger salgsværdien.

Ejerskifte til medarbejderen

Ejerskifte til en medarbejder kræver typisk nogle års tilrettelæggelse. Med en “kronprins” i virksomheden er der mulighed for det glidende generationsskifte. 
Du bør forpligte medarbejderen ved at lave en konkurrenceklausul, eller blot en kundeklausul, som kan forhindre vedkommende i pludselig at starte for sig selv, med dine kunder!

Ejerskifte af personligt ejet virksomhed – uden skat

Nære medarbejdere kan overtage virksomheden på skattemæssigt lempelige vilkår. Medarbejderen kan succedere i skatten, dvs. overtage de skattemæssige forpligtelser.

En nær medarbejder er en medarbejder, der inden for de seneste 5 år har været beskæftiget i et antal timer svarende til fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt mindst 3 år i erhvervsvirksomheden.

En nær medarbejder, som beskrevet ovenfor, kan også succedere, hvis medarbejderen skal overtage virksomheden fra et dødsbo. Se KSL § 33 C, stk. 12, sidste pkt.
Reglerne om overdragelse med succession kan også under visse betingelser bruges ved ejerskifte til en tidligere medarbejder af en andel af en erhvervsvirksomhed (dvs. en ideel andel eller andel, der i sig selv udgør en erhvervsvirksomhed).

Du kan som tidligere ejer også succedere, hvis du (er nødt til at) købe virksomheden tilbage, og det sker inden for de første 5 år, efter at du har solgt, og det tidligere ejerskifte også var sket ved succession i virksomheden eller en andel heraf. Se KSL § 33 C, stk. 13.

Ejerskifte af et kapitalselskab

Driver du din virksomhed i selskabsform, eller vælger du i forbindelse med et ejerskifte en langsigtet strategi ved at omdanne din virksomhed til et selskab, har du en lang række relevante valgmuligheder. For eksempel kan du helt eller delvist overdrage kapitalandele til medarbejderen, sælge kapitalandele til medarbejderens holdingselskab eller lave en A-/B-model, hvor du som senior får A-aktier med forlods udbytteret for et beløb svarende til selskabets værdi, og medarbejderen får B-aktier til kurs 100 og først ret til udbytte, når hele den anslåede værdi er betalt til dig.

Du kan også vælge at spalte kapitalselskabet (fission), f.eks. så ejendom og værdipapirer lægges i det ene selskab, som du beholder og driften i et andet selskab, som medarbejderen overtager. Du kan lave en forudgående skattefri aktieombytning, hvis du ikke allerede har et holdingselskab, nedsætte selskabskapitalen og så videre.

I visse tilfælde skal du opfylde særlige betingelser, for eksempel have en tilladelse fra skat. De vil ofte knytte betingelser til tilladelsen, og måske, at kapitalandelene ikke må videresælges i en 3-årig periode.

Som det fremgår, er der en række muligheder ved ejerskifte, der kan være gode, hvis man tænker sig om i tide.

Kontakt din lokale Ret&Råd advokat og få afdækket potentialet i din virksomhed, så du kan ejerskifte med bedst mulige resultat.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.