Kan mine kreditorer komme efter min mand, hvis jeg giver ham gaver?

Som udgangspunkt kan ægtefæller frit give hinanden gaver. Er gaven større end de såkaldte lejlighedsgaver, er det vigtigt, at I opretter en gaveægtepagt for at sikre, at eventuelle kreditorer ikke kan kræve udlæg i gaven.

Ægtefæller kan som udgangspunkt frit give hinanden gaver. Indtil den 1. januar 2018 var det dog et krav for gavedispositionens gyldighed, at der blev oprettet og tinglyst en ægtepagt. Ellers var overførslen ikke gyldig, hverken i forhold til omverdenen, dvs. gavegiverens kreditorer, eller i ægtefællernes indbyrdes forhold.

Kravet om ægtepagt omfattede ikke sædvanlige lejlighedsgaver, f.eks. jule- og fødselsdagsgaver, hvis værdi ikke stod i misforhold til gavegiverens økonomiske forhold på gavetidspunktet.

Med virkning fra den 1. januar 2018 er kravet om gaveægtepagt blevet ophævet. Alle gaver – dvs. også dem, der ikke kan karakteriseres som sædvanlige lejlighedsgaver – er nu gyldige uden ægtepagt, men af bevismæssige årsager anbefales det, at der oprettes og underskrives et gavebrev mellem ægtefæller.

Også gaver mellem ægtefæller, som er givet før 2018, er fra den 1. januar 2018 blevet gyldige, medmindre der inden denne dato var anlagt sag om, at gaven var ugyldig.

Flere muligheder 

Ægtefæller har derfor mulighed for at indrette sig, som de finder bedst i situationen. De kan vælge, at den ene ægtefælle ejer alle aktiver, f.eks. hus, sommerhus og bil, hvis den anden ægtefælle driver risikable forretningsmæssige aktiviteter. I den situation kan den forretningsdrivende ægtefælles kreditorerne kun ”holde” sig til den forretningsdrivende ægtefælle, som har optaget gæld, og ikke den anden ægtefælle, som ejer aktiverne, f.eks. hus, sommerhus og bil.

På samme måde kan et ægtepar, som ejer hus, bil osv. i sameje, dvs. med en ejerandel på 50% hver, aftale, at den ene ægtefælle, der for at være på den sikre side i forhold til sin forretning og dennes eventuelle kreditorer, overdrager sin andel af hus, bil osv. til den anden ægtefælle som en gave. Dette kan nu ske uden, at der skal oprettes en gaveægtepagt for at sikre overdragelsens gyldighed mod gavegiverens kreditorer. Dog anbefales et gavebrev af bevismæssige årsager.

Hvis en ægtefælle går konkurs, er situationen imidlertid en anden. Her kan alle gaver – undtagen lejlighedsgaver – omstødes af konkursboet, hvis de er givet op til 2 år før fristdagen for konkursen. Gaver, som er givet indenfor 6 måneder fra konkursen, kan omstødes uden hensyntagen til giverens økonomiske situation på gavetidspunktet, mens gaver, som er givet senere, kun kan omstødes, hvis forskellige betingelser er opfyldt.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.