Boligsalg - Hvordan skal man forholde sig?

Benytter du en ejendomsmægler i forbindelse med et boligsalg, varetager vedkommende dine interesser og sørger også for det meste i forbindelse med salget af din bolig herunder udarbejdelse af købsaftale. Det er dog aldrig en dårlig idé, at sætte sig ind i reglerne på området – og hvad du skal være særligt opmærksom på omkring boligsalg. Det ser vi nærmere på i det følgende.

Boligsalg? Det skal du være opmærksom på

Selvom du har din bolig til salg gennem en ejendomsmægler, og denne som regel varetager det meste i forbindelse med boligsalget, så er der nogle områder, du bør være opmærksom på.

Advokatforbehold – også for sælger

Med et advokat/rådgiver forbehold i købsaftalen kan alle papirerne gennemgås af købers boligadvokat, inden købers tilbud på købet bliver endeligt – også selvom køber har underskrevet købsaftalen.  Boligadvokaten kan i kraft af forbeholdet annullere købsaftalen uden, at det koster køber noget. Boligadvokaten kan desuden ændre, præcisere og tilføje vilkår i købsaftalen.

Som sælger har man ingen lovbestemt fortrydelsesret. Det vil sige, at når aftalen er underskrevet, er sælger bundet af indholdet, og det er derfor mindst lige så vigtigt for sælger, som for køber at sørge for at få et advokatforbehold indføjet i købsaftalen.

Tilstandsrapporten er for sælgers skyld

En tilstandsrapport udarbejdes for din skyld – ikke for købers. Når du ved boligsalg får udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport på din ejendom og i øvrigt tilbyder køber at betale ½-delen af præmien på en ejerskifteforsikring og fremlægger et ejerskifteforsikringstilbud, så bliver du fritaget for det 10-årige ansvar for skjulte fejl og mangler ved ejendommen, du ellers ville blive pålagt.

Sælger har loyal oplysningspligt

I forbindelse med boligsalg skal du som sælger opfylde din loyale oplysningspligt. Det betyder, at selvom du har fået udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport for ejendommen, så kan du fortsat gøres ansvarlig for ulovlige bygningsindretninger, forhold på grunden, og hvis der i øvrigt er forhold ved ejendommen, som du er vidende om, men ikke har oplyst.

Få rådgivning om boligsalg

Ret&Råds lokale boligrådgivere har stor erfaring med bolighandel og rådgiver hver dag både købere og sælgere. Står du foran et boligsalg, så kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe dig.