Ret&Råd Rønne, advokater, Ret&Råd Bornholm Ret&Råd Rønne, advokater, Ret&Råd Bornholm

Ret&Råd Advokat Bornholm - Rønne

Afdelingen i Rønne St. Torv 11, 1 3700 Rønne

E-mail: bornholm@ret-raad.dk Telefon: +45 56 91 11 40 Sikker e-mail: bornholm@ret-raad.dk CVR: 2043 3094

Kontorinformation

Advokat i Rønne på Bornholm

Ret&Råd Nexø er en del af Ret&Råd Bornholm, som er repræsenteret i Nexø og Rønne.

Vi har et godt og tæt samarbejde med øvrige rådgivere, herunder revisorer, ejendomsmæglere, banker og offentlige institutioner.

Det er vores vision at være en tilgængelig, uafhængig og ansvarlig rådgiver, der skaber juridisk, økonomisk og personlig tryghed.

Vi bestræber os på at være træfbare, tale et forståeligt sprog, reagere over for henvendelser, overholde tidsfrister og give en hurtig, effektiv, personlig og korrekt sagsbehandling.

Vi kommer gerne ud til kunden i hjemmet eller på arbejdspladsen, hvis det ønskes, eller hvis det er mest hensigtsmæssigt.

Åbningstider:

Mandag - Torsdag: 8.00-16.00

Fredag: 8.00-15.30

Kontoret har åbent for telefoniske henvendelser fra kl. 09:00 – kl. 15:00 alle dage


Forsikring:

HDI - Gerling Forsikring


Vores seneste artikler

Regulering af leje i erhvervslejemål

Såvel lejer som udlejer kan i lejeperioden forlange lejen reguleret til markedslejen, hvis den gældende leje er væsentlig lavere eller højere end markedslejen.
Af Peter Paldan Sørensen Advokat (H)

Det skal med i en samejeoverenskomst for fast ejendom

Det er en god idé at indgå en samejeoverenskomst, når du køber fast ejendom med andre, for skulle I blive uenige, er det hensigtsmæssigt at have en klar aftale. Den bør f.eks. omhandle, hvordan fordeling af udgifter og indtægter skal foretages, eller hvorvidt hver især kan pantsætte sin andel af ejendommen.
Af Peter Paldan Sørensen Advokat (H)

Hvad er et boliglandbrug, og hvilke betingelser gælder for det?

Et boliglandbrug er en mindre landbrugsejendom, der som oftest ikke længere har interesse i en landbrugsmæssig drift. Vær opmærksom på de særlige betingelser, når du erhverver et boliglandbrug.
Af Peter Paldan Sørensen Advokat (H)

Ugyldige vand og varmeregnskaber

Vestre Landsret har tidligere taget stilling til om en lejer havde krav på tilbagebetaling af a conto bidrag indbetalt til udlejer, da forbrugsregnskaberne var ugyldige.
Af Peter Paldan Sørensen Advokat (H)

Husforsikring og advokatforbehold er en god investering

En aftale er en aftale, og når den er indgået, er den som udgangspunkt bindende. Inden for visse aftaleområder er der dog en fortrydelsesret. Det gælder blandt andet ved køb af fast ejendom, når ejendommen hovedsagelig er bestemt til beboelse for køberen. Husk advokatforbehold og ejerskifteforsikring.
Af Peter Paldan Sørensen Advokat (H)

Gaver og lån i levende live

Som regel er gaver skatte- eller afgiftspligtige, hvis de overstiger det beløb, som man normalt giver af værdi ved den pågældende lejlighed. Får man således en gave med en usædvanlig høj værdi i forhold til, hvad man normalt giver ved den pågældende lejlighed, da er gaven skattepligtig.
Af Peter Paldan Sørensen Advokat (H)

En ny ferielov er vedtaget!

Aftalen om den nye lov tager direkte udgangspunkt i de anbefalinger, regeringen i august 2017 fik overleveret af et udvalg bestående af arbejdsmarkedets parter.
Af Peter Paldan Sørensen Advokat (H)

Skriv et testamente og spar en del af arveafgiften

Et forslag om at afskaffe arveafgiften er kommet til politisk debat.
Af Peter Paldan Sørensen Advokat (H)

Opsigelse pr. e-mail

I dag foregår det meste kommunikation via e-mail. Kontrakter sendes pr. e-mail, lønsedlerne får medarbejderne elektronisk og spørgsmål til chefen sendes sjældent med almindelig post. E-mails er således en anerkendt del af kommunikationen mellem medarbejder og arbejdsgiver. Kan man så også opsige en medarbejder via e-mail?
Af Peter Paldan Sørensen Advokat (H)

Kan jeg komme til at hæfte for afdødes gæld?

Som altovervejende hovedregel er det således, at man alene er forpligtet i de retsforhold, hvor man selv påtager sig en forpligtelse, og det betyder, at man som altovervejende hovedregel ikke hæfter for de forpligtelser, som andre har indgået. I forbindelse med dødsboer kan situationen dog være anderledes.
Af Peter Paldan Sørensen Advokat (H)

Kan julegaven byttes?

Julen står for døren og snart begynder julegaveindkøbene for alvor. Hvis gaverne skal byttes er der dog forskel på, om du køber julegaverne i en fysisk butik eller på nettet. Byttereglerne er nemlig forskellige.
Af Peter Paldan Sørensen Advokat (H)

Ansættelseskontrakt

Har du som medarbejder krav på en ansættelseskontrakt? Og hvad skal du som arbejdsgiver være opmærksom på?
Af Peter Paldan Sørensen Advokat (H)

Registrering i RKI

RKI – også tidligere kaldet ”Ribers” - er Danmarks største register over dårlige betalere. Både offentlige og private virksomheder bruger registreret.
Af Peter Paldan Sørensen Advokat (H)

Hvad er en ungdomskontrakt?

Nogle gange vil man opleve, at unge vil få mulighed for at indgå en ungdomskontrakt, når de har begået en kriminel handling. Indgår man en sådan kontrakt, vil man ca. 1 år efter dommen kunne fremvise en ren straffeattest - mod normalt ca. 3 år.
Af Peter Paldan Sørensen Advokat (H)

Vær opmærksom på saglighed i opsigelsen

Når du skal opsige en medarbejder, er der forskellige forhold, du skal være opmærksom på.
Af Peter Paldan Sørensen Advokat (H)