Husforsikring og advokatforbehold er en god investering

En aftale er en aftale, og når den er indgået, er den som udgangspunkt bindende. Inden for visse aftaleområder er der dog en fortrydelsesret. Det gælder blandt andet ved køb af fast ejendom, når ejendommen hovedsagelig er bestemt til beboelse for køberen. Husk advokatforbehold og ejerskifteforsikring.

Husk advokatforbeholdet

Det kan være særdeles dyrt at fortryde en handel om køb af en ejendom.

Fortrydelsesretten er betinget af, at køber senest 6 hverdage efter aftalens indgåelse giver skriftlig underretning til sælgeren om, at man ønsker at træde tilbage fra aftalen, og køber skal inden for samme frist betale en godtgørelse på 1% af købesummen til sælgeren.

Indgår man en aftale om køb af en ejendom uden forbehold af advokat eller en bankgodkendelse, kan man ikke efterfølgende ændre på forholdene.

Derfor er det altid en god ide at indføje et advokat– og bank/finansieringsforbehold i en købsaftale, så man har mulighed for at lade sin rådgiver gennemgå samtlige dokumenter og finde ud af, om der er forhold/vilkår i købsaftalen, der bør ændres. Medfører denne gennemgang, at handlen ikke gennemføres, skal der derved ikke betales noget beløb til sælgeren.

Køb af en ejendom er af en overordentlig stor økonomisk betydning, og det er derfor meget vigtigt, at man har fuldstændig klarhed over de enkelte vilkår i købsaftalen, herunder de almindelige vilkår.

Det er også overordentlig fornuftigt at tage et bank/finansieringsforbehold, så man kan være sikker på, at handlen økonomisk kan hænge sammen.

Det er også overordentlig fornuftigt at tage et bank/finansieringsforbehold, så man kan være sikker på, at handlen økonomisk kan hænge sammen.

Det er sjældent, at en ejendom ikke er forsikret, og man skal forbeholde sig, at ejendommen kan forsikres på normale vilkår til normal præmie i et anerkendt selskab i forbindelse med en overdragelse af ejendommen.

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom trådte i kraft 1. januar 1996, og et af kapitlerne omhandler tilstandsrapporter, el-installationsrapporter og oplysning om ejerskifteforsikring.

Reglerne gælder køb af fast ejendom, når ejendommen hovedsaglig har været anvendt til beboelse for sælger, eller hovedsageligt er bestemt til beboelse for køberen.

Har køberen fra sælgeren modtaget en tilstandsrapport og en el-installationsrapport samt oplysning om ejerskifteforsikring, og tilbud fra sælger om at betale halvdelen af forsikringsudgiften, kan køberen ikke over for sælgeren påberåbe sig, at en bygnings fysiske tilstand er mangelfuld, eller at en bygningsdel- varme- ventilations- eller sanitetsinstallationer ikke er funktionsdygtige eller er ulovlige i henhold til offentlige forskrifter.

Køberen kan heller ikke over for sælgeren påberåbe sig, at en fejl burde være nævnt i tilstands- eller el-installationsrapporten.

Når handlen er omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse, kan man alene gøre krav gældende over for sælgeren, hvis sælgeren har handlet svigagtig.

Der er en lang række betingelser for, at reglerne finder anvendelse, men udgangspunktet er i dag, at i hvert fald parcelhuse bliver solgt med tilstandsrapport etc.

Mangler kan i disse situationer evt. gøres gældende over for ejerskifteforsikringsselskabet i det omfang, de ikke er undtaget for ejerskifteforsikringen.

Ejerskifteforsikring dækker mangler, der ikke er nævnt

Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at ejerskifteforsikringen kun dækker i henhold til policevilkårene af policen, og de fejl/mangler, der ikke er nævnt i tilstandsrapporten.

Ejerskifteforsikring dækker kun de forhold, der er usædvanlige i forhold til et tilsvarende hus med tilsvarende alder og tilsvarende vedligeholdelses tilstand.

Ejerskifteforsikring betaler sig

Mange vælger ikke at tegne en ejerskifteforsikring, men der kan dukke uventede forhold op, der kan være dækket af ejerskifteforsikringen. Udgiften til ejerskifteforsikringen (hvor sælger skal betale halvdelen af den tilbudte præmie) er som udgangspunkt beskeden i forhold til de samlede udgifter i forbindelse med købet af ejendommen.

Præmien afhænger af dækningsomfang og længden af forsikringsperioden.

Det er mange gange et holdnings/temperamentsspørgsmål, om man vil tegne en ejerskifteforsikring, men jeg opfordrer altid mine klienter til at gøre dette.

Det er en stor beslutning at købe fast ejendom, og de er vigtigt, at man er tryg i sin beslutning – så tag et advokatforbehold og et finansierings/bankforbehold og tegn også gerne en ejerskifteforsikring.

Ved du vide mere om køb af fast ejendom, når ejendommen hovedsagelig er bestemt til beboelse for køberen, henviser vi til lovbekendtgørelse LBK 2015-09-22 nr. 1123.

Læs mere i denne artikel om ejerskifteforsikring.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.