Ret&Råd Advokat Jacob Bartholin Holm

Jacob Bartholin Holm

Advokat (H)


Ret&Råd Advokater København Kontorfællesskab
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K
+45 70 70 16 09
Ret&Råd Advokater Gentofte Kontorfællesskab
Strandvejen 100
2900 Hellerup
+45 77 34 28 20

E-mail: jbh@ret-raad.dk Krypteret e-mail: kbh-jbh@ret-raad.dk Telefon: +45 69 66 30 19 CVR: 38 10 03 94

Faglig profil:

Jeg har specialiseret mig inden for forsikrings- og erstatningsret samt fast ejendom.

Inden for disse områder har jeg omfattende procedureerfaring. Jeg fik møderet for Højesteret i november 2015.

Forsikring og erstatning

Jeg har bl.a. gennem min tidligere ansættelse i advokatfunktionen hos et større forsikringsselskab fået en omfattende erfaring med sager og tvister om bl.a. ejerskifteforsikring, byggeskadeforsikring og private ansvars- og indboforsikring. Herudover har jeg stor erfaring med sager og tvister, hvor skadevolder er repræsenteret af et forsikringsselskab.

I disse sager er det udelukkende forsikringstagers og skadelidtes interesser jeg varetager. Jeg opgør erstatningskrav og fremsætter krav over for forsikringsselskabet, ligesom jeg hjælper med at forfølge kravet ved Ankenævn for Forsikring, Domstolene og/eller ved gennemførelse af syn og skøn.

Inden for erstatningsret har jeg stor erfaring med færdselsulykker, faldskader, arbejdsskader og voldsoffersager.

I disse sager varetager jeg udelukkende skadelidtes interesse. Jeg opgør erstatningskrav og fremsætter det over for den ansvarlige. Vil den erstatningsansvarlige ikke betale erstatningen (ofte forsikringsselskabet), hjælper jeg med at gennemføre erstatningskravet ved en retssag.

Fast ejendom

Jeg rådgiver boligkøbere om køb af hus, ejerlejlighed eller andelsbolig. Jeg gennemgår alle handlens dokumenter og sikrer, at du får alle de nødvendige oplysninger fra sælger eller ejendomsmægleren. Hvis du køber hus eller sommerhus gennemgår jeg også tilstandsrapport og elrapport m.m.
Opstår der tvister efter købet - ofte i form af mangler ved huset eller lejligheden, kan jeg hjælpe dig med at gennemføre krav mod sælger, den bygningssagkyndige eller forsikringsselskabet.

Jeg rådgiver i sager og tvister vedr. mangelfuldt udført entreprisearbejde. Jeg varetager typisk Bygherres interesser bl.a. i forbindelse med registrering af mangler og forfølgning af krav ved Voldgift eller via Domstolene.

Frivilligt arbejde

Jeg er formand for Appeludvalget under Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF). 
Jeg har gennem de sidste 12 år siddet i bestyrelsen for andelsboligforeningen AB Søpassagen, som jeg har været med til at gøre til Danmarks første CO2 neutrale andelsboligforening.

Oplysninger om advokatfirmaet

Advokat Jacob Bartholin Holm er organiseret som personlig virksomhed. Jeg er beskikket af Justitsministeriet.'Advokatfirmaet er forsikringsdækket i CNA Hardys i overensstemmelse med de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Som kunde vil du altid modtage et overslag over hvad din sag vil koste. Som udgangspunkt vil salæret fastsættes ud fra sagens værdi eller betydning for dig, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, det med sagen forbundne ansvar samt sociale hensyn. Jeg undersøger altid, om du kan opnå fri proces eller dækning fra din retshjæpsforsikring. I nogle sagstyper kan aftales et fast salær.

I hver enkelt sag undersøges om der skulle være interessekonflikter i sagen der gør, at jeg ikke kan varetage sagen. Det gælder tillige i de tilfælde, hvor det aftales, at jeg samarbejder med andre om ydelse af bistand.

Advokatfirmaets klientkonto er i Arbejdernes Landsbank.

Forsikringsselskab og garantistiller: CNA Hardy, Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K

Du kan læse min persondatapolitik her.

Læs mere på Ret&Råd Advokater København og Boligadvokater Ret&Råd København.

Jeg er medlem af

Mine seneste artikler

Hvilke forsikringer skal du have som selvstændig?

Som selvstændig erhvervsdrivende er det vigtigt, at du har de rigtige forsikringer, så du ikke selv står med en kæmpe regning, skulle uheldet eller ulykken være ude. Når det handler om valg af forsikringer til dit selskab, så har det afgørende betydning, hvilke specielle behov din virksomhed har, og hvilke risiko du selv kan bære for eventuelle fejl og ulykker.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Kan mit forsikringsselskab ophæve min forsikring?

Hvis du af den ene eller anden grund har glemt at betale en årlig præmie på en af dine forsikringer, betyder det ikke, at dit forsikringsselskab bare kan ophæve din forsikring. Forsikringsselskabet skal leve op til en række formelle krav, og du har også mulighed for at klage, hvis opsigelse ikke overholder reglerne.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Hvad betyder rejsevejledningen for din rejseforsikring?

Hvis du havde planlagt en sommerferie i udlandet, skal du være særligt opmærksom på Udenrigsministeriet rejsevejledning. Udenrigsministeriet har i sin rejsevejledning frarådet alle ikke nødvendige rejser (orange) til stort set alle lande i verdenen undtagen Tyskland, Island og Norge (gul).
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)