Hvad skal min virksomhed være opmærksom på ved stormskader?

Hvordan er erhvervsdrivende egentlig stillet hvis virksomheden har været udsat for stormflod?

Stormflod

Igennem de sidste par år, og senest i oktober i år, har vi oplevet, at dele af Danmark har været udsat for en stormflod.

Stormflod er et begreb, der dækker over oversvømmelser som følge af ekstrem høj vandstand. Det er Naturskaderådet, som tidligere var kendt som Stormrådet, der afgør, hvorvidt et område har været ramt af en stormflod eller ej.

Stormflod er desværre også kendetegnet ved, at det medfører omfattende skader. Vi hører mest om skader forårsaget af stormflod hos private, men hvordan er din virksomhed egentlig stillet, hvis din virksomhed bliver ramt af en stormflod?

I langt de fleste erhvervsforsikringer fremgår det af betingelserne for dækning, at skader forårsaget af stormflod er udtaget for dækning. Udgangspunktet er altså, at du som virksomhedsejer, ikke har forsikringsdækning, hvis skaderne er forvoldt ved stormflod.

Man er som erhvervsdrivende dog stillet på nogenlunde samme måde som private forbrugere, hvis man har haft skade på bygninger eller løsøre, som følge af stormflod, og Naturskaderådet har afgjort, at dit område har været ramt af en stormflod. I den situation vil din virksomhed kunne få erstatning gennem Naturskaderådet.

Der er dog nogle væsentlige betingelser, der skal være opfyldt før din virksomhed, kan få erstatning:

  1. Naturrådet skal have afgjort, at der har været stormflod i præcis det område, hvor virksomheden ligger placeret.
  2. Skaderne må ikke være dækket af virksomhedens normale forsikringer. I praksis betyder det, at en virksomhed – uanset hvad – altid først skal anmelde skaderne til virksomhedens eget forsikringsselskab. Det er faktisk først når virksomhedens eget forsikringsselskab har afvist dækning, at der kan søges om erstatning gennem Naturskaderådet.
  3. Det beskadigede skal være brandforsikret, hvad enten skaden er opstået på en erhvervsejendom eller på løsøre.

Det er ofte betingelse nr. 3 ovenfor, som har givet anledning til nogle situationer, hvor virksomheden ikke kan opnå dækning for skader på enten erhvervsejendom eller på løsøre.

Baggrunden for, at der overhovedet er en betingelse nr. 3 er, at der på brandforsikringer tegnet hos danske forsikringsselskaber hvert år betales et gebyr til netop Naturskaderådet. Det er således alene virksomheder, der har betalt et sådant gebyr, der kan opnå erstatning gennem Naturskaderådet.

Hvis din virksomhed har tegnet forsikringer hos et udenlandsk selskab, og virksomheden er beliggende i et område, hvor der kan være en risiko for stormskade, så skal du som virksomhedsejer være særdeles opmærksom på hvilke vilkår, der er gældende for din forsikring.

For i den situation, vil du ikke være omfattet af erstatningen efter stormflodsordningen varetaget af Naturskaderådet.

Det kan også være, at virksomheden alene har brandforsikring på bygningerne, men ikke på løsøret, og i den situation vil det alene være skader på bygningen, der vil være dækket, mens skaderne på løsøret ikke er dækket af nogle forsikringer.

Erstatning

Erstatning for skader forårsaget af stormflod opgøres i overensstemmelse med almindeligt anvendte principper i forsikringsbranchen, med udgangspunkt i erstatning til nyværdi eller erstatning til dagsværdi.

Ved nyværdi ved bygningsskader forstås det beløb, det vil koste at genoprette det beskadigede med samme byggemåde, byggematerialer mv. Ved nyværdi ved løsøre forstås det beløb, det vil koste at genafskaffe en tilsvarende ny genstand på skadestidspunktet. Ved dagsværdi forstås nyværdien med fradrag for den værdiforringelse, herunder slid og ælde, som kan konstateres på den pågældende ejendom, bygningsdel eller løsøre opgjort umiddelbart inden skadestidspunktet.

For erhvervsejendomme betales erstatning for nyværdi med fradrag for Naturskaderådet afskrivningspraksis, medmindre ejendommen inden skadens indtræden var værdiforringet med mere end 30 % af nyværdien. I den situation ydes der alene erstatning efter dagsværdi.

Erstatningen for løsøre afhænger af karakteren af løsøret. For råvarer opgøres det til dagsværdi. For færdigvarer, egen produktion ydes der erstatning svarende til det beløb, virksomheden kunne have tjent på varerne. For inventar og driftsudstyr opgøres det til nyværdi. Hvis det er unikamodeller eller tabte data ydes der erstatning svarende til fremstillingsprisen. Kontanter, smykker, kunst og tilsvarende værdigenstande erstattes som udgangspunkt ikke.

Der er mange forhold at være opmærksom på, og ønsker du en uvildig vurdering af dine forsikringsdækninger, er du velkommen til at kontakte dit lokale Ret&Råd kontor.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.