Mit barn er kommet alvorligt til skade – er der mulighed for erstatning?

Børn kan ligesom voksne komme alvorligt til skade. Skaden kan ske i forbindelse med leg eller på anden vis. Men hvis ulykken er sket, hvad skal du som forældre være opmærksom på i forhold til at få erstatning til dit barn?

Hvis dit barn har fået en skade, er det vigtigt at få anmeldt ulykken til din ulykkesforsikring. Din ulykkesforsikring dækker i et vist omfang nogle behandlingsudgifter, så skader om muligt begrænses mest muligt. Din ulykkesforsikring vil også dække en godtgørelse for varigt mén hos dit barn, hvis skaden medfører varige mén.

Er der en erstatningsansvarlig?

Det er vigtigt at få undersøgt, hvad årsagen var til, at dit barn kom til skade. Det kan nemlig godt være, at der er en eller flere, der har handlet – eller undladt at handle – på en sådan måde, at det har medført et erstatningsansvar.

Hvis eksempelvis skaden er sket mens dit barn er i daginstitution, så kan det være, at skaden er sket som følge af, at institutionens ansatte ikke har haft tilstrækkelig opsyn med dit barn. Skaden kan også være sket som følge af et andet barns handlinger. Det kan også være, at skaden er sket fordi, der har været en indretning i daginstitutionen, som har været uhensigtsmæssig, og det har medført, at dit barn har fået en skade.

Nedenfor har jeg samlet et par eksempler:

Vuggestue var ansvarlig for en to-årig drengs øjenskade

Under ophold i en vuggestue beskadigede en to år gammel dreng sit øje, der måtte fjernes, idet han under leg løb ind i låsegaflen til lukkemekanismen på en havelåge mellem vuggestuens og børnehavens legepladser. Vuggestuen havde haft et tilstrækkeligt opsyn med barnet, men vuggestuen var erstatningsansvarlige over for barnet som følge af, at låsemekanismen havde haft et fremspring på 5 cm, som netop var anbragt i en for små børn farlig højde. Vuggestuen skulle betale mén-godtgørelse og svie og smerte til barnet.

Manglende instruktion i brugen af trampolin medførte erstatningsansvar for efterskole

Efter undervisning på en efterskole ville en 16-årig elev vise en kammerat, at han havde lært at lave en baglæns saltomortale på efterskolens trampoliner, men han kom ikke helt rundt og landede på hovedet og fik et smæld i nakken.

Efterskolen var erstatningsansvarlige for ulykken fordi efterskolen ikke havde givet eleven tilstrækkelig instruktion i brugen af trampolinen. Skolen havde faktisk direkte opfordret eleven til at øve sig på trampolinen, og det betød i den konkrete sag, at efterskolens manglende instruktion i korrekt og forsvarlig anvendelse af trampolinen betød, at efterskolen var erstatningsansvarlig over for eleven. Efterskolen skulle betale mén-godtgørelse til eleven samt godtgørelse for svie og smerte.

De to eksempler viser, at eksempelvis skoler og institutioner er underlagt en relativ streng vurdering i forhold til deres ansvar over for børn, der er overladt i deres varetægt. Det betyder ikke, at institutioner eller skoler altid er ansvarlige for skader, men hvis der er noget institutionen eller skolen kunne have gjort anderledes, så ulykken kunne have været undgået, så vil der formentlig være et erstatningsansvar over for barnet.

Du kan godt selv være erstatningsansvarlig over for dit eget barn

Hvis eksempelvis skaden er sket mens dit barn passes af dig, ja, så kan det faktisk godt være, at du selv har et erstatningsansvar over for dit barn. Det illustrerer nedenstående eksempler.

Far erstatningsansvarlig for sin søns skader

Under besøg hos bedsteforældre med sin far, faldt en 1 år og 8 måneder gammel dreng i bedsteforældrenes havebassin. Ulykken skete mens faderen i 7 – 8 minutter ikke havde drengen under opsyn. Ulykken efterlod barnet svært hjerneskadet og multihandicappet. Faderen ansås erstatningsansvarlig over for drengen som følge af, at faderen havde forladt barnet uden at sikre sig at andre holdt øje med barnet og uden at vide, hvornår faderen selv ville komme tilbage til barnet.

Hvem er erstatningsansvarlig – faderen eller ungdomsskolen?

En far havde på grund af pasningsproblemer fået lov til at tage sin søn på 3 år og 9 måneder med på sit arbejde i en kommunal ungdomsklub. I den kommunale ungdomsklub var der en motocrossbane, som blev benyttet af unge mellem 6 og 18 år.

Der var parkeret motocross cykler rundt omkring på værkstedet. Drengen var kravlet op på en motocross cykel, som så væltede ned over ham på en sådan måde, at styret ramte drengens hoved ved det ene øje. Drengen blev blind på øjet og fik en hjerneskade. Ulykken skete i det korte øjeblik, hvor faderen havde vendt sig væk fra drengen for at vaske hænder.

Spørgsmålet i denne sag var, om faderen og/eller ungdomsklubben var erstatningsansvarlige for ulykken. Faderen blev fundet erstatningsansvarlig, fordi det måtte stå faderen klart, at der havde været nærliggende risiko for, at en farlig situation kunne opstå, når han havde taget en 3 år og 9 måneder gammel dreng med ind i værkstedet. Faderen havde altså haft en forpligtelse til at have et skærpet opsyn med drengen. Dette ansvar havde faderen ikke levet op til, og faderen var erstatningsansvarlig over for drengen.

Ungdomsklubben var derimod ikke erstatningsansvarlig, selvom indretningen af værkstedet og parkeringen af motocross cyklerne var stærkt uhensigtsmæssig, set i forhold til en dreng på 3 år og 9 måneder. Men, netop fordi ungdomsklubben var indrettet til større børn og slet ikke var egnet til mindre børn, så var den uhensigtsmæssige indretning ikke så alvorlig, at den medførte erstatningsansvar for ungdomsklubben.

Der kan være flere erstatningsansvarlige

De to sidste eksempler er triste situationer, og også sager, som nok ikke var kommet så langt, hvis det ikke var fordi faderen i begge eksempler havde en selvstændig ansvarsforsikring. Der var således tale om sager, hvor det var faderens ansvarsforsikringsselskab, som førte sagerne på vegne af fædrene. Eksemplerne illustrerer også, at der kan være flere forskellige erstatningsansvarlige, hvorfra der kan opnås erstatning eller godtgørelse til dit barn.

Hvis dit barn er kommet alvorligt til skade, er det derfor vigtigt, at få undersøgt, om der er nogle mulige erstatningsansvarlige skadevoldere, ligesom det er vigtigt, at få anmeldt skaden til dem eller deres ansvarsforsikringsselskab. Det kan i praksis godt betyde, at skaden skal anmeldes til en eller begge bedsteforældres ansvarsforsikringsselskab, hvis ulykken er sket under disses opsyn.

Hvis dit barn er kommet til skade, og du ønsker en uvildig vurdering af, om der er mulighed for at opnå erstatning eller godtgørelse fra andre steder end din ulykkesforsikring, så er du velkommen til at kontakte Jacob Bartholin Holm

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.