Ret&Råd Advokater Hinnerup Syd Ret&Råd Advokater Hinnerup Syd

Ret&Råd Advokater Hinnerup Syd

Bogøvej 15 8382 Hinnerup

Kontorinformation

Kære besøgende på Ret&Råd Hinnerup Syds hjemmeside.

På grund af coronavirus vil vi begrænse afholdelse af møder, som i videst muligt omfang i stedet vil blive afholdt over telefonen. Har vi allerede planlagt et fysisk møde, kontakter vi dig med henblik på at aftale nærmere herom.

Derudover beder vi alle nye kunder om at henvende sig på mail hinnerup-privat@ret-raad.dk, og ikke ved at møde op på kontoret.

Har du spørgsmål til din sag, beder vi dig kontakte advokat Jette Jessen på telefonnummer +45 87 64 11 17.

Venlig hilsen

Ret&Råd Hinnerup Syd ved advokat Jette Jessen

Advokat i Hinnerup

Ret&Råd Hinnerup Syd er beliggende i Favrskov Erhvervscenter, som er et moderne kontorhus i udkanten af Hinnerup.
Advokatfirmaet yder juridisk rådgivning på et højt specialiseret niveau inden for vore kerneområder privatrådgivning, dødsbobehandling og konfliktløsninger (retssager).

Vi lægger vægt på hurtig, kompetent og serviceorienteret sagsbehandling, og du kan som kunde hos os være sikker på at få ærlige og klare svar på de muligheder der er, og om sagen ”kan bære” økonomisk og juridisk.

Vi har kontorfællesskab med Ret&Råd Hinnerup Nord og Ret&Råd Aarhus Nord.

Åbningstider: Mandag-torsdag: 08:30-16:00 Fredag: 08:30-15:00

Vores seneste artikler

Fremtidsfuldmagt

Er det et spørgsmål om spådom og krystalkugler? Nej, det er faktisk et spørgsmål om juridisk sund fornuft.
Af Jette Jessen Advokat (H)

Når børn skal arve

I Danmark skal børn skal være fyldt 13 år før de må påtage sig et lønnet fritidsjob. Den indtægt, de modtager herfra, kan de som udgangspunkt selv bestemme over – i hvert tilfælde fra de fylder 15 år.
Af Jette Jessen Advokat (H)

Kan et uskiftet bo misbruges?

I Danmark har ægtefæller en helt unik arvemæssig rettighed, som ikke kendes i andre lande bortset fra Norge og Island. Den går ud på, at når den første af ægtefællerne dør, så kan den længstlevende vælge at overtage boet som uskiftet – vi siger, at længstlevende sidder i uskiftet bo.
Af Jette Jessen Advokat (H)

Uskyldig til det modsatte er bevist? Ikke i sager om pengekrav

Fra tv-serier og film ved vi, at en tiltalt er uskyldig, indtil anklageren ”udenfor enhver tvivl” har bevist det modsatte. Sådan er det ikke, når retssagen drejer sig om pengekrav – det der kaldes civile retssager. I denne artikel kan du blive klogere på hvorfor det er anderledes i denne type sager
Af Jette Jessen Advokat (H)

Gaver og jura

En gave er i henhold til juridisk ordbog defineret som, ”det forhold at, giveren overfører en økonomisk fordel til modtageren, som udslag af gavmildhed”. Det vil blandt andet sige, at der ikke forventes at blive ydet nogen modydelse.
Af Jette Jessen Advokat (H)

Udenlandske ægteskaber – hvad skal jeg være opmærksom på?

Vi lever i en globaliseret tid, og det betyder af gode grunde, at stadig flere mennesker forelsker sig i og gifter sig med hinanden på tværs af statsborgerskaber og landegrænser, og det betyder, at mange bosætter sig i andre lande end det land, som de er statsborgere i eller det de blev gift i.
Af Jette Jessen Advokat (H)

Fremtidsfuldmagt – en enkel og billig ”forsikring” for virksomhedsejere

I disse uger skrives der meget om fremtidsfuldmagter, og fokuspunktet er ofte privatpersoners sikring af, hvordan der skal disponeres over privatformuen i tilfælde af demens eller lignende.
Af Jette Jessen Advokat (H)

Hvordan må jeg bruge mit sommerhus?

I Danmark er det, som udgangspunkt ikke tilladt at benytte ens sommerhus til helårsbeboelse, der er dog nogle undtagelser.
Af Jette Jessen Advokat (H)

Kan jeg blive opsagt, hvis jeg bliver syg?

Sygdom kan man jo ikke ”gøre for”, og det er derfor såkaldt lovligt forfald, hvis du bliver syg og ikke kan udføre dit arbejde. Til gengæld har du pligt til at meddele din arbejdsgiveren, at du er syg. Du er dog ikke forpligtet til at fortælle, hvad du fejler, og heller ikke pligt til på eget initiativ at indsende en lægeerklæring.
Af Jette Jessen Advokat (H)

Sameje – når to eller flere ejer et aktiv sammen

Hvis to eller flere personer ejer et aktiv sammen, taler man juridisk set om ”et sameje”. Det er for så vidt uden betydning, hvilken relation ejerne har til hinanden - om de er ægtefæller, samlevende, søskende, børn/forældre, kollegaer, venner eller fremmede – det er stadig et sameje. I praksis etableres samejer i alle disse kategorier, men det mest udbredte er utvivlsomt ægtefællers sameje om familiens bolig. Samejer etableres i det hele taget typisk om fast ejendom og virksomhed, men kan også være om en bil, båd eller andre forbrugsgoder.
Af Jette Jessen Advokat (H)