Ret&Råd Advokater Hinnerup Nord Ret&Råd Advokater Hinnerup Nord

Ret&Råd Advokater Hinnerup

Bogøvej 15 8382 Hinnerup

E-mail: hinnerup@ret-raad.dk Telefon: +45 87 64 11 12 Sikker e-mail: hinnerup-privat@ret-raad.dk CVR: 38 23 68 30

Kontorinformation

Advokat i Hinnerup

Ret&Råd Hinnerup er et advokatfirma med mange års solid erfaring inden for advokatrådgivning til private og erhvervslivet.

Vores advokatfirma i Hinnerup yder hurtig, kompetent og serviceorienteret sagsbehandling med fokus på kundens situation. Som advokater tilbyder vi personlig og professionel juridisk rådgivning baseret på specialiseret og opdateret viden.

Vores kerneområder er: 

  • Testamenter
  • Fast ejendom
  • Retssager
  • Dødsboer
  • Fuldmagter
  • Ægtepagter
  • Erstatning

Som advokatfirma i Hinnerup har vi et stærkt lokalt kendskab på tværs af områderne omkring Hinnerup, Favrskov og Aarhus. Vi er en del af Ret&Råd-kædens landsdækkende juridiske netværk af dygtige advokater på tværs af juridiske specialer.

Hvem er Ret&Råd Hinnerup?

Vores advokatfirma i Hinnerup består af advokat Jette Jessen, bobehandler ved skifteretten i Randers, samt advokatsekretær Lisbeth Fabricius Thomsen. Vi danner et meget solidt juridisk team og er højt specialiserede inden for juridisk rådgivning til private, hvor vi har stor viden og erfaring med rådgivning om testamente, fast ejendom, retssager, dødsboer, fuldmagter, ægtepagter og erstatning.

Vi lægger vægt på hurtig, kompetent og serviceorienteret sagsbehandling, og du kan som kunde hos os være sikker på at få ærlige og klare svar på de muligheder der er, og om sagen ”kan bære” økonomisk og juridisk.Vi er medlemmer af Danske Familieadvokater, Danske Arveretsadvokater, Advokatforeningen for forsikrings- og erstatningsret og brancheforeningen Danske Advokater. 

Hvor ligger Ret&Råd Hinnerup?

Vores advokatfirma i Hinnerup er placeret i Hinnerups erhvervsområde i Favrskov Erhvervscenter:

Bogøvej 15
8382 Hinnerup

Ret&Råd Hinnerup har fri parkering lige ude for døren.

Åbningstider:

Mandag-torsdag: 08:30-16:00 Fredag: 08:30-15:00


Vores seneste artikler

Hvem skal jeg indsætte som fuldmægtig i min fremtidsfuldmagt?

Den populære fremtidsfuldmagt har nu eksisteret i mere end tre år, og danskerne har taget den til sig. Hvilke overvejelser skal du gøre dig, før du vælger fuldmægtige? Husk at en fremtidsfuldmagt ikke nødvendigvis afspejler arveforholdene.
Af Jette Jessen Advokat (H)

Hvem får forældremyndigheden over mine børn, hvis jeg dør?

Hvem overgår forældremyndigheden til, hvis dit barn skulle miste en af eller begge sine forældre? Det er hårde tanker, men det kan vise sig at være godt at have tænkt over det og handlet på det. En løsning kan være det såkaldte børnetestamente.
Af Jette Jessen Advokat (H)

Fremtidsfuldmagt

Er det et spørgsmål om spådom og krystalkugler? Nej, det er faktisk et spørgsmål om juridisk sund fornuft.
Af Jette Jessen Advokat (H)

Når børn skal arve

I Danmark skal børn skal være fyldt 13 år før de må påtage sig et lønnet fritidsjob. Den indtægt, de modtager herfra, kan de som udgangspunkt selv bestemme over – i hvert tilfælde fra de fylder 15 år.
Af Jette Jessen Advokat (H)

Kan et uskiftet bo misbruges?

I Danmark har ægtefæller en helt unik arvemæssig rettighed, som ikke kendes i andre lande bortset fra Norge og Island. Den går ud på, at når den første af ægtefællerne dør, så kan den længstlevende vælge at overtage boet som uskiftet – vi siger, at længstlevende sidder i uskiftet bo.
Af Jette Jessen Advokat (H)

Uskyldig til det modsatte er bevist? Ikke i sager om pengekrav

Fra tv-serier og film ved vi, at en tiltalt er uskyldig, indtil anklageren ”udenfor enhver tvivl” har bevist det modsatte. Sådan er det ikke, når retssagen drejer sig om pengekrav – det der kaldes civile retssager. I denne artikel kan du blive klogere på hvorfor det er anderledes i denne type sager
Af Jette Jessen Advokat (H)

Gaver og jura

En gave er i henhold til juridisk ordbog defineret som, ”det forhold at, giveren overfører en økonomisk fordel til modtageren, som udslag af gavmildhed”. Det vil blandt andet sige, at der ikke forventes at blive ydet nogen modydelse.
Af Jette Jessen Advokat (H)

Hvem skal betale huslejen, hvis den ene part flytter?

Udgiften til bolig er for langt de fleste den største post på budgettet. Det kan derfor være attraktivt for kærester eller venner at flytte sammen, så I er to om udgiften. Til gengæld er det ikke ligegyldigt, om I begge står som lejere på lejekontrakten, eller om det bare er den ene. Tilsvarende er det også af stor betydning, om I begge køber en andelsbolig eller en ejerbolig, eller om det bare er den ene.
Af Jette Jessen Advokat (H)

Udenlandske ægteskaber – hvad skal jeg være opmærksom på?

Vi lever i en globaliseret tid, og det betyder af gode grunde, at stadig flere mennesker forelsker sig i og gifter sig med hinanden på tværs af statsborgerskaber og landegrænser, og det betyder, at mange bosætter sig i andre lande end det land, som de er statsborgere i eller det de blev gift i.
Af Jette Jessen Advokat (H)

Fremtidsfuldmagt – en enkel og billig ”forsikring” for virksomhedsejere

I disse uger skrives der meget om fremtidsfuldmagter, og fokuspunktet er ofte privatpersoners sikring af, hvordan der skal disponeres over privatformuen i tilfælde af demens eller lignende.
Af Jette Jessen Advokat (H)

Hvordan må jeg bruge mit sommerhus?

I Danmark er det, som udgangspunkt ikke tilladt at benytte ens sommerhus til helårsbeboelse, der er dog nogle undtagelser.
Af Jette Jessen Advokat (H)

Kan jeg blive opsagt, hvis jeg bliver syg?

Sygdom kan man jo ikke ”gøre for”, og det er derfor såkaldt lovligt forfald, hvis du bliver syg og ikke kan udføre dit arbejde. Til gengæld har du pligt til at meddele din arbejdsgiveren, at du er syg. Du er dog ikke forpligtet til at fortælle, hvad du fejler, og heller ikke pligt til på eget initiativ at indsende en lægeerklæring.
Af Jette Jessen Advokat (H)

Hvad sker der i fogedretten?

Store økonomiske omvæltninger forårsaget af arbejdsløshed, lønnedgang, skilsmisser eller uforudsete udgifter kan betyde, at der ganske enkelt ikke er penge nok til at betale alle regninger. Det bedste er selvfølgelig at aftale med kreditor, at du får henstand med betalingen eller en rimelig afdragsordning. Indimellem er en sådan aftale dog ikke mulig. Kreditor kan så vælge at sende kravet mod dig i fogedretten, men hvad sker der egentlig på et fogedretsmøde?
Af Jette Jessen Advokat (H)

Sameje – når to eller flere ejer et aktiv sammen

Hvis to eller flere personer ejer et aktiv sammen, taler man juridisk set om ”et sameje”. Det er for så vidt uden betydning, hvilken relation ejerne har til hinanden - om de er ægtefæller, samlevende, søskende, børn/forældre, kollegaer, venner eller fremmede – det er stadig et sameje. I praksis etableres samejer i alle disse kategorier, men det mest udbredte er utvivlsomt ægtefællers sameje om familiens bolig. Samejer etableres i det hele taget typisk om fast ejendom og virksomhed, men kan også være om en bil, båd eller andre forbrugsgoder.
Af Jette Jessen Advokat (H)