Heidi Toft Christensen, Ret&Råd Aalborg, Advokat Lene Astrup Treffer

Heidi Toft Christensen

Advokatsekretær


Ret&Råd Advokater Aalborg Strandgade 8
9400 Nørresundby
+45 38 42 43 00


Faglig profil:

Jeg er personlig sekretær for advokat Lene Astrup Treffer. Jeg har arbejdet som advokatsekretær siden 2002, og jeg har mange års erfaring med familieret. Derudover har jeg bred erfaring med dødsbobehandling, og i Ret&Råd Aalborg beskæftiger jeg mig med:

  • Testamenter
  • Ægtepagter
  • Dødsboer
  • Ejendomshandler
  • Samvær, bopæl & forældremyndighed
  • Fuldmagter
  • Bodeling & skilsmisse
  • Retssager i Familierretten

Læs Ret&Råd Aalborgs persondatapolitik.

Tilbage til Ret&Råd Aalborg.