Advokat Aalborg

Ret&Råd Aalborg

Østerbrogade 142 9400 Nørresundby

E-mail: aalborg@ret-raad.dk Telefon: +45 38 42 43 00 Sikker e-mail: aalborg@ret-raad.dk

Kontorinformation

Advokat i Aalborg/Nørresundby

Ret&Råd Aalborg er et advokatkontor med høj specialisering inden for ansættelsesret, familie- arveret, bopæls- og forældremyndighedssager, testamenter - ægtepagter og dødsboer, strafferet, gældssanering samt privates ejendomshandler. 

Hos os er du derfor sikret advokatrådgivning af høj faglig kvalitet inden for vores specialer. Vi lægger vægt på en tilgængelig og struktureret sagsbehandling samt målrettet og - for vores kunder - værdiskabende rådgivning. 


Åbningstider:

Man-torsdag kl. 8.00 – 16.00

Fredag kl. 8.00 – 15.00


Vores seneste blogs

Derfor bør du ikke nødvendigvis vælge uskiftet bo

Når ens ægtefælle dør har den overlevende ægtefælle en række muligheder, når boet efter afdøde skal skiftes. Dvs. at børne ikke får deres arv før længstlevende er død. Men uskiftet bo er ikke altid den bedste løsning. Læs her hvorfor.
Af Susan Sørensen Advokat

Begravelse - Hvordan og hvem betaler?

Når en person afgår ved døden er det typisk de nærmeste pårørende, der arrangerer begravelsen. De pårørende kan dog vælge at undlade at påtage sig i ansvaret og dermed omkostningerne for begravelsen.
Af Lene Astrup Treffer Advokat

Har du husket at give gaver før jul?

Bliv klogere på reglerne for store pengegaver – og hvorfor det kan være en fordel at benytte sig af muligheden.
Af Lene Astrup Treffer Advokat

Hvad betyder det at bodele og hvordan foregår det?

Når man indgår ægteskab opstår der det, man juridisk kalder et formuefællesskab mellem ægtefællerne. Mange forbinder formuefællesskabet med, at man så ejer alting sammen, uanset hvem af ægtefællerne, der formelt har navn på aktivet, eller uanset hvem der har skrevet under på gælden. Dette er imidlertid ikke tilfældet.
Af Susan Sørensen Advokat