Ret&Råd Advokater Aalborg Ret&Råd Advokater Aalborg

Ret&Råd Advokater Aalborg

Strandgade 8 9400 Nørresundby

E-mail: aalborg@ret-raad.dk Telefon: +45 38 42 43 00 Sikker e-mail: aalborg@ret-raad.dk CVR: 37515957

Kontorinformation

Kære besøgende på Ret&Råd Aalborgs hjemmeside,

Ret&Råd Aalborg følger regeringens anbefalinger, men bibeholder fuldt aktivitetsniveau.

Møder vil som udgangspunkt blive afholdt over telefonen. Har vi planlagt et fysisk møde med dig, kontakter vi dig for at aftale nærmere.

Vi holder os løbende orienteret om situationen, og alle kunder er fortsat velkomne til at kontakte os.

Advokat i Aalborg og Nørresundby

Ret&Råd Aalborg er et advokatkontor med advokater og sekretærer, der er særligt specialiseret inden for områderne med familie-, ansættelses- og strafferet.

Har du brug for en advokat i Aalborg, Nørresundby og omegn er du velkommen til at kontakte os på +45 38 42 43 00 , eller sende os en mail på:

aalborg@ret-raad.dk

Ret&Råd Aalborg yder advokatrådgivning i sager om:

 • Familie- & arveret
 • Testamente & ægtepagter
 • Skilsmisse & bodeling
 • Børn, forældremyndighed, samvær og bopæl
 • Ansættelsesret for arbejdsgiver og arbejdstager
 • Gældssanering
 • Ejendomshandler for private
 • Straffesager
 • Fuldmagter, både special, general og fremtidsfuldmagter
 • Dødsbobehandling
 • Retssager i Familieretten
 • Ægtefælleskifter
 • Familielån
 • Mediation for private

Vi er din lokale advokat i Aalborg og omegn. Hos os får du advokatrådgivning i øjenhøjde af høj faglig kvalitet inden for vores specialer. Vi lægger vægt på at vores rådgivning skal være værdiskabende for vores kunder, og vi går op i at vores sagsbehandling er tilgængelig, struktureret og målrettet til dig.

Vores advokater har begge møderet for landsretten og højesteret, og er begge medlem af Danske Familieadvokater, Det Gode Testamente samt Danske Advokater. Derudover er advokat (H) Lene Astrup Treffer medlem af Ansættelsesadvokater og advokat (H) Susan Sørensen medlem af Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Hvor ligger Ret&Råd Aalborg?

Ret&Råd Aalborg ligger ved vandet på den anden side af Limfjordsbroen og i gåafstand fra Aalborg station. Vores kontor og mødelokale er beliggende på:

Strandgade 8
9400 Nørresundby

Åbningstider: Mandag til torsdag kl. 8.00 – 16.00, fredag kl. 8.00 – 15.00

Forsikring: Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø.

Bankinformation: Kontoret har klientbankkonto i Nordjyske Bank, konto nr. 7450 1390327

Vores seneste artikler

Hvad betyder det at søge midlertidigt ægtefællebidrag?

Det kan have stor økonomisk betydning for begge parter, når man beslutter at flytte fra hinanden. I perioden, inden man formelt bliver separeret eller skilt, kan det blive nødvendigt med det såkaldte midlertidige ægtefællebidrag.
Af Susan Sørensen Advokat (H)

Landsretsdom: Deling af pension ved ægtepagt kan også gælde livrente

Ifølge ægtefælleloven kan man ved at oprette en ægtepagt aftale deling af alders-, kapital- eller ratepensioner. Det gælder dog normalt ikke deling af livrenter. Men Østre Landsret afsagde den 28. januar 2020 en dom, hvor man konkret accepterede en aftalt ligedeling af en livrente.
Af Lene Astrup Treffer Advokat (H)

Bodeling ved vielse i udlandet

Hvis I blev viet i udlandet, kan I møde udfordringer ved skilsmisse. For hvordan deler man boet, hvis ægteskabet er indgået uden for Danmark?
Af Susan Sørensen Advokat (H)

Hvordan kører en bobehandlersag, og hvordan sikres et godt forløb?

Når man bliver skilt, skal formuen deles, men det er ikke altid en let manøvre, hvis ikke begge parter er enige. En bobehandler hjælper med at skabe ligelig fordeling mellem parterne og sørger for, at de kommer videre på en god måde.
Af Lene Astrup Treffer Advokat (H)

Status på Familieretshuset

Med virkning fra 1. april 2019 trådte et nyt Familieretssystem i kraft. Statsforvaltningen blev nedlagt, og i stedet blev Familieretshuset oprettet med afdelinger rundt om i Danmark. Hvordan er det gået?
Af Susan Sørensen Advokat (H)

Nyt system til skilsmissesager med børn

Med det nye familieretlige system, er det primære fokus på barnets bedste. Det nye system blev vedtaget af Folketinget i december 2018, og træder i kraft den 1. april 2019.
Af Lene Astrup Treffer Advokat (H)

Ægtefælleloven 1 år efter ikrafttræden

Den 1. januar 2018 trådte den nye ægtefællelov i kraft. Advokat Susan Sørensen giver i sin artikel et overblik over de reviderede regler, og hvordan de har haft indflydelse på ægtefæller og deres formue.
Af Susan Sørensen Advokat (H)

Hvor mange gange kan arbejdsgiver forlænge din ansættelse?

Det kan ofte være hensigtsmæssigt, både for medarbejderen og for arbejdsgiveren, at det på forhånd er aftalt hvor længe ansættelsen varer.
Af Lene Astrup Treffer Advokat (H)

Tredjemandsbestemt særeje og det fremtidige generationsskifte

Ønsker du at give en gave eller at sikre, at arven skal være særeje - det såkaldte tredjemandsbestemte særeje, så er det vigtigt, at du i den forbindelse gør dig nogle overvejelser om, hvilken form for særeje du ønsker. Disse overvejelser er især vigtige, når det kommer til generationsskifte
Af Lene Astrup Treffer Advokat (H)

Hvilken betydning har den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold for dødsbobehandlingen?

Med virkning pr. 1. januar 2018 er Lov om ægtefællers økonomiske forhold trådt i kraft. Loven er en modernisering af den hidtil gældende retsvirkningslov, der i sin grundform var fra 1925, og som var den lov, der regulerede ægtefællers formueforhold.
Af Susan Sørensen Advokat (H)

Har du husket at give gaver før jul?

Bliv klogere på reglerne for store pengegaver – og hvorfor det kan være en fordel at benytte sig af muligheden.
Af Lene Astrup Treffer Advokat (H)

Hvad betyder det at formuedele (tidligere kaldet fælleseje), og hvordan foregår det?

Når man indgår ægteskab opstår der det, man juridisk kalder et formuefællesskab mellem ægtefællerne. Mange forbinder formuefællesskabet med, at man så ejer alting sammen, uanset hvem af ægtefællerne, der formelt har navn på aktivet, eller uanset hvem der har skrevet under på gælden. Dette er imidlertid ikke tilfældet.
Af Susan Sørensen Advokat (H)

Derfor bør du ikke nødvendigvis vælge uskiftet bo

Når ens ægtefælle dør har den overlevende ægtefælle en række muligheder, når boet efter afdøde skal skiftes. Dvs. at børne ikke får deres arv før længstlevende er død. Men uskiftet bo er ikke altid den bedste løsning. Læs her hvorfor.
Af Susan Sørensen Advokat (H)

Hvordan sikrer jeg min ægtefælle, hvis jeg har børn fra et tidligere forhold?

Det er i dag meget almindeligt, at man har børn fra et tidligere forhold, når man indgår ægteskab med en ny partner. Hvis man vil sikre sin nye ægtefælle bedst muligt økonomisk ved død, kræver det, at man opretter et testamente.
Af Lene Astrup Treffer Advokat (H)

Hvordan sikrer jeg min digitale arv?

I dag bruger vi internet og computer som aldrig før, og vi har enorme mængder data liggende online. Alle disse data risikerer at gå tabt, hvis du ikke husker at overveje, hvad der skal ske med det, når du dør. Det er vigtigt at tage stilling, hvis du vil sikre din digitale arv.
Af Lene Astrup Treffer Advokat (H)

Begravelse - Hvordan og hvem betaler?

Når en person afgår ved døden er det typisk de nærmeste pårørende, der arrangerer begravelsen. De pårørende kan dog vælge at undlade at påtage sig i ansvaret og dermed omkostningerne for begravelsen.
Af Lene Astrup Treffer Advokat (H)