Ret&Råd Advokater Aalborg Ret&Råd Advokater Aalborg

Ret&Råd Advokater Aalborg

Strandgade 8 9400 Nørresundby

E-mail: aalborg@ret-raad.dk Telefon: +45 38 42 43 00 Sikker e-mail: aalborg@ret-raad.dk

Kontorinformation

Advokat i Aalborg og Nørresundby

Ret&Råd Aalborg er et advokatkontor med høj specialisering inden for ansættelsesret, familie- og arveret, bopæls- og forældremyndighedssager, testamenter, øgtepagter og dødsboer, strafferet, gældssanering samt privates ejendomshandler. 

Hos os er du derfor sikret advokatrådgivning af høj faglig kvalitet inden for vores specialer. Vi lægger vægt på en tilgængelig og struktureret sagsbehandling samt målrettet og - for vores kunder - værdiskabende rådgivning. 

Åbningstider:

Man-torsdag kl. 8.00 – 16.00

Fredag kl. 8.00 – 15.00


Vores seneste artikler

Nyt system til skilsmissesager med børn

Med det nye familieretlige system, er det primære fokus på barnets bedste. Det nye system blev vedtaget af Folketinget i december 2018, og træder i kraft den 1. april 2019.
Af Lene Astrup Treffer Advokat (H)

Ægtefælleloven 1 år efter ikrafttræden

Den 1. januar 2018 trådte den nye ægtefællelov i kraft. Advokat Susan Sørensen giver i sin artikel et overblik over de reviderede regler, og hvordan de har haft indflydelse på ægtefæller og deres formue.
Af Susan Sørensen Advokat (H)

Hvor mange gange kan arbejdsgiver forlænge din ansættelse?

Det kan ofte være hensigtsmæssigt, både for medarbejderen og for arbejdsgiveren, at det på forhånd er aftalt hvor længe ansættelsen varer.
Af Lene Astrup Treffer Advokat (H)

Tredjemandsbestemt særeje og det fremtidige generationsskifte

Ønsker du at give en gave eller at sikre, at arven skal være særeje - det såkaldte tredjemandsbestemte særeje, så er det vigtigt, at du i den forbindelse gør dig nogle overvejelser om, hvilken form for særeje du ønsker. Disse overvejelser er især vigtige, når det kommer til generationsskifte
Af Lene Astrup Treffer Advokat (H)

Hvilken betydning har den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold for dødsbobehandlingen?

Med virkning pr. 1. januar 2018 er Lov om ægtefællers økonomiske forhold trådt i kraft. Loven er en modernisering af den hidtil gældende retsvirkningslov, der i sin grundform var fra 1925, og som var den lov, der regulerede ægtefællers formueforhold.
Af Susan Sørensen Advokat (H)

Har du husket at give gaver før jul?

Bliv klogere på reglerne for store pengegaver – og hvorfor det kan være en fordel at benytte sig af muligheden.
Af Lene Astrup Treffer Advokat (H)

Hvad betyder det at formuedele (tidligere kaldet fælleseje) og hvordan foregår det?

Når man indgår ægteskab opstår der det, man juridisk kalder et formuefællesskab mellem ægtefællerne. Mange forbinder formuefællesskabet med, at man så ejer alting sammen, uanset hvem af ægtefællerne, der formelt har navn på aktivet, eller uanset hvem der har skrevet under på gælden. Dette er imidlertid ikke tilfældet.
Af Susan Sørensen Advokat (H)

Derfor bør du ikke nødvendigvis vælge uskiftet bo

Når ens ægtefælle dør har den overlevende ægtefælle en række muligheder, når boet efter afdøde skal skiftes. Dvs. at børne ikke får deres arv før længstlevende er død. Men uskiftet bo er ikke altid den bedste løsning. Læs her hvorfor.
Af Susan Sørensen Advokat (H)

Hvordan sikrer jeg min ægtefælle, hvis jeg har børn fra et tidligere forhold?

Det er i dag meget almindeligt, at man har børn fra et tidligere forhold, når man indgår ægteskab med en ny partner. Hvis man vil sikre sin nye ægtefælle bedst muligt økonomisk ved død, kræver det, at man opretter et testamente.
Af Lene Astrup Treffer Advokat (H)

Hvordan sikrer jeg min digitale arv?

I dag bruger vi internet og computer som aldrig før, og vi har enorme mængder data liggende online. Alle disse data risikerer at gå tabt, hvis du ikke husker at overveje, hvad der skal ske med det, når du dør. Det er vigtigt at tage stilling, hvis du vil sikre din digitale arv.
Af Lene Astrup Treffer Advokat (H)

Begravelse - Hvordan og hvem betaler?

Når en person afgår ved døden er det typisk de nærmeste pårørende, der arrangerer begravelsen. De pårørende kan dog vælge at undlade at påtage sig i ansvaret og dermed omkostningerne for begravelsen.
Af Lene Astrup Treffer Advokat (H)